Kullanım Şartları


1. İşbu “Kullanım Koşulları” kapsamında kullanılan aşağıdaki ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamları taşıyacaktır:

a) Dernek: BCC Turkey

b) Koşullar: işbu “Kullanım Koşulları”

c) Site: Kullanıcı’nın işbu Koşullar doğrultusunda giriş yaptığı internet sitesi, bağlantılı mobil internet sitesi ve/veya ilgili mobil uygulama

d) Kullanıcı: herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişiler

2. Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, Koşullar’da yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Koşullar’da yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.
Kullanıcı; Koşullar’ı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, bu Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Dernek’in, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlarını kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı; Site üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını, Site üzerindeki yazılımların kaynak kodunu çıkarmayacağını, Site üzerinde herhangi bir izinsiz giriş gerçekleştirmeyeceğini, Site’nin sunucularına erişmeye ve/veya sunuculardaki verilere zarar vermeye çalışmayacağını, aksi takdirde hakkında Türk Ceza Kanunu m.243 ve 244 uyarınca suç duyurusu dahil olmak üzere her türlü hukuki-cezai yasal yola başvurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, Site üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini, hukuka aykırı ve/veya suç içeren hiçbir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı’nın, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Dernek tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararlarından Dernek sorumlu değildir.

6. Kullanıcı; Dernek’e ait gizli bilgilere erişim sağlayamaz, değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

7. Dernek, teknik sorunlar nedeniyle Site’de oluşabilecek kesintilerden dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

8. Dernek, Site üzerinden, Dernek’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, herhangi bir web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler hakkında Dernek’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Dernek’e ait olmayan internet siteleri Koşullar kapsamında olmayıp, Dernek, Kullanıcı’nın bu internet siteleri üzerinde uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

9.Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları Dernek’e ait olan Site’yi, Site ile ilişkili yazılımları, fotoğrafları, görselleri, yazılı içerikleri, görsel-işitsel içerikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü öğeleri izinsiz olarak kullanmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, satmayacağını ve/veya herhangi bir şekilde umuma iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’de yer alan ve altında Creative Commons logosu bulunan makaleler ve fotoğraflar ise, Kullanıcı tarafından Creative Commons lisansı kapsamında, aşağıda belirtilen kullanım şartları doğrultusunda kullanılabilir:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.tr

10. Kullanıcı, Site üzerinden form doldurarak, İncil veya çeşitli kitapların kendisine ücretsiz olarak (herhangi bir kargo ücreti ödemeden) gönderilmesini isteyebilir.

Kullanıcı, kitap ve İncil gönderimine ilişkin formlarda sadece doğru ve güncel bilgiler paylaşacağını, hatalı/eksik veya sahte bilgi paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Dernek, dilediği takdirde Kullanıcı’ya yazılı veya sözlü bildirimde bulunarak gönderim yapmama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu durumda Dernek’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

Kullanıcı’nın, Site üzerinden ücretsiz gönderim isteğinde bulunabilmesi için 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Kullanıcı, sadece kendisi için ücretsiz gönderim isteğinde bulunabilir. Kullanıcı’nın üçüncü kişiler adına gönderim isteğinde bulunması yasaktır. Bu şekildeki eylemler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kişisel veriler mevzuatına aykırılık oluşturmaktadır. Aynı eylemler, ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil etmektedir. Dernek tarafından bu şekildeki eylemlerin tespiti halinde, eylemi gerçekleştiren Kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve diğer sair yasal yollara başvurulacaktır. Dernek, bu durumda Kullanıcı’ya bu sebeple doğacak her türlü zararlarını rücu etme hakkına da sahiptir.

11. Kullanıcı, Site üzerindeki not, form ve canlı destek kısımlarında ve/veya kendisine gönderilebilecek yazılı anketlerde, Dernek tarafından bilinmesini/öğrenilmesini istemediği hiçbir görüş, fikir veya kişisel bilgi paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Kullanıcı, Dernek ve/veya Dernek çalışanlarına yönelik suç niteliğinde ve/veya hakaret oluşturabilecek hiçbir beyanda bulunmayacağını, aksi takdirde Dernek tarafından savcılık şikayeti dahil her türlü yasal yollara başvurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Dernek, bu durumda Kullanıcı’ya bu sebeple doğacak her türlü zararlarını rücu etme hakkına da sahiptir.

13. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasaları doğrultusunda, hukuka uygun bir şekilde ve kar amacı gütmeden faaliyet göstermektedir.

Dernek, hiçbir hukuka ve/veya Anayasa’ya aykırı faaliyet yürütmemektedir ve yürütmeyi amaçlamamaktadır.

14. Site üzerinde sadece bilgilendirme amaçlı içerikler paylaşılmakta olup, Kullanıcı’nın herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye yöneltilmesi veya teşvik edilmesi söz konusu değildir.

15. Dernek, dilediği zaman Site’de, Site’nin kullanımında veya Site’nin arayüzünde değişiklikler yapabilir.

16. Dernek; dilediği zaman Site’yi Kullanıcı’nın kullanımına kapatabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın Dernek’ten herhangi bir talebi olamaz.

17. Dernek, Koşullar’ı istediği şekilde değiştirebilir veya Koşullar’a geçici olarak son verebilir. Dernek’in Koşullar’da değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Koşullar uygulanır.

18. İşbu Koşullar’ın uygulanmasında ve Koşullar ile ilgili doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

19. İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan ya da Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.