Kim Milyoner Olmak İster


Kim Milyoner Olmak İster

60,000 TL’lik soru: Hz. Muhammed’in İncil’de geçen adı nedir? a)..
Dün akşam “Kim Bir Milyon ister?” yarışmasını izliyordum ki, inanılmaz hatalı bir soru ile karşı karşıya kaldım. Gerçi bu programda hatalı sorular olduğuna, özellikle de inançsal anlamda hatalar yaptıklarına daha önce de tanık olmuştum. Örneğin bir soruda ABD’de kutlanan ”Cadılar Bayramı’nı” Hristiyanların kutladığı bir bayram olarak seyircilere ve yarışmacıya sunmuşlardı.

Lakin bu sefer sorulan soru gerçekten de yenilir yutulur cinsten değildi. Aynı zamanda ödül değeri bakımından da ”önemli sorular” kısmına giriyordu. Aslında gerçekten ironik bir durum çünkü doğru bilgiyi sınayan bu yarışma artık yanlış bilgiyi sınamaya başladı. İnsanlar yanlış ve hatalı sorulara yanlış cevaplar vererek ödül kazanıyorlar. Gerçekten çoook ironik. Eminim Nasrettin Hoca yaşasaydı bu konu kesin onun fıkralarının arasında yerini alırdı.

Yarışmadaki sorunun ne olduğunu zaten başlıkta da yazdım ama isterseniz “bu soru neden hatalı?” bunun nedenini anlayalım. Birincisi Hz. Muhammed’in adının İncil’de geçmesi ile ilgili bir kanıt yoktur. Bu sadece bir iddiadır ve Müslüman apolojistlerinin (inanç savunucularının) ve tarihteki İslam alimlerinin İslamiyetin ve peygamberlerinin doğruluğunu göstermek için tercih ettikleri bir yöntem olan Kur’an öncesi Kutsal Metinlerde isim arama macerasından kaynaklanmaktadır. Aslında onların bu maceraya girmelerinin nedeni Kur’anda geçen ve İncil’de Hz. Muhammed’in isminin geçtiğini belirten bir ayet yüzündendir. Nitekim İncil’de böyle bir ifade bulunmamaktadır. Fakat bazı maceraperest kişiler, kelimeleri cımbızla alıp, evirip çevirip şeklini şemalini değiştirerek Ahmed ismini bulma çabasındadırlar. Şimdi iddia’ya bakalım ve hatalarını açıklayalım:

İddia: Yuhanna 14:16’da Mesih İsa şunları söylemiştir: Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”

Burada Gerçeğin Ruh’u olarak geçen kelimenin grekçesi ”perikletos”, Arapçada övülen anlamına gelen ”Ahmed’e ” yani peygamberin ismine karşılık gelir.

Cevap: Öncelikle şunun altını kalınca bir şekilde çizmeliyim ki Yuhanna 14:16’da geçen kelime ”perikletos” değil ”paraklētos (παράκλητος)”tur.Eğer bu bilgiyi teyit etmek isteyen varsa internetten İncil’in grekçe orjinaline bakarak bunu görebilirler. Yani iddia daha ilk aşamada çürüyüp gidiyor. Aslında burada kasıtlı bir çarpıtma var. Maalesef bazı vurdum duymaz kişiler bilgisi olmadığı ya da uzmanı olmadığı bir konuda kelimeyi çarpıtarak bir anlam çıkarma peşindedirler. Tabii boş bir hayalden öteye gitmemektedir bu. Ayrıca burada Muhammed ya da Ahmed’ten bahsedilmediği çok aşikardır. Zira sadece bu ayete dikkatli bir şekilde bakıp okursak Kurtarıcımız Mesih İsa’nın vaad ettiği kişinin kim olduğunu anlama yolunda belli bir yol katetmiş oluruz. İsterseniz Ayete tekrar bakalım:

Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Eğer altı çizili sözcüklere bakarsak, İslam peygamberinde var olmayan nitelikleri görürüz. Birincisi, Mesih İsa’nın göndereceğini vaad ettiği kişi sonsuza dek onlarla olacaktı. İkincisi, Dünya onu kabul edemeyecekti çünkü, onu ne görecek ne de tanıyacaktı ki yine Hz. Muhammed’i insanlar gördü, tanıdı ve onu kabul ettiler. Üçüncü olarak, Mesih İsa bu ”Gerçeğin Ruh’unun” öğrencileri zamanında, öğrencileri ile beraber ve öğrencilerinin içinde yaşayacağını söylüyor! Bunların hiçbirisi Hz. Muhammed ile birlikte gerçekleşmedi. Aslına bakarsanız bu bölümde isim aramaya çalışan kişiler bir 10 ayet daha okusalardı, İsa Mesih’in burada kimden bahsettiğini anlayacaklardı. Çünkü Yuhanna 14:26’da Mesih İsa şöyle diyor:

”Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. ”

Bu ayetten de gördüğümüz kadarı ile aslında İsa Mesih’in kimden söz ettiği gayet açıktır. Bununla beraber zaten vaad edilen ”Gerçeğin Ruh’u ” Pentikost yani İsa Mesih’in göğe yükselmesinden 50 gün sonra gerçekleşmiştir. İsterseniz o ayete de bir göz atalım:
Elçilerin İşleri 2:1-4 ”Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.

Bütün bunların ötesinde Müslüman arkadaşların Tevrat, Zebur, İncil tahrif oldu deyip de bozulmuş olduğunu düşündükleri -ki bu da temelsiz, asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan bir iddiadır- bir kitaptan kendi peygamberleri- nin isimlerini aramaları kulağa pek de mantıklı gelmemektedir değil mi?

Sonuç olarak İncil’de, iddia edildiği gibi Hz. Muhammed’in ismi geçmemek- tedir. Bu sadece asılsız bir iddia olup, tarih içerisinde kaybolmaya mahkum- dur. Bu iddia’yı gerçek bir olguymuş gibi kendi soruları içerisinde lanse eden yarışma programı ise, kendi sorularının ne kadar tarafsız ve özverili hazırlandığını bir kez daha bize göstermişlerdir !!!