Online İncil Özeti


Sevgili ziyaretçimiz, bu sayfamızda ücretsiz olarak Tevrat, Zebur ve İncil okuyabilirsiniz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Ücretsiz İncil

Android ve IOS cihazlar için ücretsiz uygulamamız da mevcuttur. Aşağıdaki linkten uygulamamızı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Size iyi okumalar diliyoruz.Online Kutsal Kitap – Bu sayfada bir çok dilde Kutsal Kitap okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz.

Türkiye’de genelde Yahudi ve Hristiyanlar’ın Kutsal Kitaplarını düşündüğümüzde Tevrat, Zebur ve İncil şekilde kategorilendiririz. Ancak, bu kategorilendirme yanlış olmamakla beraber eksiktir. Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve İncil’i de içeren toplam 66 kitaptan oluşur. Aşağıda tam anlamıyla kategorilerini görebilirsiniz.

Kutsal Kitap:

Eski Anlaşma:

Yasa Kitapları: Musa’nın yazdığı 5 kitaptan oluşur. Bu kitaplar Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı diye adlandırılır. Ülkemizde bu kitapların bütününe Tevrat denir.

Tarih Kitapları: Tarih Kitapları İsrail Tarihi’nden ve Tanrı’nın halkı ile Tanrı arasındaki ilişkiden bahseder. Bu kitaplar Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar, 1. Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya ve Ester olmak üzere 12 kitaptan oluşur.

Edebi Kitaplar: Edebi kitaplarda daha çok şiirsel anlatım vardır. Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi kitaplarından oluşur. Eyüp kitabı dışındaki 4 kitap Davut ve Süleyman tarafından yazılmıştır.

Uzun Peygamberlik Kitapları: Peygamberlik kitapları uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uzun peygamberlik kitapları Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel ve Daniel kitaplarından oluşur.

Kısa Peygamberlik Kitapları: Kısa peygamberlik kitapları Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarından oluşur.

Yeni Anlaşma (İncil):

Müjde Kitapları: İsa Mesih’in hayatını anlatan dört müjde kitabını içeriyor. Bu kitaplar yazarlarının adlarıyla isimlendirilirler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.

Elçilerin İşleri: Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sonrasında ilk Hristiyanların deneyimlerinden bahseder.

Mektuplar: Elçiler tarafından ilk kiliselere yazılan mektuplardan oluşur.

Vahiy: Yuhanna tarafından yazılan esinlenme ve peygamberlik içeren kitaptır.

Not: Türkçe olarak yalnızca Yeni Anlaşma (İncil) bölümü dinlemek için mevcuttur.

Aşağıda yer alan platformda oku düğmesine tıklayarak online incil okumaya başlayabilirsiniz:

Eğer ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten bize form doldurup gönderebilirsiniz. Kargo ve posta masrafları kutsalkitap.org‘a aittir.

Not: KutsalKitap.org sadece İncil gönderebiliyor. Tevrat ve Zebur’u içeren kitabı gönderemiyoruz. Eğer Tevrat, Zebur ve İncil içeren kitabı almak isterseniz https://www.kitabimukaddes.com/ adresinden satın alabilirseniz.

Kutsal Kitap ile ilgili sorularınız, öğrenmek istedikleriniz varsa bizimle iletişime geçmeniz halinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.