Ağız Yürekten Taşanı Söyler


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İncil’deki “ağız yürekten taşanı söyler” ayetini Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Bir gün Çinli bir kadın, Misyonerlerin çalıştığı bir hastanede doktora gitti. Ona “Doktor bey, ağzım çok pis ve çok kötü kokuyor sizde iyi bir ilaç varmış o ilaçtan bana da ver” dedi. Doktor şaşırdı. ”Nasıl bir ilaç istiyorsunuz?” diye sordu. Kadın anlatmaya başladı, ”Benim bir komşum vardı, çok kötü bir ağzı vardı. Küfür eder uygunsuz hikayeler anlatır, iftiralarda bulunurdu. İnanılmaz yalanlar söylerdi. Herkes onu gerçekleri anlatıyor gibi dinlerdi, ama sonra yalan olduğu ortaya çıkardı. Herkes ondan kaçardı, hiç kimse onunla baş edemezdi.

Bu kadın bir gün hastalandı ve sizin hastanenizde on gün kaldı. O günden sonra ağzından hiç yalan, kötü söz ve iftira çıkmıyor. Aynı ilaçtan bende istiyorum, beninde ihtiyacım var. Benim de onun gibi temiz bir ağzım olsun” dedi. Doktor gülümseyerek, ”Böyle bir ilaç yok, ama senin azgını düzeltebilecek Kutsal Kitap’ım var” dedi. Kutsal Kitap söyle der, “Ağzı kirleten yürektir ağız yürekten taşanı söyler” (Matta 12:34).

Ağzımızdaki dil, yüreğimizin sözcüsüdür. Yüreğimiz ne tasarlarsa, dilde onu söyler. Dilimiz çok tehlikeli de olabilir, iyileştirici de olabilir. Dili dizginlemek için Kutsal Kitap Yakup’un mektubunda şöyle der:

Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür.Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rab’bi, Baba’yı överiz. Yine dilimizle Tanrı’ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi, tuzlu su kaynağı tatlı su veremez.

Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yadsımayın. Böylesi “bilgelik” gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.  İncil – (Yakup 3 : 3-18)

Dilimizi kontrol etmemiz bazen bizim elimizde değildir. Doğal benliğimizde ötürü zayıf ve güçsüzüz. Ağzımızı kirleten yürektir. Yüreğimizi temizleyecek tek ilaç Rab Mesih İsa’nın kanıdır. Kutsal Kitap 1. Yuhanna mektubu şöyle der:

Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur. O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O’nun sözü içimizde olmaz.İncil-(1 Yuhanna 1:5-10)

Temiz bir yürek ve temiz bir ağız için ihtiyacımız olan tek şey Mesih İsa dır. O’nun kanı sayesinde her şeye galip gelebiliriz