Tanrı Pişman Olur Mu?


Tanrı Pişman Olur Mu?

Yaratılış kitabının 6. bölümde, “Tanrı insanı yarattığına pişman oldu” der. Tanrı pişman olur mu?

Aslında metni tam olarak incelediğimizde ve, “pişman olmak” diye geçen kelimenin İbranice köklerini izlediğimiz de görüyoruz ki, kelimenin daha derin anlamları var. İbranice sözlüklere baktığımızda, “nâcham” sözcüğünün şu anlamalara geldiğini görüyoruz: “İç çekmek, üzgün olmak ”.

Kelimeyi kök anlamı ile düşündüğümüzde, insanı yaratıldıktan sonra, yeryüzünde kendi iradesini kötü yönde kullandığı için Tanrı’nın iç çektiğini ve üzgün olduğunu anlatılır. Genellikle yapılan itiraz bu ayetle, Tanrı’nın her şeyi bilmediği ya da yanlış seçim yaptığı gibi çıkarımların yapılmasından kaynaklanmaktadır. Fakat Tanrı her şeyi bildiği halde, insanın durumundan hoşnutsuz ve üzgün olması çok normaldir. Zira biz de olacağını bildiğimiz durumlar karşısında üzülebiliriz.

Kutsal Kitap’a baktığımızda, Tanrı’nın bizim anlayışımıza seslenmek için insancıl terimlerle konuştuğunu görürüz. Bununla birlikte Tanrı’yı duygusuz olarak görmek de pek anlaşılabilir değildir. Tanrı lütufkâr olduğu için bize merhamet gösterir. Kutsal olduğu için kötülüğe ve günaha karşı öfkelidir. Bir başka deyişle, Tanrı’nın olaylara gösterdiği tepkilerdir bunlar. Bu nedenle kendi yüceliği için yarattığı insanın bu amacından uzaklaşması, O’nu hoşnut eden bir durum değildir.

Kaldı ki Tanrı, insanın ne yapacağını bilmesine karşın ona özgür bir irade vermiştir. Özgür irade seçim olasılığıdır. İnsanın da kötü olanı seçmesi Tanrı’nın iç çekmesi olarak resmedilir. Bu durum ne Tanrı’nın her şeyi bilmediğine ne de yanlış bir tercih yaptığına işaret eder.

Esen Kalın.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu