Kutsal Ruh


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Kutsal Ruh kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Kutsal Ruh Nedir?

Kutsal Ruh, Hristiyanlar’ın Üçlü Birlik inancına göre Üçlü Birliğin 3’üncü kişisidir. Hristiyanlar tek Tanrı’ya inanırlar, ama tek olan Tanrı’nın; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u içerdiğine inanırlar. Bu makalemizde Kutsal Ruh ve Pentikost Günü’nden bahsedeceğiz.

Tevrat ve Zebur’da Kutsal Ruh’un İzleri

İbranice’de Kutsal Ruh’u anlatan kelime, “Ruakh” olarak geçer ve enerji, nefes, rüzgar anlamına gelir. Durmayan, sürekli hareket eden, yaratan, kontrol edilemeyen,  kısıtlanamayan bir güç.

Geçmişe baktığımızda işleyişini ilk nerelerde görebiliriz? Tabi ki her şeyin başında, Yaratılış’ın ilk paragrafında görebiliriz. Yaratılış 2’de, “Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.” diye yazılmıştır. İşte Kutsal Ruh; bu kaosun, boşluğun, biçimsizliğin içinden yaşam, düzen ve güzellik yaratan Tanrı’nın Ruhu’dur.

Kutsal Ruh’u, Yaratılış’ın dışında da görebiliriz aslında. Kutsal Ruh sayesinde rüyaları ve görümleri yorumlayan Yusuf’ta, Buluşma Çadırı’nda, Tapınağın en kutsal alanını görkemle dolduran; Tanrı’nın planını, geleceğini gören ve İnanç Bildirgesi’nde Hristiyanlar’ın söylediği gibi Daniel, Yeşaya, Yeremya gibi peygamberleri konuşturan da O’dur.

Kutsal Ruh Pentikost Bayramı
Kutsal Ruh'un İsa Mesih'in öğrencilerine inişi.

Kutsal Ruh ve Tanrı’nın Kurtuluş Planı’ndaki Yeri

Peki dünyayı Yaratılış’ta böylesine kaplayan, tüm evrenin ve dünyanın şekillendirilmesinde harika işler yapan Kutsal Ruh’a ne olmuştu da, O’nun sadece çok küçük kırıntılarını görüyoruz. Kutsal Ruh’un varlığını ve harika işlerini Adem ve Havva’dan başlayan ve binlerce yıl süregelen günahlarımızla uzaklaştırdık. Günahımız, isyanlarımız ve kendi yollarımızı tercih etmekle O’na hayır demiştik, O’nu reddetmiştik. Kötülüğe esir olup O’nun özgürlüğünü istemedik.

Ama nasıl Baba ve Oğul’un bir planı vardıysa, işte Kutsal Ruh’un da Onlarla birlikte bir planı vardı. Hatırlarsanız Kutsal Ruh Yaratılış’ta kaostan, boşluktan ve biçimsizlikten; yaşam, düzen ve güzellik yaratıp şekillendirmişti. Şimdi de doğrudan insana yaşam, düzen ve güzellik verip şekillendiriyor. Sonunda her şeyi yenileyecekti. Peki nasıl yapacaktı bunu?

2000 yıl önce yemlikte doğup büyüyen İsa’yı görüyoruz. Hizmetine başlamadan önce vaftiz olurken, Kutsal Ruh’un bir güvercin gibi O’nun üzerine indiğini görüyoruz. Hem Tanrı hem insan olan İsa’da, Tanrı’nın asıl amacını görebiliyoruz. İsyan ve günahlarımızla bozduğumuz ve çürüttüğümüz her şeyi, işte İsa Mesih aracığıyla Ruh yeniliyor ve şekillendiriyor. Hastalar iyileşiyor, ölüler diriliyor, günahlar bağışlanıyor. Ölümün egemen olduğu her yerde, Ruh yeniden yaşam oluşturuyor. Ruh bizim parçaladığımız yaratılışı dönüştürüyor.

İsa Mesih çarmıhta ölümünden sonra da Ruh’un işleyişini görüyoruz. 3 gün sonra İsa Mesih diriliyor ve öğrencilerine görünüyor. Yuhanna 20’de yazdığı gibi, öğrencilerine göründüğünde üfleyip, ‘Kutsal Ruh’u alın!’ diyor.

Kutsal Ruh ve Pentikost

Kutsal Ruh’un, Tanrı’nın planındaki işleyişinden Pentikost Günü’ne geldik. Peki Pentikost’ta ne oldu? Neden Pentikost’ta oldu? Pentikost’u özel kılan ne? Tanrı neden en büyük planını Pentikost’ta gerçekleştirmek istemişti? İncil’de, aslında Tanrı sembolik olarak özel günleri kullanıyor değil mi? Bu özel günlerle mesaj veriyor. İsa’nın Fısıh Bayramı’nda çarmıha gerilmesi gibi. Peki Pentikost’u bu derece önemi kılan nedir? Neden Pentikost’u beklemişti Tanrı?

Pentikost Günü dediğimiz gün aslında önemli bir Yahudi Bayramı. Günümüzde Yahudiler bu bayrama, ”Şavuot” ya da ”Şavuos” derler. Şavuot ya da Pentikost aslında Fısıh Bayramı’ndan, 50 gün sonra kutlanan bayramdır. Bildiğiniz gibi Fısıh Bayramı’nda Ölüm Meleği’nin Yahudileri es geçmesini, yani ölümden (ve daha sonra kölelikten) kurtulmalarını kutladıkları bayramdı. Mısır’dan çıktıktan 50 gün sonra Sina dağında birini bekliyorlardı. Musa’yı… Ve Musa işte tam bugün Yasa’yla (10 Emir) halkına geri dönmüştü. İşte Pentikost Tanrı’nın Yahudiler’e Yasa’yı vermesinin kutlandığı bir bayram.

Kutsal Ruh - Pentikost
Pentikost Musa'nın Tanrı'dan On Emir'i aldığı günü kutlayan bir bayramdır.

Pentikost Günü’nün Hristiyanlar İçin Önemi

İsa Mesih, dirilişinden sonra öğrencilerine göründü. Onlarla vakit geçirdi. Dirilişten tam 40 gün sonra İsa Mesih göğe yükseldi. İsa’nın göğe yükselmesi bir son değildi. Hatta Elçiler’in İşleri’nde Luka, kitaba şöyle başlıyor, “İlk kitabımda (Luka Müjdesi’nden bahsediyor)  İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.  İşte Luka’nın bize anlatmak istediği şey de bu. İsa işlerine başlamıştı ama daha bitirmemişti. İsa da Musa gibi yukarı çıktı, ama döndüğünde bize yazılı bir Yasa yerine, insanların yüreğine; ruhuna yazılacak Yasa’nın gerçek özünü, gerçek gücünü, gerçek nefesini getirmişti.  Kutsal Ruh, insanlara bir nevi ruhsallık ve disiplin vermekten çok, dünyayı değiştirecek kalpleri ve zihinleri şekillendirmeyi amaçlıyordu. Bu kez insanları dışarıdan değiştirecek yasalar yerine, içeriden başlayan bir dönüşüme, insanların O’nun benzeyişine dönüşmesine yardımcı olacak Kutsal Ruh’u göndermişti.

Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.” Elçiler’in İşleri 2: 1 – 3.

Tanrı’nın, İsa Mesih’in çarmıha gerilişi ve dirilişiyle doruk noktasına ulaşmış olan harika planını, bizi ortak edip bizimle çalışma arzusunu gerçekleştiriyordu. Göğe yükselmiş olan İsa Mesih gücünü, Ruh aracılığıyla bizleri yeni bir şey olmak ve yeni işler yapmak için göndermişti. Burada da aslında kimliğimizin saklı olduğu, İsa Mesih’in sadakatini görüyoruz. Müjde’de söz verdiği gibi: Bize bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu göndermişti. Sözüne sadık kalmıştı ve bize Gerçeğin Ruhu’yla yeni bir kimlik vermişti.

Kutsal Ruh
İsa Mesih kendisine iman edenlere Kutsal Ruh'u vaat etmiştir.

Kutsal Ruh Değiştirir

Peki Pentikost’ta Ruh’un döküldüğü bu küçük grup kimlerden oluşmuştu? Bu kişiler İsa Mesih hayattayken O’nun öğrencileriydi. Öğrencilerinin büyük bölümü İsa Mesih yargılanıp çarmıha gerildiğinde korkudan kaçışmışlardı. Şimdi oradaki insanlar bu küçük grubun, Ruh’un gücüyle dolup taştıklarını görüyorlardı.

Bundan yaklaşık 50 gün önce İsa Mesih’i inkar ettiği için pişmanlık, hayal kırıklığı ve umutsuzlukla dizlerinin üzerinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Petrus; şimdi iman, cesaret ve güçle ayakları üzerine durup aralarında muhtemelen İsa Mesih’i çarmıha gerenlerin ya da çarmıha gerilmesini isteyenlerin de bulunduğu bir gruba, “Bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.diyor.

Kutsal Ruh değişik ülkelerden, kültürlerden, dillerden ve geçmişlerden gelen insanları; İsa Mesih’in çarmıhı aracılığıyla kendinde bir beden haline getiriyor. Böylelikle günahla bozulmuş olan iki ilişkiyi onarıyor. Birincisi Tanrı’yla olan ilişkimiz; ikincisi birbirimizle olan ilişkimiz. Artık bizi Tanrı’dan ve birbirimizden ayıran günahın etkisi, İsa Mesih’in kanı ve Ruh’un işleyişiyle ortadan kalktı. Lanetli değil, esenlikteyiz! Zayıf değil; güçlüyüz! Fakir değil, zenginiz!

Bu nedenle sevgili ziyaretçimiz, eğer sizde Kutsal Ruh’u almak istiyorsanız, yapmanız gereken; yüreğinizi samimi bir şekilde İsa Mesih’e açmanız ve O’na iman etmenizdir. “Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız,gökteki Baba’nın,kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi ?” Luka 11:13