Mormonlar Kimdir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Mormonlar Kimdir?” sorusunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Mormon Kelimesi ve Mormonların Tarihi

Mormonlar’ın tarihi 1820’lere kadar geri gider. Amerika’da Joseph Smith (1805 – 1844) tarafından başlamış olan bir dini harekete ya da tarikata denir. Bu tarikat Joseph Smith’in iddiasına göre 1820’lerde başlayan bir vahiy serisiyle şekillenmiştir. Josep Smith’in iddiası, önce İsa Mesih’in sonra da melek Moroni’nin kendisine göründüğüdür.

Tarikatın resmi kuruluş tarihi Joseph Smith’in yazmış olduğu Mormon Kitabı’nın yayımlandığı yıl olan 1830’dur. Mormon ismi de işte bu kitaptan gelir.

Joseph Smith’in iddiasına göre Mormon Kitabı 4. yy’da Moroni isimli meleğin babası tarafından yazılmıştır. Moroni’ye göre, bu kitap Amerika kıtasında bir zamanlar yaşamış olan antik topluluklar hakkında bilgi veriyordu. Ona göre bu kitaplar New York eyaletinde Palmyra köyünde altın levhalarda yazılmıştır.

Mormonlar, İsa Mesih’in Son Zaman Azizlerin Kilisesi adında bir kilisede ibadet ederler. Dünya genelinde 15 Milyon üyeye sahiptirler.

mormonlar
Mormon Tarikatı'nın kurucusu Joseph Smith'in portresi

Mormonlar Hristiyan Mıdır?

Mormonlar kendilerini Hristiyan olarak tanımlasalar da Hristiyanlığın birçok temel inancını paylaşmazlar. Ayrıca Hristiyanlar tarafından kabul edilmezler.

Mormonlar’ın Tanrı anlayışında Tanrı önce bedeni olan, ölümlü bir insandı ve sonra Tanrılığa yükseldi. Şu an bedeniyle birlikte yükseltilmiş, ölümsüz olan bir Tanrı’dır. Tanrı’nın kendi kendine varolması kavramı kesinlikle bir muammadır.

Mormonlar Hristiyanlıktaki ,“Üçlü Birlik” kavramında da farklı inanışlara sahiptir. Hristiyanlık’ta, “Üçlü Birlik” kavramı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek bir Tanrı’ya işaret ederken, Mormonlar bu kavramların üç farklı Tanrı olduğuna inanırlar. Hristiyanlar Tanrı’ya üç cevherden oluşan tek bir Tanrı olarak inanırken, Mormonlar üç farklı Tanrı olduğu inanışını benimserler.

Bu temel inanışlarına baktığımızda Mormonlar’ın Hristiyan olmadığını görüyoruz. Hristiyanlık 1. yy’dan beri temel inanışlarını korumasına rağmen, Mormonlar’ın teolojilerinin 19. yy’da şekillenmiş olduğu görülür. Aynı konuda, 1800 yıl sonra farklı iddialarda bulunmuş olmaları dolayısıyla, Hristiyanlıkla çok sayıda çelişen noktaları vardır.

Mormonlar’ın Kutsal Kitap’la Çelişkileri

Mormonlar hem Kutsal Kitap’ı hem de Mormon Kitabı dedikleri 19. yy’ da yazılmış olan kitabı kaynak alırlar; ancak bu iki kaynak birçok konuda birbiriyle çelişir.

Bilindiği gibi Adem ve Havva Aden Bahçesi’nde yasak olan ağacın meyvesinden yedikten sonra günah dünyaya girmiştir. Tanrı ve insan birbirinden ayrılmıştır. Çünkü Tanrı kutsaldır ve günahla bir arada olamaz. Hristiyanlık bu temel günah sorunu üzerine odaklanırken, Mormonlar Adem ve Havva’nın bu ağacın meyvesinden yemesinin kötü bir şey olmadığını savunurlar. Mormonlara göre bu meyveden yemeleri sebebiyle bilgi sahibi olmuşlardır ve çocuk sahibi olup dünyada çoğalmışlardır. Bu da Mormonlara göre iyi bir şeydir.

Mormonlar, Tanrı Adem ve Havva’yı yarattığında yerleştirdiği Aden Bahçesi’nin Amerika kıtasında olduğunu iddia ederler. Bu hem Kutsal Kitap’la hem de tarihle çelişen bir iddiadır. Kutsal Kitap’ta Aden Bahçesi’nin Orta Doğu’da olduğu çok açıktır.

Mormonlar lütfa ancak elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra yer verirler. Kutsal Kitap günahlarımızın bağışlanması için günahkar doğamız gereği çabamızın yetmeyeceğinin ve İsa Mesih’in kurban olmasının gücüyle günahlarımızın tamamen lütuf alarak bağışlandığını söyler. Dolayısıyla Mormonlar, Kutsal Kitap’la çelişirler.

Kahinlik, tapınak, bayram, Antlaşma Sandığı, Harun’un oğulları, kefaret günü, Çardaklar bayramı, Fısıh, Tanrı’nın evi gibi Kutsal Kitap’ta sıkça kullanılan kavramlar Mormon Kitabı’nda hiç kullanılmamıştır.

Mormonlar Kendi Dinlerine İnanırlar

Görüldüğü gibi Mormonlar Hristiyanlık içerisinde farklı bir mezhep değil, tamamen 19. yy’a dayanan yeni bir dindir ve Hristiyanlığın en temel inanışlarında bile farklı görüşlere sahiptir. Mormon Kitabı ve Kutsal Kitap birçok konuda çelişirler.

Asıl olan kurtarıcımız ve efendimiz İsa Mesih’in çarmıhta bizim günahlarımızın kefareti için kendini kurban olarak sunması ve bizi tek olan Tanrı’yla barıştırmasıdır. Bu anlayışla çelişebilecek olan her detay bizi doğru ve sadık olan Tanrı’dan uzaklaştırır. Kutsal Kitap’a bakıldığında, “başlangıçta” diye başlayan ve “Amin”le biten Kutsal Kitap’ta yaratıcımız ve kralımız olan Tanrı’nın başlangıçtan beri bizim için planladığı harika geleceği görürüz. Bunun için yüzlerce yıl sonrasında farklı iddialarla yeni bir şey eklenmesine gerek yoktur. Tanrı birdir, dolayısıyla sözü de birdir ve kimse değiştiremez.

Bunun daha iyi anlaşılması için Kutsal Kitap okunmasını tavsiye ederiz.