Noel Baba Kimdir ve Nerede Yaşamıştır?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Noel Baba kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Noel Baba ve Aziz Nikolas Kimdir?

Noel deyince aklımıza ne gelir? Çam ağaçları, kar, hediyeler, Noel Baba vs. Peki neden Noel bize bunları çağrıştırır? Neden Noel bu tarz şeyler anımsatır? Bu Noel imajı gerçek midir?

Bunun için 2 önemli soruya bakmamız gerekir:

1- Noel Nedir?
2- Noel Baba Kimdir?

Noel Baba
Noel Baba imajı günümüzde kuzey kutupta yaşayan yaşlı bir dede olarak gösterilir.

Noel Nedir?

Noel kelimesi Latince “nasci” kelimesinin geçmiş zaman çekimi olan “natus”tan gelir. Günümüz Türkçesi’ne Fransızca’dan gelmiştir. Bu kelime aslında İsa Mesih’in doğunu anlatmak için kullanılır.

Peki İsa Mesih’in doğumu neden önemlidir? İsa Mesih’in doğumu Eski Anlaşma’da, Yaratılış’tan başlayarak müjdelenmiştir:

“Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.” (Yaratılış 3:15)

“Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” (Yeşaya 7:14)

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü , Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.” (Yeşaya 9: 6-7)

Noel, İncil’den önceki kutsal yazılarda belirtilen peygamberliklerin gerçekleşmesidir. Yuhanna İncil’inde bu olay aşağıdaki gibi aktarılmıştır:

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. (Yuhanna 1: 1-5) Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. (Yuhanna 1:14)

Noel Baba
Aziz Nikolas 4. yy'da bugünkü Antalya'da yaşamış olan bir azizdir.

Aziz Nikolas’ın Erken Yaşamı

Noel Baba denilen kişi aslında, MS. 3. yy sonunda, Türkiye’nin Antalya Şehrindeki antik Patara bölgesinin küçük bir köyünde doğmuş olan Nikolas isimli bir din adamıdır. Nikolas çok zengin bir ailenin tek çocuğu olarak, Hristiyan değerleriyle büyür. Ebeveynlerini çok genç yaşta bir hastalıktan dolayı kaybeder. Kendisine kalan mirası İsa Mesih’in buyruğuna göre kullanmaya gayret eder: “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” (Matta: 19: 21)

İşte Nikolas, tüm mal varlığını hasta, yaşlı, bakıma muhtaçlara yardım için kullanıyordu. Hayatını Tanrı’ya ve insanlara hizmete adamıştı ve bu sayede genç yaşta Myra Episkoposu olmuştu. Episkopos Nikolas dünyaya, ihtiyaç sahiplerine karşı olan cömertliği, çocuklara olan sevigisi ve denizcilere olan kaygısından dolayı ün salmıştı.

Hristiyanlara acımasız bir baskı uygulayan İmparator Diocletian (MS 244 – 311) zamanında, Episkopos Nikolas da inancı dolayısıyla sürgün ve hapis hayatı yaşamıştır. Konstantin’in imparator olmasıyla serbest bırakılmış ve MS 325 yılında İznik Konsilli’ne katılmıştır.

Aziz Nikolas’ın Hristiyanlık’ta Önemi

Episkopos Nikolas İznik Konsili’nde Arius ya da Ariusçu bir episkoposla tartışması ünlüdür. Bilindiği üzere Arius İznik Konsili’nde İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu, ancak Tanrı tarafından yaratıldığını, Baba Tanrı’dan alt statüde bir doğaya sahip olduğunu iddia eder. Episkopos Nikolas ise şiddetle bu düşünceye karşı çıkmıştır. İsa Mesih’in Üçlü Birlik (Baba – Oğul – Kutsal Ruh) olarak tanımlanan Tanrı doğasında Baba ve Kutsal Ruh’la aynı derecede olduğunu savunmuştur.

Episkopos Nikolas 6 Aralık (Şu an kullandığımız Miladi takvime göre 22 Aralık)’ta vefat etmiştir. Katolik, Ortodoks ve Anglikan kiliseleri kendisini önemli bir Aziz olarak kabul ederler. Bazı Avrupa ülkelerinde Aziz Nikolas en çok kullanılan kilise ismidir.

Aziz Nikolas ile ilgili birçok hikaye vardır. Bunlardan en ünlüsü kendi köyünde fakir bir adamın üç kızıyla ilgilidir. O günlerde bir genç kızın çeyizi ne kadar büyükse, evlilik şansı o derecede artardı. Eğer hiç çeyizleri yoksa, kızlar köle olarak verilirdi. İşte bu fakir adamın kızlarının hiç çeyizi olmadığı için köle olarak satılmak üzerelerdir. Bir gün bu fakir adamın evinin penceresinden üç kese altın atılır. Bu keseler kurumak üzere sobanın önüne konulan ayakkabıların yanına düşer. Altın keselerinin Aziz Nikolas tarafından atıldığı ortaya çıka. Bu, şimdilerde çocukların Aziz Nikolas’ın, yani Noel Baba’nın hediyelerini özlemle beklerken uydukları bir gelenek haline gelir.

Noel, Noel Baba ve Yılbaşı

20. yy’da, özellikle dünyanın sekülerleşmesinden sonra; Aziz Nikolas, Santa Claus’a, yani Noel Baba’ya dönüşmüştür. Gerçek bir İsa Mesih inanlısı, Tanrı’nın ve halkının sadık bir hizmetkarı olan Aziz Nikolas, hayali bir karaktere dönüştürülmüştür.

Normalde 6 Aralık’ta kutlanan Aziz Nikolas bayramı, günümüzde Batı tarafından İsa Mesih’in doğumunun kutlandığı en önemli dini bayramlardan biri olan Noel’le ve yılbaşıyla birleştirildi. Dolayısıyla Noel, İsa Mesih’in, yani insan bedeni almış olan Tanrı’nın bir bebek olarak dünyamıza gelmesini değil; dünya ekonomisinin canlı kalabilmesi adına herkesin bol bol hediye aldığı yapay bir kültürel öge haline gelmiştir.

Sonuç olarak şunu anlamamız gerekiyor: Noel ve Noel Baba birbirinden tamamen farklı iki şeydir, ama ikisi de aslında bir gerçeği işaret eder:

Noel: İsa Mesih’in, Tanrı Oğlu’nun, Evreni yaratan Söz’ün aramıza gelip yaşaması ve sonrasında bizim için çarmıhtaki fedakarlığına kadar giden sürecin başlangıcıdır.

Noel Baba: Gerçek bir tarihte (MS 4. yy’da), gerçek bir yerde (Myra – Antalya), gerçek bir kişi olarak yaşayan; Tanrı’ya ve halkına hizmet eden Aziz Nikolas’dır.

Aziz Nikolas’ın en büyük talihsizliği, bu derecede Tanrı’ya adanmış, alçakgönüllü bir hayatın, 20. yy’da seküler pazarlama kaygısıyla, İsa Mesih’in yeryüzüne geldiği günü gölgelemiş olmasıdır.

Noel, Noel Baba, Yılbaşı gibi kavramlar kesinlikle birbirinden farklıdır.