Aziz Agustinius


Aziz Agustinius

Aziz Aurelius Agustinius (d. 13 Kasım 354 – ö. 28 Ağustos 430) Hristiyanlık tarihinin en etkili filozoflarından ve tanrıbilimcilerindendir. Eserleriyle yalnızca Hristiyan tanrıbilimini değil, batı felsefesini de etkilemiştir. Eserlerinde felsefi sorunları da ele almıştır. Sonraları modern felsefede tartışılacak olan pek çok tartışmayı Agustinius’un başlattığı görülür.

354 yılında Roma İmparatorluğunun Kuzey Batı’sında yer alan Afrika eyaletinin Thagaste’ bölgesinde (bugünkü Cezayir) doğdu. Babası pagan bir çiftçiydi. Annesi ise dindar bir Hristiyandı. Soyu, Kartacalı Berberilere dayanır. Anne ve babası iyi bir eğitim almasını çok isterler. Kendisini kurtarmasının buna bağlı olduğuna inanırlar. Annesi uzun yıllar kocası ve tüm ailesinin kurtuluşu için dua eder. Ve Aziz Agustinius’un babası ölüm döşeğinde iman edip vaftiz olur.

Agustinius 17 yaşındayken eğitimi için Roma Afrikası’nın başkenti Kartaca’ya gider. Latinceyi çok severek öğrenir ancak Yunancayı pek sevemez. Retorik (Belağat) üzerine çok yeteneklidir. Entellektüel hayatı çok renkli ve başarılıdır. Tagaste ve Madaura’da aldığı eğitim onu Romalı bir bilgiç haline getirir.

Cicero ve Vergil hakkında çok kapsamlı bir bilgisi vardı. Eserlerini çok derinden bilir. Aslında kendiside Cicero’nun bir Latin versiyonu gibidir. Okulunda Cicero’nun Hortensius adlı eserini müfredat gereği okuması gerekir. Bu eser ona ve diğer okurlarına felsefe disiplini aşılayan bir kitaptır. Latin tarihçileri ve şairleri takip ederek kendini geliştirir.

Annesinin küçükken onu götürdüğü kilise de dinlediği Kutsal Kitap hikayelerini masallardan ibaret görür. O yüzden hayatının ilk yıllarında Hristiyanlığı pek ciddiye almaz. Felsefeye ağırlık verir. Ancak 372 yılında kökü İran’a dayanan ve dini bir grup olan, “Manicilik” ile tanışır. Bu akımın kurucusu Mani’ye göre dünya, iyi ve kötü tarafından paylaşılmıştır ve Ruhun ışığı maddenin koyu karanlığı tarafından hapsedilmiştir.

İlk başlarda bu felsefe Agustinius’a etkileyici gelmiştir, çünkü hataları yada zayıflıkları kendi hatası değildir. İnsan sadece birbirleriyle savaşan güçlerin avuçlarının içindedirler. İnsan gözünün gördüğü dünya bu iyi ve kötü güçlerin kozmik savaş alanıdır. Ve iyiliğin tarafında olan maniciler sonsuz hayatta kutsanacaklardır.

Agustinius maniciliği öğrendikçe ve yaşadıkça birçok sorusu oluşmaya başlar. Kırılma noktası ise Manici Psikopos Faustus ile karşılaştığında olur. Faustus’un açıklamasını umduğu hiçbir sorusuna tatmin edici cevaplar alamaz. Bundan sonra, insanın özgür iradesini hiçe sayan ve insanın sorumluluğunu inkar eden bu felsefi akımı bir kenara bırakır.

384’de Milan’da retorik hocalığına atanır. Burada çok çabuk yükselir. Belagatı gerçekten çok iyidir. Yeni Platoncuların eserlerini okur ve etkilenir. Ancak bundan sonra Pavlus’un mektupları eline geçer ve onları okumaya başlar.

Annesi Monica da Milan’a gelir. Agustinius burada Milan’ın en etkili isimlerinden biri olan piskopos Ambrose ile tanışır. Ambrose ona, şikayet ettiği Kutsal Kitap’ın dilinin, Kutsal Kitap’ı yorumlayarak nasıl çözüldüğünü gösterir. Agustinius, Ambrose’dan çok etkilenir.

386 yazında sağlığını bahane ederek ailesiyle, kuzenleriyle ve özel hocalığını yaptığı birkaç zengin öğrencisiyle birlikte Milan’dan ayrılır. Cassiciacum adlı bir kasabada bir villaya taşınırlar. Agustinius burada sürekli yanındakilerle birlikte felsefi diyaloglara girer. Geceleri ise geç saatlere kadar kendini duaya verir.

387’de Milan’a dönerler ve 40 günlük bir hazırlıktan sonra Paskalyayı takip eden Kutsal Cumartesi günü Agustinius Ambrose tarafından vaftiz edilir.

389’da birkaç arkadaşıyla beraber Afrika’ya geri döner. Burada bir Manastır hayatı yaşamaya başlarlar. Tabi bu kadar derin yetenek ve adanmışlık dikkatlerden kaçmaz. İki yıl sonra Hippo Regius’u ziyareti sırasında buradaki kilise onu bırakmaz istemez. Agustinius gözyaşlarına boğulur. Vazifeyi kabul eder, ancak hazırlanmak için yeni piskoposu Valerius’tan zaman ister.

İlk teolojik eserleri çok iyi bildiği Maniciliğe karşı yazar.

395’de baş piskoposluğa atanır. Ölene kadar, yani otuzdört yıl boyunca bu pozisyon da kalmıştır.

Elimizdeki Agustinius’a ait yüzlerce vaazdan, onu dinlemek için kiliseyi hınca hıç dolduran kişilerden, kilisesi için ne kadar özen gösterdiğini ve hayalgücü kullandığını görüyoruz.

Agustinius’un yıllarca Donatosçular’la olan mücadelesinde savunduğu ve kilisede öğrettiği inancını da belirtmek gerekir. Agustinius’a göre Hristiyanlık gözle görünmeyebilir. Çünkü kanunlar ve kurallar listesine uymakla oluşmaz. Hristiyanlık iç ile ilgilidir, ruhsaldır, kanunsal değildir. Ve en önemli şeylerden birisi de kilise de herkese yer vardır. Azizlere de günahkarlara da. Tanrı’nın lütfü kusurluların üzerinde de çalışacaktır.

Agustinius’un yazıları mücadeleci ve tartışmalıdır. Hayatta savaşılması gereken üç mücadelesi vardır. Birincisi; kilise topluluğunun devamlılığı ve hayatı için verdiği mücadeledir. İkincisi Roma kültürünün Hristiyanlaştırılması için verdiği filozofik mücadeledir. Üçüncüsü de Hristiyan inancı ve kurtuluş kavramının temellerini teolojik olarak anlatmak için vermiş olduğu çok ince ve derin mücadeledir.

Aziz Agustinius’un Eserleri:

Eserleri Latincedir ve yüzden fazla başlık altında toplanmışlardır.
Başlıca eserleri; ilk olarak heritik (batıl) inançlara karşı yazdığı inanç savunmalarıdır. Arian’a, Donatosçular’a, Maniciler’e ve Pelagianlar’a karşı yazdığı kitaplarıdır.

Hristiyan doktrinini anlattığı eserinin adı, “De Doctrina Christiana” (On Christian Doctrine – Hristiyan İnancı Üzerine)’dir. Bir diğer grup eserleri ise Kutsal Kitap’dan yaptığı yorumlardır. Bunların başlıcaları:

• Yaratılış Kitabı
• Mezmurlar
• Pavlus’un Romalılara Mektubu

Ayrıca Aziz Agustinius’un birçok vaaz ve mektupları vardır.

En önemli başyapıtlarından biri hayatının ilk bölümünü anlattığı, “İtiraflar” kitabıdır.
Bir diğer eseri 22 kitaptan oluşan ve Roma’nın Vizigotlarının istilasından sonra Hristiyan dostlarının kendine güvenlerini artırmak için yazdığı, “Tanrı’nın Şehri” adlı kitabıdır.

Ayrıca başyapıtı olarak kabul edilen, belki de Teolojik olarak tarihin en derin kitabı olduğu tartışılan ve teslisi psikolojik analoji ile ele aldığı kitabı, “Teslis Üzerine”dir.

Ayrıca Tanrı’nın neden insana kötüye de kullanabileceği bir özgür irade verdiği konusunu ele aldığı, “Özgür İrade Üzerine” adlı bir eseri vardır.

_________________________________________

Kaynakça
http://faculty.georgetown.edu/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Augustine
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Augustinus
http://faculty.georgetown.edu/jod/augustine/

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu