Allah'ın Birliği


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Allah’ın Birliği kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Allah Birdir ve Ondan Başka Tanrı Yoktur, Tek Tanrı’ya İnanıyoruz.

Tanrı’nın bir olmasıyla birlikte, O’ndan söz ederken çeşitli sıfatlar kullanabiliyoruz. Tek olan Tanrı’nın karakterlerinden bahsediyoruz. Bu nedenle, “Baba” “Oğul” ve “Kutsal Ruh” sözcüklerini, Tanrı’nın bir olduğu gerçeğini azaltmamak için, bedensel sıfatlar olarak değil; kendisinin Kutsal Kitap’ta kullandığı mecazlar olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani prensip olarak Allah’ı tanımlayan üç isim ve simgedir. Tanrı’nın üç karakteri şunlardır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh olarak adlandırırız.

Baba Tanrı yaratıcı olan her şeyi yaratan ve her şeye hakim olan Tanrı’dır. Yaratılış 1:1 de, “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.” derDünyanın yaratılışı ile birlikte Yaratıcı olan Tanrı’yı kavrayabiliyoruz. Bugün yaşadığımız toplumda çoğu kişi bizlere, siz üç tanrıya inanıyorsunuz ve Tanrı çocuk sahibi oldu diyerek Tanrı’ya hakaret etmiş oluyorsunuz, diye söylüyorlar. Buna karşılık verdiğimiz yanıt şudur, ”Biz de tek Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı Tektir ve O’ndan başka İlah yoktur. Ama tek Tanrı’nın değişik karakterleri vardır. Tanrı’nın bu üç karakteri sonradan yaratılmış değil başlangıçtan beri var olan karakterleridir.”

Yaratılış 1:26, ”Tanrı, ‘Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım’ dedi, ‘Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.’ ”
Burada açık bir şekil de görüldüğü gibi bir çoğulluk vardır. ”Kendi suretimde yaratacağım” değil, ”suretimizde yaratalım” diyerek burada birden fazla karakterin varlığının ifade edildiğini anlıyoruz. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, İsa Mesih’in doğuş tarihi, O’nun varlığının tarihi değildir. O, dünya yaratılmadan önce vardı. Ama doğumu ile birlikte beden almış ve aramızda yaşamıştır.

Yaratılış 3:15

”Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim.  Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.” Burada da açık bir şekilde anlaşıldığı gibi, kadının soyu diyerek bakireden doğuşu ortaya sermiştir.

Yuhanna 1:1-3

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.  Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.”

Yuhanna 1:14 şöyle devam eder, ”Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.”

Dediğimiz gibi, İsa Mesih doğuşla birlikte var olan değil, başlangıçtan beri var olandır. Bu konu o kadar derin ve ruhsal bir konudur ki, Tanrı kişiye açıklamadığı sürece bu konuyu anlamak ve kavramak gerçekten çok zordur. Tanrı’nın Kutsal Ruh’u aracılığıyla Tanrı bize kendisini açıklar.

Bir Tanıklık

Bu konuda kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben iman ettikten sonra eşim çoğu zaman benimle birlikte kiliseye geldi. Bizimle birlikte çok içten bir şekilde ilahi söyledi. Ama Üçlü Birlik konusunu anlayamadığı için, İsa Mesih’e iman etmedi. Sadece Tek bir Tanrı’nın varlığına inanıyordu.

O Tanrı’ya dua ediyordu. Kilise olarak eşim için on dört yıl dua ettik. Ama o halen Tek bir Tanrı’nın varlığına inanıyordu. Üçlü birliği kavrayamadığı için İsa Mesih’e iman etmiyordu. Esasen eşim çok zeki ve okuduğunu anlayan ve kitap okumayı çok seven birisiydi. Bu konuda da bazı kitaplar okudu, ama fikri değişmedi. Rab bir gün onun hayatında bir mucize yaptı ve Rab Mesih İsa’ya İman etti. İmanla birlikte Üçlü Birlik konusunda söyledikleriyle bizleri şaşırtmıştı. Birden ruhsal gözleri açılmış ve bu konuda öğretiş verebilecek konuma gelmişti.

Tanrı bazen bize kendisini açıklamıyor. Ama O’nun Kutsal Ruh’u bizimle birlikte olunca, her şeyi ruhsal gözlerle açık bir şekilde görüyoruz. Üçlü Birlik konusu da gerçekten kavranması zor bir konudur. Tanrı Ruhsal gözlerimizi açtıktan sonra anlayabiliyoruz. Çoğu kişi de bu konuyu anlayamadığı için karşı duruyor. Anlamakta da güçlük çekiyor. Belki bazı ön yargılardan dolayı anlamak istemiyoruzdur.

Bizler çoğu şeyi mantık süzgecinden geçirerek kavramaya çalışmaktayız. Ama önemli olan mantık değil, iman etmektir. Yuhanna 20:29,Görmeden iman edenlere ne mutlu!” Eğer dua edip yüreğimizi içten bir şekilde Rab’be açarsak, O bize kendini gösterecek ve anlatacaktır.

Esenlikler,

Benzer Yazılar

Mesih Kimdir?


Mesih kelimesi İsa’yla sürekli yan yana kullanılan bir kelimedir. Günümüzde Mesih kelimesini İsa’nın soy ismi olarak düşünen insanlar mevcuttur. Ancak Mesih kelimesi bir sıfattır. İsa ile birlikte…

Read More

Kutsal Ruh


Kutsal Ruh, Hristiyanlar’ın Üçlü Birlik inancına göre Üçlü Birliğin 3’üncü kişisidir. Hristiyanlar tek Tanrı’ya inanırlar, ama tek olan Tanrı’nın; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u içerdiğine inanırlar. Bu…

Read More