Mesih Kimdir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Mesih kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Mesih 

Gerek 2000 yıl önce İsa’nın zamanında, gerekse günümüzdeki Yahudiler, Tanrı’nın onlara meshedilmiş bir kral göndereceğine inanıyorlardı. Bu kralın bir harekete öncülük edeceğine, İsrail’i özgürleştirip barış ve adalet getireceğine ve tüm Dünya’da barışı sağlayacağına inanıyorlardı.

Peki bu Mesih nasıl biri olacaktı? İnsanlar O’nun geldiğini nereden bileceklerdi? Kimse bilmiyordu; ama teorileri vardı. Bazıları bu kralın, yani Mesih’in, bir savaşçı kral olacağını, paganları yenip İsrail’i özgür kılacağına inanıyordu. Diğerleri ise tapınağı temizleyip gerçek tapınmayı başlatacağına inanıyordu. O’nun gelişine inanan herkes biliyordu ki, Kutsal Yazılar gerçekleşecek ve gökte olduğu gibi yeryüzünde de krallığını kuracaktı. Ama hiç kimse bunun nasıl olacağıyla ilgili net bir bilgiye sahip değildi.

Son yıllarda, özellikle popüler kültür ve Hollywood etkisiyle herkes, Yunan Pagan tanrılarını az çok tanır: Zeus (Tanrıların kralı), Poseidon (Deniz Tanrısı), Ares (Savaş Tanrısı) vs. Bu tanrılar önce Yunan kültürün ve Helenistik dönem aracılığıyla sonrasında da Roma İmparatorluğu’nu kuran Etrüsklerin Yunan dini yapısını, kendi kültürlerine empoze ederek çok geniş bir alana yayıldılar. İnsanlar onlara tapıyorlardı, çünkü kendilerinde olmayan güç ve zafer onlardaydı ve yaşamlarında anlamlandıramadıkları birçok şey vardı.

Bir müzeye gittiğinizde bu tanrıların heykellerine bakıp onları tanımanız için görmeniz gereken en önemli şey, onların sembolleridir. Bu semboller tanrıların kimliğini, gücünü, hikayelerini ve zaferlerini simgeler. Mesela elinde şimşek tutan sakallı, güçlü bir erkekse; kesin Zeus’tur. Ya da elinde medusa başı olan zarif, ama savaşçı bir kadın figürü gördüğünüzde; bu Athenadır.

Peki Mesih Nasıl Tanınır?

Eski Ahit’te özellikle Yeşaya Peygamber aracılığıyla Mesih’le ilgili peygamberlik sözleri Mesih’in kimliğiyle ilgili önemli bilgiler verir:

Verdiğimiz habere kim inandı?
RAB’bin gücü kime açıklandı?

O RAB’bin önünde bir fidan gibi,
Kurak yerdeki kök gibi büyüdü.
Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu.
Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

İnsanlarca hor görüldü,
Yapayalnız bırakıldı.
Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.
İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,
Ona değer vermedik.

Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
Acılarımızı o yüklendi.
Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
Vurulup ezildiğini sandık.

Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü.
Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

O baskı görüp eziyet çektiyse de
Ağzını açmadı.
Kesime götürülen kuzu gibi,
Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi
Açmadı ağzını.

Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü.
Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden
Yaşayanlar diyarından atıldı.
Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

Şiddete başvurmadığı,
Ağzından hileli söz çıkmadığı halde,
Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,
Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,
Acı çekmesini istedi.
Canını suç sunusu olarak sunarsa
Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.
RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

Canını feda ettiği için
Gördükleriyle hoşnut olacak.
Doğru kulum, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak.
Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,
Ganimeti güçlülerle paylaşacak.
Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.
Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,
Başkaldıranlar için de yalvardı.

Mesih'in Sembolü

Yazının başında belirttiğim gibi, Yunan Tanrıları’nın sembolleri, yani onların kim olduklarının belirleyen simgeleri vardı. Mesih’in simgesi neydi? Biz herhangi bir sanat eseri gördüğümüzde, genelde Mesih’i hangi simgeyle tanıyoruz? Çarmıh! Aslında Yunan tanrılarıyla karşılaştırsak, çok zavallı bir simge gibi görünüyor değil mi? Diğerleri o kadar görkemli, güçlü, zaferli görünürken, Çarmıh üzerinde ölü birisi nasıl zaferli olur? Nasıl ölüm bir son ifade ederken, bir zafer simgesine dönüşür? Çarmıh’ta yapayalnız bir şekilde acı içerisinde ölümü bekleyip son nefesini veren Biri, nasıl bu kadar yüceltilir?

O’nun çarmıhı aslında bizi, yani halkını simgeliyor. Çünkü O bizim için Çarmıh’ta kanı aktı ve acı çekti. O yüzden Yunan tanrılarındaki simgeler nasıl onların kimliğini oluşturuyorsa, çarmıh da Mesih’in kimliğini öyle oluşturuyor. Çarmıh, İsa Mesih’in zaferinin bir simgesi; çünkü bizim Kurtarıcımız ve Kralımız olarak bizimle olma arzusunu gerçekleştirdiği yer çarmıhtır.

Doğduğunda ismini, “Immanuel” yani, “Tanrı bizimle” koymalarının sebebi, sadece belirli bir süre aramızda yaşamış Tanrı’yı değil; sonsuza dek bizimle yaşayacak olan Tanrı’yı işaret ediyor olmasıdır. Çarmıh, bunun yegane yoludur. Bu yüzden İsa Mesih yeryüzündeki kısa zamanının sonunda Yeşaya’nın peygamberlik ettiği gibi, “Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü”.

Çarmıh aracılığıyla bizi, yani halkını günahtan kurtaran, kutsallaştıran, kendine ayıran ve onlarla beraber sonsuza dek yaşamayı amaçlayan fedakar bir Tanrı ve Kral olarak Mesih’in simgesi elbette ki çarmıh olacaktır!

Çünkü O’nun en büyük zaferi biziz!

Benzer makaleler okumak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Benzer Makaleler
İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih, MÖ. 4 yılında İsrail'in Beytlehem kentinde doğdu. 30 yaşında görevine başladı ve 33 yaşında Romalılar tarafından çarmıha gerilip öldürüldü. Hristiyanlığın kurucusudur. Hristiyanlar İsa Mesih'in ölümünden 3 gün sonra dirildiğine inanırlar. Hristiyanlık'ta İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu ve dünyanın kurtarıcısıdır.

İsa Mesih Ne Zaman, Nerede Doğdu?

İsa Mesih MÖ. 4 yılında bugünkü İsrail'in Beytlehem kentinde doğmuştur.

İsa Mesih Ne Zaman, Nerede Öldü?

İsa Mesih MS. 30 yılında Yeruşalim / Kudüs'te öldürülmüştür.

İsa Mesih Neden Öldürüldü?

İsa Mesih, görevi boyunca iki önemli özelliğinden bahsetmiştir. Tanrı'nın Oğlu ve Mesih olduğunu iddia etmiştir. Bu iki önemli sıfata sahip olduğunu iddia etmesi, Yahudi din bilginlerini ve Roma otoritelerini memnun etmemiştir. Bunun sonucunda İsa Mesih tutuklanıp dönemin Roma valisi Pilatus tarafından yargılanmıştır. Yargılanma sonucunda ağır bir işkence ve sonrasında çarmıhta öldürme cezasına çarptırılmıştır.

İsa Mesih'in Mucizeleri Nelerdir?

İsa Mesih, görevi boyunca farklı mucizeler yapmıştır. İnsanların iyileştirilmesi, ölüleri diriltmesi, doğa olaylarına hükmetmesi, kötü ruhları kovması, insanların ihtiyaçlarını karşılaması.