Gizlilik ve Güvenlik


Kutsal Kitap Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kutsal Kitap Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), BCC Turkey (Bundan sonra kısaca “BCC” olarak anılacaktır.) ile BCC’ye ait https://www.kutsalkitap.org’a (Bundan sonra kısaca “kutsalkitap.org” olarak anılacaktır) kutsalkitap.org’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. kutsalkitap.org, kullanıcılarına Hristiyanlık’la ilgili kutsal metinleri yazılı, işitsel ve görsel kaynaklarla ulaştıran, Hristiyanlıkla ilgili makaleler paylaşan, dileyen kullanıcılarına, talep etmeleri ve gerekli formu doldurmaları koşuluyla basılı kaynakları gönderen bir web sitesidir.

2. Kullanıcı, kutsalkitap.org’u ziyaret etmekle bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, kutsalkitap.org’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, BCC tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde BCC’nin merkezinin bulunduğu Teksas Eyalet Mahkemeleri yetkili olacaktır.

5. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın kutsalkitap.org’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile BCC’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın BCC’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini BCC’ye yazılı olarak bildirecektir. BCC’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın BCC’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve BCC’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

6. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

7. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

8. Bu Sözleşme, kutsalkitap.org’a yeni özellikler eklendikçe veya kutsalkitap.org Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın kutsalkitap.org’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 7 Ekim 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın kutsalkitap.org’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle kutsalkitap.org’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın kutsalkitap.org tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Genel İlkeler, Gizlilik kuralları ve Üyelik sözleşmesi

Ad, Soyad, Cep Telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgileri de dahil kişisel bilgilerimi, www.kutsalkitap.org‘a kendi rızam ile verdiğimi, bu bilgiler www.kutsalkitap.org internet sitesinin şartname ile paylaştığı kurumlar tarafından, tarafıma yapılacak reklam, promosyon, organizasyon haberleri, çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere her türlü bilgilendirme amacıyla ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile kullanılmasına ve www.kutsalkitap.org tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğimi bildiririm.

Canlı Sohbet Kullanımı

www.kutsalkitap.org’da kullanılan sohbet hizmeti altyapısı üçüncü parti yazılım firması “tawk.to” tarafından sağlanmaktadır. Bu firma www.kutsalkitap.org’dan bağımsız ve otomatik olarak bütün konuşmaları kaydetmektedir. Sohbet yazılımı aracılığıyla www.kutsalkitap.org’la iletişim kurmam durumunda sohbetin www.kutsalkitap.org’dan bağımsız olarak, tawk.to tarafından kayıt edildiğini kabul etmiş olduğumu bildiririm.

Şartname

Kullanıcılar, sitemiz tarafından, tarafımdan istenen her türlü bilgiyi ve kişisel veriyi kendi rızamla verdiğimi, bu bilgilerin saklanmasına, depolanmasına ve ilgi duyduğum konularla ilgili olarak bilgilenmem için üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat ederim. Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu; yanlış ve hatalı bilgiler verilmesi halinde sorumluluğu üstleneceğimi, bu bilgilerin saklanması, depolanması, kullanılması, üçüncü kişilerle, gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılması halinde herhangi bir şikayette ve ya talepte bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bu metin Kutsalkitap.org tarafından kabul edilen ve yürütülen gizlilik ilkeleri hakkında bilgi vermektedir.

Bu bilgilerden başlıcaları şunlardır:

  1. Kullanıcıların ne tür kişisel bilgilerinin toplandığı;
  2. Web sitemizin ne tür bilgileri topladığı;
  3. Toplanılan bu bilgilerin nasıl paylaşıldığı;
  4. Çocuk yaşta olan kullanıcılar için olan kişisel hakların korunması ilkesi;
  5. Kullanıcıların, kendi bilgilerinin hangileri üçüncü şahıs veya kuruluşlara verilebileceğinin seçme özelliği hakkında detaylı bilgi;
  6. Kullanıcı bilgilerinin ne yollar ile değiştirilebileceği veya silinebileceği; ve
  7. Kutsalkitap.org adresini veritabanında bulunan kullanıcı bilgilerinin kaybolması, yanlış ellere geçmesi ve yetki dışı kullanılmasını önlemek maksadı ile kullandığı güvenlik sistemi.

“Kişiyi Belirleyici Bilgiler”, kişinin Hristiyanlıkla ilgili bilgi almak, diğer şahıslara kendisini tanıtmak, iletişim kurmak ve benzeri sebepler ile veritabanımıza geçirdiği ve gösterime sunduğu bilgilerdir. Bunlara örnek olarak isim ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-mail adresiniz gösterilebilir. Gizlilik İlkesi ile ilgili herhangi bir sorunuzu bilgi@bccturkey.org adresine gönderebilirsiniz.

Bu Gizlilik İlkesi, Kullanıcı Sözleşmemiz ile birebirdir ve Gizlilik İlkesi’nin okunması ve kabul edilmesi sırasında Kullanıcı Sözleşmemizin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılardan Edinilen Kişisel Bilgilerin İçeriği

Siz, tarafımıza bazı durumlarda bir takım kişisel bilgiler vermek ile yükümlü olursunuz. Bu durumlar:

(a) Kutsalkitap.org Form’una kayıt olduğunuz zaman,

(b) Bedava hizmetlerimize ve / veya organizasyonlarımızdan faydalanmayı talep ettiğiniz zaman,

(c) Tarafımıza herhangi bir mektup, telefon, e-mail veya form ile bildirimde bulunduğunuz zaman, ve

(d) Online videolar izlemek için kayıt olduğunuz zaman.

Web sitemizde doldurup bize gönderdiğiniz herhangi bir formda belirtmiş olduğunuz herhangi bir bilgini sizin tarafınızdan özgür iradenizle verilmiştir ve doğruluğundan siz sorumlusunuz.

Kişisel Verilerinizin Kimlere, Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Web sitemizden ücretsiz İncil, kitap veya farklı bir ürün talep ettiğinizde bu ürünleri adresinize göndermesi için işbirliği içerisinde olduğumuz, merkezi İstanbul’da olan Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği size bu ürünleri gönderir. Bu ürünlerin gönderilmesi için formda belirttiğiniz bilgileri (İsim, soy ad, yaş, telefon, email, adres vs.) Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği ile paylaşırız. Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği Türkiye’de yer alan PTT aracılığıyla bu ürünleri gönderdiği için bu bilgileri PTT ile paylaşır. Bu şekilde talep etmiş olduğunuz ürünler adresinize ulaşır. Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği çalışanları, üyeleri veya gönüllüleri sizinle bu ürün ve hizmetlerle ilgili iletişim kurabilir.

Çocuk Yaştaki Kullanıcıların Kişisel Haklarının Korunması İlkesi

kutsalkitap.org 18 yaşının altındaki kullanıcılara her zaman açıktır fakat bu statüde olan kullanıcılar için özel durumlar bulunmaktadır. Çocuk yaştaki (18 yaş altı) kullanıcıların sitemizde, Facebook, İnstagram, Youtube ve herhangi bir platformda yaptıkları aktiviteler, sohbet ve kutsalkitap.org’un hizmetlerinden yararlanmak için yaptıkları başvurular sırasında ailelerinin izinleri şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği 18 yaşının altındaki hiçbir kullanıcıya velilerin izni olmaksızın kendi adlarına hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi ve materyal gönderilmez. Bu durma sohbet platformlarını kullanmak dahildir.

18 yaşından küçüklerin yayınlarımızı alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, yayınlarımızı alabilmek için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir.

Güvenlik İlkelerimiz

Tarafımızca düzenlenmiş ve desteklenen bir takım güvenlik önlemleri, kişisel bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve özelliğini korumak maksadı taşımaktadırlar. Bunun yanında kutsalkitap.org kendi bünyesinde gerekli tüm teknolojik imkanları kullanarak bilgilerinizin tam güvenliği sağlamaya özen göstermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel hakları bizim için de kendileri için oldukları kadar önemli olsalar bile, varolan yasalar nedeniyle kayıt ve kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara ve kuruluşlara verilmemesinin garantisini veremeyiz. İstenmeyen durumlarda çıkabilecek veya çıkmış olan muhtemel problemlerin düzeltilmesi için gerekli kişisel bilgiler, tarafımızca uygun görüldüğü sürece kanun sağlayıcı devlet organlarına ve adalete teslim edilebilirler.

Üyelik sözleşmesiyle veya kutsalkitap.org uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

Adres: BCC Turkey 5900 Balcones Drive STE 100 Austin TX 78731 Kayıt Numarası: 87-3903366

E-posta: bilgi@bccturkey.org

Sağlanmakta olan bu servis KutsalKitap.org tarafından sunulmaktadır, mektup@kutsalkitap.org adresi vasıtası ile de bir takım kişisel sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Servis sağlayıcılar veya erişiminizi sağlayan kurumların otomatik olarak sizin kutsalkitap.org hizmetlerinden hangilerinden yararlanmak olduğunuz ile ilgili bilgilerini edinme imkanları teknik olarak mevcuttur. Ancak bu gibi durumlarda sizlerden hiçbir şekilde kişisel bilgiler alınmamaktadır.

Cookie Nedir? Ne İçin Kullanıyoruz?

Web tarayıcınızın bir özelliği olan “cookie” teknolojisi kullanılmaktadır ve sistemimiz bu cookie denen yazılımlar sayesinde sitemize geldiğiniz her zaman sizi tanımaktadır. Cookie adlı yazılımlar bilgisayarınıza kaydolmuş küçük çaplı bilgiler içeren dosyalardır ve bu dosyalar sitemizde bulunmamaktadırlar. Cookie yazılımları Internet deneyimini hızlandırmakla birlikte daha kolay bir kullanım sağlarlar.

Web tarayıcınızdaki bir takım özellikleri kapatarak her zaman cookie yazılımlarını reddetme hakkına sahipsinizdir, ancak sitemizin bazı bölümleri cookie teknolojisinin kullanım dışı bırakılması halinde problemler çıkarabilir.

Ne Tür Cookie (Çerez) Kullanıyoruz?

Session cookies (Oturum çerezleri) ve persistent cookies (kalıcı çerezler) olmak üzere sitemiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

3rd Party Cookies (Üçüncü Parti Çerezler)

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren, sitemiz genelinde kullanılan bu servis sağlayıcılar hizmetlerini sunabilmeleri için sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim yerimize cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin verebiliriz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen bu üçüncü parti kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını veya çerez politikalarını inceleyiniz.

  • ÖNEMLİ: Bu bölümü okuyacak olan mobil kullanıcıların telefonların yatay duruma getirmeleri önemle rica ederiz. Bu şekilde tablo tam ve doğru olarak görüntülenebilir.

PERFORMANS

Kullanılan Çerez

Ne İşe Yarar?

Kullanım Ömrü

Ayrıntılar

İzleme/Analiz KutsalKitap.org sitesi içerisinde nerelerde gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar. Kalıcı, oturum ve 3. parti Google Analytics Google Tag Manager
Wistia İzlenmesi

İŞLEVSELLİK

Sosyal Medya / Paylaşım Yorumları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur. 3. parti Facebook
Twitter
YouTube Instagram

SOHBET

Sohbet Ortamı Ziyaretçiler kutsalkitap.org’da tawk.to adındaki 3. parti hizmet sağlayıcısı aracılığıyla gönüllü operatörlerimizle chat yapabilmektedir. Bu hizmet tawk.to isimli bir web sitesi tarafından verilmektedir. Oturum ve 3. parti Tawk.to

GÜVENLİK

Performans ve Güvenlik Cloudflare hizmeti dünya çapında web sitelerine performans ve güvenlik hizmeti sağlamaktadır. KutsalKitap.org da ziyaretçilerimize iyi ve güvenli bir web deneyimi sağlamak için CloudFlare hizmeti kullanıyor. Oturum, 3.parti CloudFlare

ANALİTİK

Google Analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Kalıcı, oturum ve 3.part Google Analytics Google Tag Manager

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri İlişkileri Yönetimi Platformu Kendisine web sitemizde yer alan kitap ve kitapçıklardan almak isteyen ziyaretçilerimiz, talep formu gönderdiklerinde, formda yer alan tüm bilgiler, SalesForce adındaki CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) platformuna kaydedilir. Bu platform aracılığıyla ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabiliyoruz. Oturum ve 3.part SalesForce

3. parti çerez kullanan kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi için

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/

Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com/

Wistia: https://wistia.com/

Facebook: https://www.facebook.com/

Twitter: https://twitter.com/

Youtube: https://www.youtube.com/

Instagram: https://www.instagram.com/

Tawk.to: https://www.tawk.to/

Cloudflare: https://www.cloudflare.com/

Salesforce: https://www.salesforce.com

Sizin Haklarınız

Veri koruma yasaları altındaki haklarınız, kişisel verilerinizi kullanma ve işleme hakkımızın yanı sıra, verilerin taşınabilirliği hakkını kullanma, silme, düzeltme, kısıtlama ve / veya itiraz etme hakkını içerir. Verilerinizi nasıl ve nereye işlediğimizi onaylama hakkınız vardır. İşleme onayımızın yasal dayanağı olduğu sürece, istediğiniz zaman geri çekilme hakkınız vardır. Veri koruma yasalarını ihlal eden işlemlerimizi düşünüyorsanız, bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır.

İletişim Bilgilerimiz

Adres: BCC Turkey 5900 Balcones Drive STE 100 Austin TX 78731 Kayıt Numarası: 87-3903366

E-posta: bilgi@bccturkey.org

Sayfanın Güncellenme Tarihi: 10 Ekim 2022