Çarmıh Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Çarmıh kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Çarmıh Nedir? 

İnsanlık Tarihi boyunca çarmıh en önemli sembollerden biri olmuştur. Bunun nedeni, İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümüdür. Peki neden bu kadar önemliydi bu olay? Gerçekten Grek ve Romalılar böyle bir uygulama yapıyor muydu?

Çarmıh (Haç) barbarların bulduğu, Grekler ile Romalıların onlardan alıp uyguladıkları bir infaz şeklidir. Bu infaz yöntemine göre suçlu haç şeklindeki iki ağaç parçasına gerilir, kolları iki yana açılmış bir biçimde el bileklerinden ve ayaklarından büyük çivilerle çivilenirdi.

çarmıh
Çarmıha germe en adi suçluların cezalandırılması için uygulanan bir yöntemdi.

Haç en adi suçlular için uygulanırdı. Romalılar bunu daha çok cinayet, isyan, silahlı soygun işleyenlere; Roma vatandaşı olmayanlara, kölelere ve yabancılara uygulamıştır. Çarmıh üzerine gerilen kişi, sanılanın aksine kan kaybından ölmezdi. Vücudu ve kolları bedeninin ağırlığını taşıyamadığından, boynu ve göğüs kafesi sıkışarak düştüğünden dolayı nefes alamadığı için ölürdü. Suçlu nefes almak için vücudunu yukarı itmek istediğinde ise dayanılmaz acılara maruz kalırdı.

Haç suçluyu hayattan koparma süresi en uzun olan yöntemlerden birisidir. Bu açıdan da giyotin ve idam gibi diğer infaz yöntemlerinden ayrılmaktaydı. Suçlu günlerce haç üzerinde kalabilirdi ve yavaş yavaş, işkence çekerek ölürdü. Böylece çarmıh sadece bir infaz yöntemi değildi, ama hem bir işkence hem de bir infaz yöntemiydi. Suçlu gündüzün kavuran sıcağına, gecenin ayazına ve vahşi hayvanların saldırılarına dayanmak zorundaydı. Suçlunun çabuk ölmesinin istendiği durumlarda ise bacakları kırılırdı, bu şekilde vücut dayanacak bir destek bulamazdı ve suçlu soluksuz kalıp ölürdü.

Çarmıha gerilen kişinin suçunu herkese duyurmak için başının üzerine bir suç yaftası asılırdı. Ayrıca haç şehrin hemen dışında, yüksek bir yerde kurulurdu ve suçlu tamamen çıplak bir halde çarmıha gerilirdi. Bu şekilde suçlu her açıdan alçaltılır, bütün insanların gözü önünde rezil edilirdi.

 Ne yazık ki, çarmıhı insanlık için önemli yapan bunlardan hiçbirisi değildir. Onu bu kadar önemli kılan, yeryüzünde yaşamış en mükemmel, günahsız ve kusursuz kişinin ölüme gittiği yer oluşu ve çarmıhın buna tanıklık etmesidir.

“Mesih, … İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.” (Filipililer 2:6-7)