Tanrı Yeryüzüne İnebilir Mi?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde, ”Tanrı’nını yeryüzüne inip bizi ziyaret edip edemiyeceği” sorusunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Tanrı Bizi Ziyaret Etmek İçin Yeryüzüne İnebilir Mi?

Sultan IV. Murad en meşhur sultanlarımızdan birisidir. Cesaretiyle ve yönetimdeki becerisiyle olduğu kadar tebdil-i kıyafet, yani kıyafet değiştirerek tanınmaz bir kişiliğe bürünüp şehri teftiş etmesiyle de meşhurdur. Bu gezilerden birinde, veziri ve celladı ile kıyafet değiştirip Üsküdar’dan karşıya geçmek için bir sandal kiralarlar. Biraz açıldıktan sonra, sandalcı testisini çıkarıp içki içmeye başlar. Padişah, kokusundan anlar. Biraz da kendisi ister. Sandalcı,“Fazla içme çarpılırsındiye takılır. Sultan biraz içtikten sonra sandalcıya, ‘Bunun yasak olduğunu bilmiyor musun?’ diye sorar. Sandalcı, ‘Biliyorum ama burada bizi kim görecek’ der. Sultan, ‘Ya biz söylersek’ der. Sandalcı ise, ‘Söyleyemezsiniz, siz de içtiniz’ der. Sultan, ‘Ya ben Padişah, bu yanımdaki de vezir ise ne yaparsın’ diye sorar. Sandalcı da basar kahkahayı ve der ki, ‘Ben size demedim mi, çok içmeyin çarpılırsınız diye? Bakın, iki yudum içtiniz biriniz oldu Padişah, biriniz Vezir’ der. Padişah kendi de içtiği için sandalcıyı affeder.”

Tanrı da yeryüzünü ziyaret etmek istese, ‘kıyafet değiştirerek’ gelebilir mi? ‘Ama Tanrı’nın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki, O her şeyi görür, O her yerdedir!’ dediğinizi duyar gibiyim. Elbette Tanrı her şeyi görür ve her yerdedir. Ama sormaya çalıştığım, bunun Tanrı için mümkün olup olmadığıdır.

İman ve Şüphe
İsa Mesih, dirildikten sonra Thomas'ın şüphesinden dolayı ona görünüyor.

Tanrı için her şey mümkün değil mi?

İsa Mesih de, eğer kabul ederseniz, Tanrı’nın tebdil-i kıyafetle dünyayı ziyaret eden halidir. Elbette İsa Mesih’in gelişi bundan çok daha ötedir, kıyafet değiştirme gibi bir durumla açıklanamayacak kadar derin ve karmaşıktır. Ancak bu, İsa Mesih’in dünyaya gelişini bir açıdan anlamamıza yardımcı olan bir resim, bir benzetmedir.

Tanrı, dünyanın kurtuluşu için kendini alçaltarak, sıradan bir insan olmuştur. İşte İsa Mesih’e iman eden eden bizler, Noel dediğimiz, ‘Doğuş Bayramı’nda bunu kutlarız.

Bu durumda şöyle bir soru sormak gerekir, ‘Neden?’ ‘Neden Tanrı, bu şekilde gelmeyi seçsin?’ Elbette Tanrı her şeyi görür, O’nun İsa Mesih kişiliğinde gelmesinin amacı, insanın kavrayabileceğinden çok daha derindir. İsa Mesih, insanları teftiş etmek ya da suçlayacak bir konu bulmak için değil; Tanrı’nın insana olan sevgisini göstermek için gelmiştir. Bu amacını da şu sözüyle özetlemiştir:

“Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.” (Yuhanna 15:13).

İsa Mesih, Tanrı’nın sevgisini göstermek ve canını vermek üzere gelmiştir. O’na iman eden bizler, ‘Doğuş Bayramı’nda bunu kutlarız. İsa Mesih’in doğuşu ülkemize ve tüm insanlığa sevinç ve esenlik getirsin.