Çarmıh Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Çarmıh kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Çarmıh Cezası, Kökeni, Uygulaması ve Önemi

Çarmıh, antik dünyada kullanılan ve bugün hala bazı ülkelerde kullanılan bir ölüm cezası şeklidir. Uygulama, bir kişiyi bir çarmıha veya başka bir büyük ahşap yapıya çivileyerek veya bağlayarak infaz etmeyi içerir. Çarmıha germe, özellikle acımasız ve acı verici bir infaz yöntemiydi ve ciddi suçlar için caydırıcı olarak kullanılıyordu.

çarmıh nedir?
Çarmıha germe en adi suçluların cezalandırılması için uygulanan bir yöntemdi.

Çarmıh’ın Kökenleri Nedir?

Çarmıha gerilmenin kökenleri belirsizdir, ancak ilk olarak MÖ 5. yüzyılda Persler tarafından kullanılmış olması muhtemeldir. Persler, isyancıları ve suçluları cezalandırmanın bir yolu olarak çarmıha gerilmeyi kullandılar ve ayrıca fethedilen halkları egemenliklerini göstermenin bir yolu olarak çarmıha gerdiler. Romalılar daha sonra uygulamayı benimsedi ve Roma İmparatorluğu’nda yaygın bir infaz biçimi haline geldi.

Nadir durumlarda Roma vatandaşlarını cezalandırmak için de kullanılmasına rağmen, Romalılar çarmıha gerilmeyi öncelikle vatandaş olmayanları ve köleleri cezalandırmak için kullandılar. Ceza, vatana ihanet, isyan ve cinayet gibi en ciddi suçlara mahsustur. Bazı durumlarda, çarmıha gerilme kurbanı çırılçıplak soyuldu ve çarmıha gerilmeden önce, acıyı ve aşağılanmayı artırmak için dövüldü.

Çarmıha Germe Cezası Nasıl Uygulanırdı?

Çarmıha germe işlemi, başkalarını benzer suçlar işlemekten caydırmak için tipik olarak bir kavşak veya şehir meydanı gibi halka açık bir yerde gerçekleştirildi. Kurban genellikle kolları açık bir şekilde çarmıha bağlanır veya çivilenirdi ve ayakları da sıklıkla çarmıha gerilirdi. Kurban daha sonra ölene kadar çarmıhta asılı kalacaktı, bu da birkaç gün sürebiliyordu.

Bu süre zarfında, kurban susuzluk, boğulma ve diğer fiziksel işkencelerden muzdarip olacaktı. Vücudun tırnaklardaki ağırlığı şiddetli ağrıya neden olur ve kurbanın kolları yuvalarından çıkar. Bazı durumlarda, acıyı uzatmak için kurbanın kolları bağlanır veya çarmıha gerilirdi.

Çarmıh Cezasının Son Bulması

Çarmıha germe, özellikle acımasız ve insanlık dışı bir infaz yöntemiydi ve sonunda Roma İmparatorluğu’nda kaldırıldı. MS 4. yüzyılda Hıristiyanlığa geçen İmparator Konstantin, çarmıha gerilme uygulamasına son vermesiyle tanınır. Ancak dünyanın bazı yerlerinde suçları cezalandırmak için kullanılmaya devam etmiştir.

Bugün çarmıha germe birçok ülkede yasa dışıdır ve insan hakları ihlali olarak kabul edilir. Birleşmiş Milletler çarmıha gerilmenin bir ceza biçimi olarak kullanılmasını kınadı ve tüm üye devletleri bu uygulamayı kaldırmaya çağırdı. Buna rağmen, bazı ülkeler suçluları ve siyasi muhalifleri cezalandırmak için çarmıha gerilmeyi kullanmaya devam ediyor.

Sonuç olarak çarmıha germe, tarih boyunca kullanılmış olan acımasız ve insanlık dışı bir ölüm cezası biçimidir. İlk olarak Persler tarafından kullanılmış ve daha sonra Romalılar tarafından benimsenmiş ve dünyanın bazı bölgelerinde ciddi suçları cezalandırma yolu olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bugün insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor ve Birleşmiş Milletler tarafından kınanıyor.

İsa Neden Çarmıhta Öldü?
Romalılar İsa Mesih'i çarmıha gerdiklerinde çarmıh üstündeki plakaya "Nasıralı İsa Yahudilerin Kralı" yazısını yazdılar.

İsa Mesih ve Çarmıh

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, Hristiyanlık tarihindeki en bilinen olaylardan biridir. İncil’e göre İsa, Romalı yetkililer tarafından ihanet, fitne ve küfür suçlamalarıyla tutuklandı ve yargılandı. Daha sonra antik dünyada yaygın bir infaz yöntemi olan çarmıha gerilerek ölüm cezasına çarptırıldı.

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinin ayrıntıları İncil’in dört müjde kitabında anlatılmaktadır. Bu anlatımlara göre İsa, “Kafatası Yeri” olarak da bilinen Golgotha adlı bir tepede çarmıha gerildi. İki hırsızla birlikte çarmıha gerildi ve ölümüne takipçileri ve düşmanları da dahil olmak üzere büyük bir kalabalık tanık oldu.

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesiyle ilgili İncil anlatımları bazı ayrıntılarda farklılık gösterir, ancak hepsi temel gerçekler üzerinde hemfikirdir. İncillere göre İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce çırılçıplak soyulmuş ve dövülmüştür. Daha sonra çarmıha gerildi ve ölene kadar asılı kaldı.

Çarmıh ve Hristiyanlık

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, İsa’nın insanlığın kurtuluşu için kendini feda ettiği an olarak görüldüğü için Hristiyanlıkta önemlidir. Hristiyanlar, İsa’nın çarmıhtaki ölümüyle dünyanın günahlarını üstlendiğine ve insanlığı Tanrı ile barıştırdığına inanırlar. Çarmıha gerilme, bir kurtarıcının gelişiyle ilgili Eski Antlaşma peygamberliklerinin gerçekleşmesi olarak da görülür.

Bugün İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, Hristiyan teolojisinde merkezi bir olaydır ve çeşitli şekillerde anılır. Birçok Hristiyan mezhebinin ayin takviminde anılır ve Kutsal Cuma ve Paskalya da dahil olmak üzere birçok dini bayram ve geleneğin odak noktasıdır. Haç ayrıca Hristiyanlığın merkezi bir sembolü haline geldi ve sanat, edebiyat ve mimari dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılıyor.