Ben İyi Çobanım


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız İsa Mesih’in 7 kere Ben ile başlayan beyanlarına odaklanan yazı serimizin altıncı yazısıdır.  Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih’in Dördüncü “Ben” İfadesinin İncelenmesi

Giriş: Kökleri Kutsal Yazılardan Gelen İlahi Bir Kimlik

İsa’nın “Ben” ifadelerine ilişkin serimizin bu altıncı bölümünde, O’nun Yuhanna 10:11’deki derin beyanını inceliyoruz: “Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.” Bu ifade yalnızca İsa’nın öğrencilerine olan bağlılığını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda Tanrı’yı bir çoban olarak tasvir eden temel bir metin olan Mezmur 23’teki tasvirle de derinden yankılanıyor. İsa, çoban imgesine başvurarak Kendisini Mısır’dan Çıkış 3:14’te Musa’ya açıklanan ilahi kimlikle, yani “Ben Benim” beyanı ile aynı hizaya getiriyor ve misyonunu Eski Antlaşma’da tasvir edilen pastoral ya da çobansal ilgi ile de bağlantılandırıyor.

iyi çoban
Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.

İncil’den Alıntı:

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.”

Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu, “O’nu cin çarpmış, delidir. Niçin O’nu dinliyorsunuz?” diyordu.

Başkaları ise, “Bunlar, cin çarpmış bir adamın sözleri değil” dediler. “Cin, körlerin gözlerini açabilir mi?”

Yuhanna 10:14-21

Yuhanna 10:11’in Kutsal Kitap’taki Bağlamı

İyi Çoban Söylemi

İsa’nın İyi Çoban olarak rolünü özetlediği daha geniş bir söylem içinde yer alan bu ifade, özverili çoban ile kendi çıkarına hizmet eden ücretli işçi arasındaki karşıtlığın bir parçasıdır. Bu söylem yalnızca O’nun takipçilerine olan derin kişisel bağlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda önderlik ettikleri kişilerle gerçekten ilgilenme konusunda çoğu zaman başarısız olan O’nun zamanının liderleriyle de keskin bir tezat oluşturuyor.

23. Mezmur ile Bağlantı:

Kutsal Kitap’tan Alıntı:

RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB ‘bin evinde oturacağım.

Mezmurlar 23

İsa beyanını verirken, Rab’bi sürüsünü güden, öncülük eden, onların bakımını üstlenen, önem veren ve koruyan bir çoban olarak şiirsel bir şekilde tanımlayan Mezmur 23’teki rahat verici ve tanıdık çoban figürünü hatırlatıyor. Kendisini bu terimlerle tanımlayarak, İsa yalnızca otorite ve özen rolünü üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kendisini iyi bilinen ve değer verilen bir ilahi krallık geleneği içinde konumlandırıyor.

“Ben Benim” ile bağlantı

Yuhanna 10:11’de “Ben” ifadesinin kullanılması, İsa’nın kendini bu şekilde tanımlaması ile Mısır’dan Çıkış 3:14’te Musa’ya açıklanan “Ben Benim” ilahi ismini doğrudan ilişkilendirir. Bu paralellik O’nun yalnızca ilahi doğasının iddiasını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda O’nun çoban kavramının merkezinde yer alan koruyucu ve önder olarak ebedi rolünü de güçlendirir.

Kurban Teolojisi ve Liderlik

İyi çoban imajı, İsa’nın misyonunu anlamak için çok önemlidir. Tehlike ortaya çıktığında kaçabilen dünyevi çobanların aksine, İsa Kendisini, çarmıha gerilmesini işaret ederek, koyunları için hayatını gönüllü olarak feda eden bir çoban olarak tanımlıyor. O’nun liderliğinin bu fedakar yönü, liderliğin gerçek işaretleri olarak hizmet ve fedakarlığı vurgulayarak geleneksel güç ve otorite anlayışını dönüştürür.

İsa’nın Beyanının Etkisi

İnanlılar İçin Manevi Çıkarımlar

İnanlılar için İsa, iyi bir çoban olarak, O’nun süregelen ilgi ve bağlılığının derin bir güvencesidir. Bu görüntü, çobanın koyunları yeşil otlaklara ve durgun sulara götürüp Kendi adı uğruna doğru yollara yönlendirdiği Mezmur 23’teki vaatleri yansıtarak rahatlık ve güvenlik sunuyor.

Günümüz Liderlik Algısına Bir Meydan Okuma

İsa Kendisini iyi bir çoban olarak tanımlayarak, özeni, bağlılığı ve fedakarlığı vurgulayan liderlik için yüksek bir standart belirledi. Bu, yalnızca Kendi zamanının dini ve siyasi liderlerine değil, aynı zamanda günümüzün dini ve siyasi liderlerine de meydan okuyor, onları sorumlulukları üzerinde düşünmeye ve liderlik ettikleri kişilerin refahına öncelik vermeye teşvik ediyor.

Uygulama ve Günümüze Uyarlanması

İyi Çoban’ın Bakımı Altında Yaşamak

İsa’yı iyi bir çoban olarak benimsemek, Mezmur 23’teki koyunların çobanlarına güvenmeleri gibi, O’nun rehberliğine ve ilgisine güvenmek anlamına gelir. Bu güven, inananların, yalnız olmadıklarına olan inançla, çobanlarının yolu bildiğinden ve onların çıkarlarını en iyi şekilde düşündüğünden emin olarak hayatın zorluklarını aşmalarına olanak tanır.

Modern Liderlik İçin Bir Model Olarak İyi Çoban

Çoğunlukla sert ve kendi kendine hizmet eden liderliğin karakterize ettiği bir dünyada, iyi çoban modeli canlandırıcı ve devrim niteliğinde bir bakış açısı sunuyor. Liderler, liderlik ettikleri kişilerle gerçekten ilgilenerek ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya hazır olarak İsa’nın örneğini örnek almaya çağrılıyor.

Sonuç: İyi Çobanın Yolunu Takip Etmek

İsa’nın “Ben iyi çobanım” beyanı üzerinde düşünürken, O’nun karakteri hakkındaki anlayışımızı derinleştirmeye ve kendimizi O’nun gözetimi altında yaşamaya yeniden adamaya davet ediliriz. Bu beyan, Mezmur 23’teki güvenceleri Mısır’dan Çıkış 3:14’teki ilahi bildiri ile birbirine bağlayarak, İsa’nın ilahi otoritesinin ve O’nun takipçilerine olan şefkatli ilgisinin tutarlı ve güçlü bir resmini sunar. Bu anlayış sayesinde, İyi Çobanımızın bakımına güvenerek O’nu daha yakından takip etmeye teşvik ediliyoruz.