Kim Milyoner Olmak İster?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında sorulan bir sorudan bahsedeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Hz. Muhammed’in İncil’de geçen adı nedir?

Dün akşam, “Kim Bir Milyon ister?” yarışmasını izliyordum ki, inanılmaz hatalı bir soru ile karşı karşıya kaldım. Gerçi bu programda hatalı sorular olduğuna, özellikle de inançsal anlamda hatalar yaptıklarına daha önce de tanık olmuştum. Örneğin bir soruda ABD’de kutlanan ”Cadılar Bayramı’nı” Hristiyanların kutladığı bir bayram olarak seyircilere ve yarışmacıya sunmuşlardı.

Lakin bu sefer sorulan soru gerçekten de yenilir yutulur cinsten değildi. Aynı zamanda ödül değeri bakımından da, ”önemli sorular” kısmına giriyordu. Aslında gerçekten ironik bir durum çünkü doğru bilgiyi sınayan bu yarışma artık yanlış bilgiyi sınamaya başladı. İnsanlar yanlış ve hatalı sorulara yanlış ve hatalı cevaplar vererek ödül kazanıyorlar. Gerçekten de ironik. Eminim Nasrettin Hoca yaşasaydı, bu konu kesin onun fıkralarının arasında yerini alırdı.

Kutsal Ruh
İsa Mesih kendisine iman edenlere Kutsal Ruh'u vaat etmiştir.

Yarışmadaki sorunun ne olduğunu zaten başlıkta da yazdım ama isterseniz, bu sorunun neden hatalı olduğunu anlayalım. Birincisi Hz. Muhammed’in adının İncil’de geçmesi ile ilgili bir kanıt yoktur. Bu sadece bir iddiadır ve Müslüman apolojistlerinin (inanç savunucularının) ve tarihteki İslam alimlerinin, İslamiyetin ve peygamberlerinin doğruluğunu göstermek için tercih ettikleri bir yöntem olan Kur’an’dan önceki Kutsal Metinlerde bir isim aramalarından kaynaklanmaktadır.

Aslında onların bunu yapmalarının nedeni, Kur’an’da geçen ve İncil’de Hz. Muhammed’in isminin geçtiğini belirten bir ayet yüzündendir. Nitekim İncil’de böyle bir ifade bulunmamaktadır. Fakat bazı kişiler kelimeleri cımbızla alıp, evirip çevirip, şeklini şemalini değiştirerek, Ahmed ismini bulma çabasındadırlar. Şimdi iddia’ya bakalım ve hatalarını açıklayalım:

İddia: Yuhanna 14:16’da Mesih İsa şunları söylemiştir: ”Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”

Gerçeğin Ruh’u Nedir?

Burada Gerçeğin Ruh’u olarak geçen kelimenin Grekçe’si ”Perikletos”, Arapçada övülen anlamına gelen, ‘Ahmed’e, yani peygamberin ismine karşılık gelir.

Cevap: Öncelikle şunun altını kalınca bir şekilde çizmeliyim ki, Yuhanna 14:16’da geçen kelime, ”perikletos” DEĞİL ”paraklētos (παράκλητος)”tur. Eğer bu bilgiyi teyit etmek isteyen varsa, internetten İncil’in Grekçe orijinaline bakarak bunu görebilir. Yani iddia daha ilk aşamada çürüyüp gidiyor.

Aslında burada kasıtlı bir çarpıtma var. Maalesef bazı kişiler, bilgisi olmadığı ya da uzmanı olmadığı bir konuda, kelimeyi çarpıtarak bir anlam çıkarma peşindedirler. Tabii boş bir hayalden öteye gitmemektedir bu. Ayrıca burada Muhammed ya da Ahmed’ten bahsedilmediği çok aşikardır. Zira sadece bu ayete dikkatli bir şekilde bakıp okursak, Kurtarıcımız Mesih İsa’nın vaat ettiği kişinin kim olduğunu anlama yolunda belli bir yol katetmiş oluruz. İsterseniz ayete tekrar bakalım:

”Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

’‘ Eğer kalın harflerle yazılmış olan sözcüklere bakarsak, İslam peygamberinde var olmayan nitelikleri görürüz. Birincisi, Mesih İsa’nın göndereceğini vaat ettiği kişi sonsuza dek onlarla olacaktı. İkincisi, dünya O’nu kabul edemeyecekti çünkü, O’nu ne görecek ne de tanıyacaktı, ki yine Hz. Muhammed’i insanlar gördü, tanıdı ve onu kabul ettiler. Üçüncü olarak, Mesih İsa bu ”Gerçeğin Ruh’unun” öğrencileri zamanında, öğrencileri ile beraber ve öğrencilerinin içinde yaşayacağını söylüyor! Bunların hiçbirisi Hz. Muhammed ile birlikte gerçekleşmedi. Aslına bakarsanız bu bölümde isim aramaya çalışan kişiler, bir 10 ayet daha okusalardı, İsa Mesih’in burada kimden bahsettiğini anlayacaklardı. Çünkü Yuhanna 14:26’da Mesih İsa şöyle diyor:

”Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

Kutsal Ruh Pentikost Bayramı
Kutsal Ruh'un İsa Mesih'in öğrencilerine inişi.

Pentikost Günü

Bu ayetten de gördüğümüz kadarıyla, aslında İsa Mesih’in kimden söz ettiği gayet açıktır. Bununla beraber zaten vaat edilen, ”Gerçeğin Ruh’u” Pentikost, yani İsa Mesih’in göğe yükselmesinden 50 gün sonra gerçekleşmiştir. İsterseniz o ayete de bir göz atalım:

Elçilerin İşleri 2:1-4, ”Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.”

Bütün bunların ötesinde Müslüman arkadaşların, ”Tevrat, Zebur, İncil tahrif oldu” deyip de, bozulmuş olduğunu düşündükleri -ki bu da temelsiz, asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan bir iddiadır- bir kitaptan, kendi peygamberlerinin isimlerini aramaları kulağa pek de mantıklı gelmemektedir, değil mi?

Sonuç olarak İncil’de, iddia edildiği gibi Hz. Muhammed’in ismi geçmemektedir. Bu sadece asılsız bir iddia olup, tarih içerisinde kaybolmaya mahkumdur. Bu iddiayı gerçek bir olguymuş gibi kendi soruları içerisinde lanse eden yarışma programı ise, kendi sorularının ne kadar tarafsız ve özverili hazırlandığını bir kez daha bize göstermişlerdir.

Esen Kalın.