İnsan Neyle Yaşar 1 - Tolstoy


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “İsan Neyle Yaşar” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Ben Tanrı’nın merhametini ve büyüklüğünü gördüm.

İnsan sevgiyle ve merhametle mutlu oluyor. Fakat bunun kaynağının Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh olduğunu idrak edemiyor.

Bu sebeple insan bunu öğrenmeli. Sevginin ve merhametin insanının özünden değil de, yüce Tanrı Mesih’in esinlenmesiyle insan ruhuna girdiği ve anlam kazandığı bilinmelidir.

Mesih, örnek olan hayatıyla bize ışık tutar, hepimiz O’nun yaşantısını taklit eder, saadeti ve kurtuluşu yalnızca O’nda görürüz. Önde gidenler, benlik duygusundan sıyrılmış, yeniden doğma ve Tanrı’nın gerçek çocukları olma yolunda kendilerini feda etmişlerdir.

Mesih İsa, yeniden doğmamız gerektiğini söylüyor. Fakat bu lüzum, insanda mevcut olan ve uygulanması elde olmayan bir içgüdünün sonucudur. Şimdiki varoluşumuz için, tekrar akli vicdan ile doğmamız gereklidir. İnsana akli vicdan verilmesindeki amaç, bu vicdanda keşfedilen hakiki Tanrı esinlemesidir. Gerçek hayatta ancak buna yönelen ve yönelebilen insan buna layık sayılabilir. Hayvani hayat ve günaha teslim olmuş hayatı, var oluştan ibaret saymak tam bir yanılgı ve kendisini bizzat hayattan ve Tanrı’nın buyruğu olan sonsuz yaşamdan mahrum bırakmaktır.

Mesih İsa, yeniden doğmamız gerektiğini söylüyor. Fakat bu lüzum, insanda mevcut olan ve uygulanması elde olmayan bir içgüdünün sonucudur. Şimdiki varoluşumuz için, tekrar akli vicdan ile doğmamız gereklidir. İnsana akli vicdan verilmesindeki amaç, bu vicdanda keşfedilen hakiki Tanrı esinlemesidir. Gerçek hayatta ancak buna yönelen ve yönelebilen insan buna layık sayılabilir. Hayvani hayat ve günaha teslim olmuş hayatı, var oluştan ibaret saymak tam bir yanılgı ve kendisini bizzat hayattan ve Tanrı’nın buyruğu olan sonsuz yaşamdan mahrum bırakmaktır.

”Tanrı’yı bütün kalbinle, bütün canınla ve varlığınla sev” dedi yüce Mesih, ”Bu görevlerinden birincisidir.” Yasa koyucu da Mesih’e dedi ki, ”Öyleyse ikincisi de kendi kardeşlerinizi sevmek olsa gerek.” Mesih, ”İyi keşfettin” dedi ona, ”Sende böyle hareket et. Tanrı’yı ve kardeşlerini seversen, gerçek hayatı kazanmış olursun ve Tanrı’nın yanında yerin olur” ve ekledi Mesih, ”Düşmanlarını da sev. Düşmanlarını sevmekle onu utanca boğarsın ve ekledi gerçek hayat Mesih’in sevgisiyle yaşamaktır.”

Tanrı’ya ulaşmak, mutluluğa ermek isteyen her insan, farkında olmadan Rab Mesih İsa’nın yürüdüğü yola çıkar.

O’nu yürüdüğü yolun önünde görür. Tanrı’yı gerçek manada sevenler ve O’na ulaşmak isteyenler farkında olmadan ve Tanrı’nın çocukları ve Tanrı’nın esinlemesiyle birbirleriyle karşılaşırlar. Tanrı’yı gerçek manada tanımayanlar, O’nun merhametli olduğunu göremeyenler, insanların tüm günahını üzerine alan Mesih İsa’yı görmekten aciz kalan insanlar; kıskanç, kindar, zulüm eden kişilikler olmuşlardır.

 

__________________________________

Referans

Adı Soyadı: Mehmet ÇOLAK

Okulu: Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi

Bölümü: Rus Dili ve Edebiyatı

Tez Öğretmeni: Yelena ÇIV