Ben Kimim?


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız İsa Mesih’in 7 kere Ben ile başlayan beyanlarına odaklanan yazı serimizin giriş yazısıdır.  Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Diziye Giriş: İncil’deki “Ben’in Derin Beyanları

“Ben” İfadeleri Yoluyla İlahi Kimliği Keşfetmek

“Ben” ifadesi hem ruhsal hem de varoluşsal bağlamlarda derinden yankı bulmaktadır. Kutsal Yazılarda bu sözler yalnızca dil bilgisel bir yapı değil, aynı zamanda kimliğin ve özün derin bir beyanıdır. Bu blog dizisi, Eski Antlaşma’daki en önemli anlardan birini ve Yeni Antalaşma’da, Tanrı ve İsa Mesih’in kendilerini güçlü “Ben” ifadesiyle tanımladıkları bir dizi tanımlayıcı ifadeyi derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.

Ben Kimim?
Ben ifadeleri İsa Mesih'in kimliği konusunda bizlere çok önemli bilgiler verir.

Mısır’dan Çıkış 3:14’teki “Ben Benim”in Önemi

İsa’nın yaptığı yedi beyanı keşfetmeden önce serimiz, Mısır’dan Çıkış 3:14’te Tanrı’nın Musa ile yanan çalının başında yaptığı konuşmayla temel bir bağlam kurarak başlıyor. Burada Tanrı, “Ben Benim” ifadesini bir kendini tanımlama olarak kullanıyor ve ilahi kendi kendine varoluşu ve ebedi sabitliği anlamak için bir temel taşı sağlıyor. Bu karşılaşma sadece Mesih’in sonraki mesajlarını çerçevelemekle kalmıyor, aynı zamanda Tanrı’nın insanlıkla ilişkisinin önemli bir yönünü de özetliyor.

Blog Serisi Yapısı

“Ben”in Derin Beyanlarına Giriş

Giriş blog yazımızda, kimlik ve beyanın İncil’deki manzarasında bir yolculuğa zemin hazırlamayı amaçlıyoruz. “Ben” ifadesinin teolojik, tarihsel ve varoluşsal önemini, Mısır’dan Çıkış’taki ilk derin kullanımından başlayarak ve ardından İsa’nın öğretilerinde tekrarlanan güçlü varlığıyla keşfedeceğiz.

Mısır’dan Çıkış’ın Temeli: “Ben Benim”

İkinci blog yazımız Mısır’dan Çıkış 3:14’e odaklanacak. Bu anın tarihsel bağlamını, Musa’nın liderliğini ve bunun Tanrı’nın değişmez ve ebedi doğasını anlama konusundaki sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu yazı, Yeni Antlaşma vahiylerine bir başlangıç görevi görerek, Eski Antlaşma’nın Tanrı’nın kimliği tasvirine derinlemesine bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.

İsa Mesih’in Yedi Bildirisi

Temel yazının ardından dizimiz, Yuhanna İncili’nde İsa’nın “Ben” ifadesini kullandığı yedi beyanın her birini inceleyecek. Her yazı bir beyana odaklanacak ve onun kutsal metinlerdeki bağlamını, teolojik sonuçlarını ve çağdaş inançla bağlantısını araştıracaktır:

  • Yaşam Ekmeği Ben’im (Yuhanna 6:35) – İsa’nın ruhsal yaşamı nasıl sürdürdüğünü keşfetmek.
  • Ben Dünyanın Işığıyım (Yuhanna 8:12) – Doğruluğun yolunu aydınlatıyorum.
  • Kapı Ben’im (Yuhanna 10:9) – Kurtuluşa açılan kapı olarak İsa.
  • Ben İyi Çobanım (Yuhanna 10:11) – Mesih’in koruyucu ve yol gösterici doğası.
  • Diriliş ve Yaşam Ben’im (Yuhanna 11:25) – Yaşam ve ölüm üzerindeki güç.
  • Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im (Yuhanna 14:6) – Baba’ya giden tek yol.
  • Ben Asmayım (Yuhanna 15:5) – Ruhsal beslenmenin ve büyümenin kaynağı.

Bu Dizi Neden Önemli?

Bu seri sadece akademik veya teolojik bir araştırma değil. Bu, Mesih’in kimliği ve misyonu hakkındaki beyanlarının derinliğini keşfederek inanlılara ilham vermek ve imanlarını derinleştirmek anlamına gelen bir yolculuktur. Bu gönderiler aracılığıyla okuyucular, bu “Ben” beyanlarının sadece İncillerin anlatımında değil, aynı zamanda günümüz Hristiyanlarının kişisel ve toplumsal yaşamlarında da nasıl merkezi bir öneme sahip olduğuna dair içgörü kazanacaklar.

Sonuç: Bir Keşif Yolculuğunu Öngörmek

Bu seriyi başlatmaya hazırlanırken okuyucuları bu derin açıklamaları yeniden keşfetmeye bize katılmaya davet ediyoruz. İster inancınızı derinleştirmeye çalışan bir inançlı olun, ister İncil metinlerindeki ince ayrıntılarla ilgilenen bir bilgin olun, ister dini edebiyatın zengin dokusuna ilgi duyan meraklı bir zihin olun, bu seri hem derin hem de kişisel olarak dönüştürücü içgörüler ve düşünceler vaat ediyor.

Bu blog dizisi, İncil’deki anlatımdaki “Ben” ifadelerinin derin ve kalıcı etkisini ve bunların bugün bizimle olan ilgisini birlikte keşfederken, yalnızca bilgilendirmeyi değil aynı zamanda ilham vermeyi de amaçlıyor. Bu inanç, öğrenme ve ruhsal keşif yolculuğunda bize katılın.