Diriliş ve Yaşam Ben'im


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız İsa Mesih’in 7 kere Ben ile başlayan beyanlarına odaklanan yazı serimizin yedinci yazısıdır.  Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Diriliş ve Yaşam Bildirisini Keşfetmek

İsa Mesih’in İlahi Kimliğin Devamı

İsa Mesih’in “Ben’im” ifadelerini araştıran devam eden serimizde, Yuhanna 11:25’te İsa’nın “Diriliş ve yaşam Ben’im” diye ilan ettiği çok önemli bir ana ulaşıyoruz. Bu derin ifade yalnızca İsa’nın misyonunun ve kimliğinin özünü ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Mısır’dan Çıkış 3:14’teki “Ben Ben’im” beyanıyla da derinden yankılanıyor. Bu ayrıntılı incelemede, bu ilahi beyanları birbirine bağlayarak bunların Hristiyan teolojisindeki önemini ve bugün inanlıların yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyoruz.

Diriliş ve Yaşam
Diriliş ve yaşam Ben'im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.

Yuhanna 11:25’in Bağlamı

Lazarus’un Ölümü: Yas ve Mucizelerin Arka Planı

Yuhanna 11:25’teki beyan, İsa’nın yakın arkadaşı Lazarus’un ölümünün arka planına dayanmaktadır. İsa Beytanya’ya vardığında Lazar dört gündür ölüydü ve topluluk yas tutuyordu. Bu sahne, İsa’nın en dramatik mucizelerinden birine zemin hazırlıyor ve O’nun yaşam ve diriliş hakkındaki beyanı için derin bir bağlam sağlıyor.

İncil’den Alıntı:

İsa Beytanya’ya yaklaşınca Lazar’ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim’e on beş ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta’yla Meryem’i avutmaya gelmişti. Marta İsa’nın geldiğini duyunca O’nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

Marta İsa’ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.”

İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.

Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi. İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?”

Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.” Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem’i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, seni çağırıyor” dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa’nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta’nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem’le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.

Meryem İsa’nın bulunduğu yere vardı. O’nu görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”

Meryem’in ve onunla gelen Yahudiler’in ağladığını gören İsa’nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. “Onu nereye koydunuz?” diye sordu.

O’na, “Ya Rab, gel gör” dediler. Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar seviyormuş!” dediler.

Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar’ın ölümünü de önleyemez miydi?” dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu.

İsa, “Taşı çekin!” dedi.

Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.

İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin’ demedim mi?” dedi.

Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.

Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.

O zaman, Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptıklarını gören Yahudiler’in birçoğu İsa’ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisiler ‘e giderek İsa’nın yaptıklarını onlara bildirdiler.

Yunanna 11:17-46

İsa Kederle Yüzleşiyor: Bir İlahi Vahiy Anı

İsa, Lazarus’un kız kardeşi Marta ile karşılaştığında, onun kederi ve imanı O’nun beyanını harekete geçirdi. Marta’nın, İsa’nın ölümde bile Tanrı’nın gücüne hükmetme yeteneğini kabul etmesi, O’nun tepkisini çerçeveliyor ve bu, onu Hristiyanların diriliş gücüne olan inancının temel taşı haline getiriyor.

“Diriliş ve Yaşam Ben’im” Açıklaması

“Ben Ben’im” ile Doğrudan Bağlantı

İsa’nın bu beyanda “Ben Ben’im” ifadesini kullanması Mısır’dan Çıkış 3:14’te Tanrı’nın kendisini Musa ile tanımlamasıyla doğrudan bağlantılıdır. İsa, bu kelimeleri seçerek Kendisini Tanrı’nın ebedi, kendi kendini idame ettiren doğasıyla aynı hizaya getiriyor, O’nun tanrısallığını ve inanlıların umut ettiği ebedi yaşam ve dirilişteki bütünleyici rolünü vurguluyor.

Teolojik Önem: Sonsuz Yaşam ve Diriliş Vaadi

Bu ifade sadece rahatlığın ötesine geçiyor; İsa’nın yaşamın ve dirilişin somutlaşmışı olduğunu ileri sürer. İnanlılara, O’na iman yoluyla onların da yalnızca gelecekteki bir dirilişte değil, şimdi başlayarak, ruhsal canlılıkla dolu yenilenmiş bir yaşamda ölümün üstesinden geleceklerine dair güvence verir.

İsa’nın Beşinci “Ben’im” İfadesinin Anlamı

Hristiyan Umudunun Temeli

İsa’nın Yuhanna 11:25’teki sözlerinde yer alan vaat, Hristiyan eskatolojisinin, yani dünyanın sonunda ne olacağına inanılan şeyin ve canların kaderinin incelenmesinin merkezinde yer alır. Bu beyan inanlılara temel bir umut sunmaktadır: ölümün son değil, Mesih aracılığıyla vaat edilen sonsuz yaşama geçiş olduğu.

Ölüm ve Yaşam Anlayışını Yeniden Şekillendirmek

İsa, Kendisini sonsuz varoluşa giden bir köprü olarak sunarak, ölüm ve yaşamla ilgili yaygın algılara meydan okuyor. Bu sadece ölümlülük kavramını yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda sonsuzluğun bilinçli mevcudiyetinde yaşanan, günlük yaşamı ve ruhsal öncelikleri dönüştüren bir yaşamı teşvik ediyor.

İmanlıların Hayatında Diriliş ve Hayat

Diriliş Işığında Yaşamak

İsa’yı “Diriliş ve Yaşam” olarak anlamak, inananların yaşamın zorluklarına ve kendi ölümlülüklerine nasıl yaklaştıklarını etkiler. Umut perspektifini ve ebedi olana, etkileyici kararlara, ahlaka ve ruhsal gelişim arayışına odaklanmayı teşvik eder.

Ebedi Yaşam Üzerine Çağdaş Düşünceler

Ölüm korkusunun ve anlamlı bir varoluş arzusunun her zaman mevcut olduğu günümüz dünyasında, İsa’nın beyanı bu soruya derin bir cevap vermektedir. Zamanın ötesinde kalıcı bir mirasa ve yeniden diriliş umuduna işaret eden bir bakış açısı sunuyor.

Sonuç: Ölümün Ötesinde Bir Yaşam Vaadi

“Diriliş ve yaşam Ben’im”i incelerken, İsa’nın Yuhanna 11:25’te açıklanan kimliğinin Çıkış 3:14’te ifade edilen ilahi kimlikle ne kadar derinden bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu ifade sadece teselli sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Mesih’e iman yoluyla yaşam ve ölümün radikal bir şekilde yeniden tanımlanmasını da sunuyor. Bu diziye devam ederken, her “Ben’im” ifadesi üzerinde düşünmek, İsa’nın misyonuna ilişkin anlayışımızı zenginleştirir ve kendi inanç yolculuğumuzu derinleştirir.

Bu beyanları daha ayrıntılı olarak inceleyerek bunların tarihsel bağlamını, teolojik derinliğini ve bugünün inananları için pratik sonuçlarını keşfederken bize katılın. Bu keşif sadece akademik değil; Hristiyan yaşamını ve umudunu şekillendiren ilahi vaatlerle daha derin, daha anlamlı bir ilişkiye doğru bir yolculuktur.