Kutsal Kitap’taki Bazı İsimlerin ve Yerlerin Anlamı


İsimler (Anlamları) ve Yerler:

YEŞUA: Tanrı kurtarır.
ADEM: Topraktan alınmış
HAVVA Yaşam
HABİL: Nefes
KAİN: Edinilmiş
HANOK: Adanmış
NUH: Esenlik, dinginlik
İBRAHİM: Ulusların Babası
LUT: Gizlenmiş, saklı
İSHAK: Gülmek, gülüş
İSMAİL: Tanrı duyacak
SARAH: Prenses; hanım
YAKUP: Başkasının yerine geçen, hileci
YUSUF: Bereketleyecek, arttıracak
İSRAİL: Tanrı’yla güreşen
MUSA: Sudan çıkarılmış
HARUN: Yüksek dağ; yüceltilmiş
BÜNYAMİN: Sağ elimin oğlu
YAHUDA: Övülmüş
YETRO: Yeterince
SAMUEL: Tanrı duydu
ELİZABET: Tanrım yeter
DAVUT: Sevgili, sevilmiş
SÜLEYMAN: Huzurlu, barış dolu
DANİEL: Tanrı yargıcımdır
NATANYEL: Tanrı’nın armağanı
ANDREAS: Erkeksi; erkeğe ait
SİMON: Duydu
PETRUS: Kaya
FİLİPUS: Atlarla dost, atları seven
BARTOLOMEOS: Tolmai oğlu
TOMAS: İkiz, çift
MERYEM/MİRYAM: Acı, acılık denizi; sevilmiş, sevgi
MATTA: Tanrı’nın armağanı
MARKOS: Savaşçı
LUKA: Işık, nur
YUHANNA: Tanrı lütufkardır
PAVLUS: Küçük, kısa, alçakgönüllü
SAUL: İstenmiş, dilek tutma
TIMOTEUS: Tanrı’yı onurlandıran
TITUS: Dev, çok büyük
LEVI: Birleştirilmiş, eklenmiş
BARNABAS: Cesaret verici, teşvik edici
NİKODEMO: Halkın zaferi
YOEL: YYVH Tanrı’dır
AMOS: Taşımak
YEREMYA: Tanrı yüceltmiştir
RUT: Arkadaş; dostluk
DEBORA: Bal arısı
İSKENDER: İnsanları koruyan
ANNA: Kayra
YORGO: Çiftçi, toprak adamı
STEFAN: Taç
KONSTANTIN: Sürekli, sabit
CEBRAİL: Güçlü Tanrı adamı
YUNUS: Güvercin
EYÜP: Nefret edilen, eziyete uğramış
NAHUM: Teselli eden
ZEKERİYA: Tanrı hatırlar
HABAKKUK: Kucaklamak
MALAKİ: Habercim, meleğim
İLYAS: Tanrım YHVH’dir.
YEŞAYA: YHVH kurtuluştur
TSEFANYA: Tanrı sakladı
HEZEKİYEL: Tanrı güçlendirir
SAMSON: (Muhtemelen) Güneş
EZRA: Yardım
NEHEMYA: YHVH’nin teselli ettiği
OBEDYA: YHVH’nin kulu
BARUH: Bereketlenmiş, kutsanmış
ESTER: Yıldız
HAGAY: Bayramsal, şenlik dolu
HOSEA: Kurtuluş
MİKA/MİKAİL: Kim Tanrı gibidir?
BATŞEBA: Yeminin kızı
BEYTLEHEM: Ekmek evi
YERUŞALİM: Esenlik mirası, barış şehri
BEYTANYA: İncir evi