Kutsal Kitap’taki Bazı İsimlerin ve Yerlerin Anlamı


Kutsal Kitap’taki Bazı İsimler ve Yerlerin Anlamı

YEŞUA: Tanrı kurtarır.
ADEM: Topraktan alınmış
HAVVA Yaşam
HABİL Nefes
KAİN Edinilmiş
HANUK Adanmış
NUH Esenlik, dinginlik
İBRAHİM Ulusların Babası
LUT Gizlenmiş,saklı
İSHAK Gülmek, gülüş
İSMAİL Tanrı duyacak
SARAH Prenses; hanım
YAKUP Başkasının yerine geçen
YUSUF Bereketleyecek, arttıracak
İSRAİL Tanrı mücadele etti
MUSA Sudan çıkarılmış
HARUN Yüksek dağ; yüceltilmiş
BÜNYAMİN Sağ elimin oğlu
YAHUDA Övülmüş
YETRO Yeterince
SAMUEL Tanrı duydu
ELİZABET Tanrım yemindir; Tanrım yeter
DAVUT Sevgili, sevilmiş
SÜLEYMAN Huzurlu, barış dolu
DANYEL Tanrı yargıcımdır
NATANYEL Tanrı’nın armağanı
ANDREAS Erkeksi; erkeğe ait
SİMON Duydu
PETRUS Kaya
FİLİPUS Atlarla dost, atları seven
BARTOLOMEOS Tolmai oğlu
TOMAS İkiz, çift
MATTA Tanrı’nın armağanı
MARKOS Savaşçı
LUKA Işık, nur
YUHANNA Tanrı lütufkardır
PAVLUS Küçük, kısa; alçakgönüllü
SAUL İstenmiş, dilek tutma
TIMOTEUS Tanrı’yı onurlandıran
TITUS Dev, çok büyük
LEVI Birleştirilmiş, eklenmiş
BARNABAS Cesaret verenin oğlu
NİKODEMO Halkın zaferi
YOEL YYVH Tanrı’dır
AMOS Taşımak
YEREMYA Tanrı yüceltmiştir
RUT Arkadaş; dostluk
DEBORA Bal arısı
İSKENDER İnsanları koruyan
ANNA Kayra
YORGO Çiftçi, toprak adamı
STEFAN Taç
KONSTANTIN Sürekli, sabit
CEBRAİL Güçlü Tanrı adamı
YUNUS Güvercin
EYÜP Nefret edilen, eziyete uğramış
NAHUM Teselli eden
ZEKERİYA Tanrı hatırlar
HABAKKUK Kucaklamak
MALAKİ Habercim; meleğim
İLYAS Tanrım YHVH’dir.
YEŞAYA YHVH kurtuluştur
TSEFANYA Tanrı sakladı
HEZEKİYEL Tanrı güçlendirir
SAMSON (Muhtemelen) Güneş
EZRA Yardım
NEHEMYA YHVH’nin teselli ettiği
OBEDYA YHVH’nin kulu
BARUH Bereketlenmiş, kutsanmış
ESTER Yıldız
HAGAY Bayramsal, şenlik dolu
HOSEA Kurtuluş
MİKA/MİKAİL Kim Tanrı gibidir?
BATŞEBA Yeminin kızı
BEYTLEHEM Ekmek evi
YERUŞALİM Esenlik mirası; barış şehri
BEYTANYA İncir evi
MERYEM/MİRYAM: Acı, acılık denizi; sevilmiş, sevgi