Papa ve Hristiyanlık


Papa Hristiyan Dünyasını Lideri Midir?

Papa hakkında bu günlerde pek çok tartışma var. Papayı pek çok kişi, “Hristiyan dünyasının lideri” olarak tanımlamaktadır. Halbuki böyle bir tanım doğru değildir. Çünkü Papa sadece Katolik dünyasının lideridir.

Hristiyan tarihine baktığımızda, Papalık makamının nasıl ortaya çıktığını okuyabiliriz. Ancak İncil’de böyle bir makam olmadığını belirtmek isterim. Hatta şöyle bir ayet var, ‘Kimse sizi ‘Rabbi‘diye çağırmasın. Çünkü bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye ‘Baba‘ demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba‘dır. Kimse sizi ‘önder‘ diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var, O da Mesih‘tir. Aranızda en üstün olan, diğerlerinin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir‘‘ (Matta 23:8-12).

İsa Mesih, “Ben topluluğumu bu kayanın üstüne kuracağım” diyerek öğrencilerinden olan Petrus’u işaret etmiştir. Bu gün kilisenin temel direği olarak kabul edilen Papa’nın, Petrus’un yerini temsil ettiği kabul edilir. Ancak İsa’nın öğrencileri olan Yakup ve Yuhanna’da ilk kilisede topluluğun temel direği olarak tanımlandılar. Petrus bu görevi tek başına yapmadı. Bu, kilise tarihi içinde ortaya çıkan bir durumdur. Yönetimler zaman içinde güç ve yetki timsali olarak da görmüşlerdir papalığı.

Ortodoks ve Protestan dünyasının Papa ile bir bağlantısı yoktur. İncil’de zaten böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Ancak söylediği ve yaptığı şeylerin bütün Hristiyan dünyasına mal edilmesi çok üzücüdür.

Tek yetkimiz vardır, o da Kutsal Kitap’tır. Onun dışındaki emir ve söylemler yetki anlamında bir yaptırımı yoktur.