Tanrı Sevgidir Diyenlerin Ölümü


Tanrı Sevgidir Diyenlerin Ölümü

İsa Mesih çarmıhtayken hepimizi merhametine hayran bıraktırmıştır. Kendisini çarmıha geren insanları kastederek, “Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” (Luka 23:34) dedi. Bir insanın başka bir insanı çivili kırbaçlarla kırbaçlayıp, dövüp sonrada çarmıha gerebilmesi için gerçekten, “ne yaptıklarını bilmiyor” olmaları gerekir.

18 Nisan Perşembe günü üç İsa Mesih inanlısı, yani toplumun söylemiyle Hristiyan misyonerler, inanılmaz işkencelere maruz kalıp boğazları kesilerek öldürüldü. Bir insanın bunu yapabilmesi için de, “ne yaptığını bilmiyor” olması gerekir, değil mi? Ancak hem Tilman Geske’nin eşi hem de Necati Aydın’ın eşi, tıpkı İsa Mesih’in onlara öğrettiğini, kocalarının katilleri için söylediler:

“Baba onları affetsin çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar, biz de onları affettik.”

Beş genç, vatan ve din için yaptıkları hareket ile, bu kahraman kadınların gösterdikleri Tanrı sevgisi arasındaki farkı, bir kör bile görebilir. ”Tanrı Sevgidir” der İncil, vahşete kurban giden üç kardeşimiz de öyle diyorlardı. İnandıkları Tanrı Sevgiydi. Şöyle diyor İncil’de İsa Mesih:

“Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.” (Matta 5: 21-22)

“Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ödülünüz ne olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.” (Matta 5:38 -48)

Tanrı’nın sözleri bizim için en büyük yetkidir. O yüzden bizim daha farklı düşünmemiz söz konusu değildir. Kardeşlerimizi öldüren o gençleri de hem eşleri hem de arkadaşları kesinlikle affetmişlerdir. Bizlerin duruşu, bizim inandığımız Tanrı’yı yansıtmaktadır. Tanrımız Sevgidir. Herkes, tanıdığı Tanrısı gibi davranır. Bütün herkesin bizim tanıdığımız Sevgi Tanrısını tanısın diye İncil’i yaymaya devam edeceğiz. Umarım herkes bir gün O Tanrı’yı tanıyabilir.