Malatya


Malatya – 18 Nisan 2007 – Tam 12 yıl önce çok değerli 3 kardeşimizi Rab’bin yanına uğurladık. Tam on iki yıldır onlar Rab ile birlikteyken; biz her gün olanları düşündük, davaları takip ettik, bazen öfke duyduk, bazen çaresiz kaldık. Ama hepsinin sonucunda bu olanlara sebep olanları bağışladık. Tam on iki yıldır, İncil’de yazan şu sözü söylüyoruz, “Baba, sen onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar.” (Luka 23:34)

Kimi Malatya’da yaşananlara vahşet dedi, kimi Milli Mütabakat dedi, kimileri iyi olmuş dedi. Malatya olayından önce de Hristiyanların yaşadığı yüzlerce acı olmuştur. Maalesef Malatya Katliamından sonra da yaşanan birçok acı olaylar olmaya devam etmektedir. Ne çok tehditler alıyoruz, ne çok saldırılara maruz kalıyoruz, ne zor anlar yaşıyoruz. Ama iyi niyetliyiz, çünkü düşmanlarımızı da seviyoruz. Sabrediyoruz, onlar için dua ediyoruz.

Tanrı ilk cinayette, Kayin’e kardeşi Habil’i sorduğu gibi bugün de kardeşlerimizin kanının hesabını sormaktadır. Bizi yalnız bırakmayan, her zaman bizim iyiliğimizi düşünen bir Rab’bimiz var.

Geri dönüp baktığımızda şunu görüyoruz, kime inandığımızdan eminiz. Bize yalan söylemeyen bir Tanrı’mız var. Bize ne söylediyse, onlar olmaktadır. Evet bu dünyada sıkıntılı günlerimizin olacağını söyledi; ama aynı zamanda, cesur olun, dedi. Yeşaya kitabında söylediği gibi, “Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Rab’be kulluk edenlerin mirası şudur: ‘Onların gönenci bendendir.’ diyor Rab.”

Esen Kalın