Tanrı Pişman Olur Mu?


Tanrı Pişman Olur Mu?

Tanrı Pişman Olur Mu? – Soru: Yaratılış Kitabı 6. Bölümde “Tanrı insanı yarattığına pişman oldu” der. Tanrı pişman olur mu?

Cevap: Aslında metni tam olarak incelediğimizde ve “pişman olmak olarak” geçen kelimenin İbranice köklerini izlediğimiz de görüyoruz ki kelimenin daha derin anlamları var. İbranice sözlüklere baktığımız da “nâcham” sözcüğünün şu anlamalara geldiğini görüyoruz: “İç çekmek, üzgün olmak …”

Kelimeyi kök anlamı ile düşündüğümüzde Tanrı’nın insanı yaratmasının ardından yeryüzünde kendi iradesini kötü yönde kullanmasından dolayı iç çekmesi ve üzgün olması anlatılır. Genellikle yapılan itiraz bu ayet ile Tanrı’nın her şeyi bilmemesi ya da yanlış seçim yapması gibi çıkarımların yapılmasından kaynaklanmaktadır fakat Tanrı’nın her şeyi bilmesine karşın insanın durumundan hoşnutsuz ve üzgün olması çok normaldir. Zira biz de olacağını bildiğimiz durumlar karşısında üzülebiliriz.

Kutsal Kitap’a baktığımızda Tanrı’nın bizim anlayışımıza seslenmek için insancıl terimlerle konuştuğunu görürüz. Bununla birlikte Tanrı’yı duygusuz olarak görmek de pek anlaşılabilir değildir. Tanrı lütufkâr olduğundan dolayı bize merhamet gösterir. Kutsal olduğu için kötülüğe ve günaha karşı öfkelidir. Bir başka deyişle Tanrı’nın olaylara gösterdiği tepkilerdir bunlar. Bu nedenle kendi yüceliği için yarattığı insanın bu amacından uzaklaşması kendisi hoşnut eden bir durum değildir.

Kaldı ki Tanrı, insanın ne yapacağını bilmesine karşın ona özgür bir irade vermiştir. Özgür irade seçim olasılığıdır. İnsanın da kötü olanı seçmesi Tanrı’nın iç çekmesi olarak resmedilir. Bu durum ne Tanrı’nın her şeyi bilmediğine ne de yanlış bir tercih yaptığına işaret eder…

Esenlikle,

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu