Petrus'un Kimdir? Hristiyanlık İçin Önemi Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İsa Mesih’in elçilerinden Petrus’tan bahsedeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih’in Havarisi Petrus Kimdir?

Petrus, İncil’de derinden değişmiş bir hayatın en büyük hikayelerinden biridir. Petrus İsa Mesih’in en önemli öğrencilerinden, elçilerinden biridir. Gelin Petrus’un hayatına birlikte bakalım.

Havari Petrus (Aziz Petrus, Simon Petrus ve Cephas olarak da bilinir), İsa Mesih’in 12 havarisinden biriydi. Yakup ve Yuhanna ile birlikte İsa Mesih’in en yakın arkadaşlarından biriydi. İsa Mesih’in dirilişinden sonra, Petrus birinci yüzyılın en etkili Hristiyan liderlerinden biri haline geldi.

Petrus, kardeşi Andreas (aynı zamanda İsa’nın bir öğrencisi) ile birlikte balıkçıydı. Ancak İncil’de anlatıldığı gibi yetenekli bir vaiz ve cesur bir lider haline geldi. Müjde kitaplarında aceleci, girişken, ateşli olarak tasvir edilir. Her zaman açık konuşur ve dürtüyle hareket ederdi. Elçilerin İşleri kitabında, Petrus’un kararlılığı onu ilk Hıristiyanların sürekli güvendiği ve başvurduğu birine dönüştürdü.

Petrus ve İsa Mesih
İsa Mesih'in Petrus ve Kardeşi Andreas'ı seçmesi

Petrus’un İsa Mesih İle Tanışmadan Önceki Hayatı

Petrus’un orijinal adı Simon’du. Ancak İsa Mesih ona, Yunanca Petros olarak çevrilen Aramice bir kelime olan Cephas (Yuhanna 1:42) adını verdi. Sonuç olarak, Petrus aynı zamanda Simon, Simon Petrus ve Cephas olarak da anılır.

Sinoptik Müjde kitapları (Matta, Markos ve Luka), İsa’nın, Petrus’un kayınvalidesinin yüksek ateş ve hastalık için evine geldiğini kaydeder. Anlatım son derecede kısa, ancak bize Petrus’un bir karısı olduğunu söylüyor.

Petrus’un erkek kardeşi Andreas, Müjde kitaplarında düzenli olarak gördüğümüz tek aile üyesidir. Ancak İncil’de de onun hakkında pek bir bilgi yoktur.

Petrus’un İsa Mesih ile Yaşamı

Matta, Markos ve Luka İncilleri Petrus’u İsa’nın çağırdığı ilk öğrenci olarak listeliyor. Ardından Petrus’un erkek kardeşi Andreas, Yakup ve Yuhanna geliyor.

Özellikle Luka Müjdesi’nde, Petrus ve İsa’nın ilişkilerinin en başında samimi bir an yaşadıklarını gösteren bir resim yaparak daha fazla ayrıntı ekler. Petrus, kısır bir balık tutma yolculuğu sonrasında İsa Mesih’in balık mucizesini gördükten sonra günahkâr halini anlar. Dizlerinin üzerine çökerek ve “Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım” der. İsa Simun’a, “Korkma” der, “Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın.” Sonra onlar tekneleri karaya çektiler. Her şeyi bırakıp İsa’nın ardından gittiler.

İsa Mesih’in sözlerinden sonra, Petrus ve diğer üçü, balıkçı olarak kimlikleri de dahil olmak üzere her şeyi bırakıp İsa ile güzel bir yolculuğa başlarlar. Petrus defalarca hatalar yapmaya devam etti. Ama İsa Mesih, doğası gereği, Petrus’u bütün kalbiyle sevdi. Onu Tanrı’nın Egemenliği işlerinde kullanmaya devam etti. Bu, Petrus’un İsa’nın Mesih olduğunu bilmesini de içeriyordu (Luka 9:20).

Petrus, İsa Mesih’in yakın çevresinin bir parçası olarak kabul edilir. Çünkü Başkalaşım (görünüşünün değişmesi) da dahil olmak üzere yalnızca Petrus, Yuhanna ve Yakup’un tanık olduğu pek çok olay vardır. İsa Mesih’in fiziksel değişimine tanık olması özellikle önemlidir.

İsa Mesih ve Petrus
Petrus İsa Mesih'in mucizesi sonrasında diz çöküyor

İsa Mesih’in bir Takipçisi Olarak Sürekli Olgunlaştı

Petrus, İsa Mesih’le yolculuğu sırasında güçlü bir imanı sürekli arzu eden ama sık sık bocalayan bir adamdı. Su üzerinde yürüyen İsa’yı karşılamak için dalgalı denize adım attı. Ancak birkaç adım attıktan sonra bile şüpheye düşmeye başladı ve batmaya başladı. Bu bölümde, İsa Mesih onu az imanına rağmen kurtardı (Matta 14:31). Daha sonra Petrus, İsa Mesih öleceğini önceden bildirdikten sonra, “Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!” (Matta 16:22) diyerek Rab’bi azarladı. Ve İsa Mesih tutuklandıktan sonra, ertesi sabah horoz ötmeden önce Petrus O’nu üç kez reddetti (Matta 26: 69-75).

Yine de, İsa Mesih’in göğe yükselişinden sonra, yine O’nun tarafından tarafından ziyaret edilip affedildikten sonra, Petrus elçilerin sözcüsü haline gelir. Bu eğitimsiz adam, binlerce kalabalığa cesaretle konuştu, onlara İyi Haberi bildirdi. Onları şimdi Hristiyan dediğimiz şeye dönüştürdü. 30 yılı aşkın süredir Tanrı’nın Krallığı için çalıştığı dönemde, ölüleri hayata döndürmek de dahil olmak üzere birçok mucize gerçekleştirdi. (Elçilerin İşleri 9: 36-43) O, İsa Mesih’in mesajını paylaşarak, zulüm, hapis ve nihayetinde ölüme katlanarak, Kutsal Ruh’un öncülüğünde bir yaşam yaşayarak olgunluğunu gösterdi.

Kilise geleneğine göre, MS 64 civarında İmparator Nero’nun Büyük Roma Yangını’nı Hristiyanların başlattığını iddia etmesi sonrasında başlayan zulüm sonrasında Petrus, Nero tarafından öldürülmüştür. Petrus’un İşleri adlı ikinci yüzyıla ait bir metin, Petrus’un İsa Mesih ile aynı şekilde ölmeye layık görmediği için baş aşağı çarmıha gerildiğini iddia eden ilk kayıttı.

Yuhanna İncili’nin son bölümünde İsa Mesih Petrus’a şöyle der:

Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.” Bunu, Tanrı’yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi.

petrus
Petrus'un İsa Mesih'i inkar etmesi

Petrus’un Hristiyanlar Üzerindeki Etkisi

Petrus’un yazıları Kutsal Kitap’a girmiş olabilir veya olmayabilir. Ancak onun öğretilerini ve ilk Hristiyan kilisesi üzerindeki etkisini gözden kaçırmak imkansızdır.

İncillerde, Petrus’un girişkenliği, Tanrı’nın krallığını ilerletmek için en beceriksiz insanları bile kullandığını gösterir. İsa Mesih’in en güvendiği arkadaşlarından biriydi. Gördüklerinin bir sonucu olarak, eğitimsiz bir balıkçı olan Petrus, kilisenin tanıdığı en önemli liderlerden biri haline geldi. Ayrıca, Yahudi olmayanların resmi havari olmasa bile, müjdeyi Yahudi cemaatinin ötesine taşımada çok önemli bir rol oynadı.

İsa Mesih tutuklandığında onunla özdeşleşmekten korkan bu adam, yalnızca hizmetçi bir kızın gözünde bile olsa, sonunda tam anlamıyla çarmıhını alıp Mesih için canını vermeye istekliydi. Ve öğretileri yüzyıllar boyunca kiliseye nüfuz etmiş ve yaşamı bize hala tamamen Mesih’e bağlı olmanın ne anlama geldiğine dair net bir örnek oluşturuyor.