İnsan Neyle Yaşar 1 - Tolstoy


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “İsan Neyle Yaşar” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İnsan Neyle Yaşar 1 – Tolstoy – Ben Tanrının merhametini ve büyüklüğünü gördüm.

İnsan sevgiyle ve merhametle mutlu oluyor. Fakat bunun kaynağının Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh olduğunu idrak edemiyor.

Bu sebeple insan bunu öğrenmeli sevgi ve merhametin insanının özünden değil de yüce Tanrı Mesih’in esinlenmesiyle insan ruhuna girdiği ve anlam kazandığı bilinmelidir.

Mesih örnek hayatıyla bize ışık tutar, hepimiz onun yaşantısını taklit eder, saadeti kurtuluşu yalnızca bunda görürüz. Önde gidenler, benlik duygusundan sıyrılmış, yeniden doğma ve Tanrı’nın gerçek çocukları olma yolunda kendilerini feda etmişlerdir.

Mesih İsa bizim için tekrar doğmak lazımdır diyor. Fakat bu lüzum, insanda mevcut olan ve uygulanması elde olmayan bir içgüdünün sonucudur. Şimdiki varoluşumuz için tekrar akli vicdan ile doğmamız gereklidir. İnsana akli vicdan verilmesindeki amaç bu vicdanda keşfedilen hakiki Tanrı esinlemesidir. Gerçek hayatta ancak buna yönelen ve yönelebilen insan buna layık sayılabilir. Hayvani hayat ve günaha teslim olmuş hayatı, var oluştan ibaret saymak tam bir yanılgı ve kendisini bizzat hayattan ve Tanrı’nın buyruğu olan sonsuz yaşamdan mahrum bırakmaktır.

Tanrı’yı bütün kalbin ve varlığınla sev dedi yüce Mesih bu görevlerinden birincisidir. Yasa koyucu Mesih’e dedi ki öyle ise ikincisi de kendi kardeşlerinizi sevmek olsa gerek. Mesih iyi keşfettin dedi ona sende böyle hareket et Tanrı’yı ve kardeşlerini seversen gerçek hayatı kazanmış olursun ve Tanrı’nın yanında yerin olur ve ekledi Mesih düşmanlarını da sev. Düşmanlarını sevmekle onu utanca boğarsın ve ekledi gerçek hayat Mesih’in sevgisiyle yaşamaktır.

Tanrı’ya ulaşmak mutluluğa ermek isteyen her insan farkında olmadan Rab Mesih İsa’nın yürüdüğü yola çıkar.

O’nu yürüdüğü yolun önünde görür. Tanrı’yı gerçek manada sevenler ve ona ulaşmak isteyenler farkında olmadan ve Tanrı’nın çocukları ve Tanrı’nın esinlemesiyle birbirleriyle karşılaşırlar. Tanrı’yı gerçek manada tanımayanlar, O’nun merhametli olduğunu göremeyenler, insanların tüm günahını üzerine alan Mesih İsa’yı görmekten aciz kalan insanlar kıskanç kindar zulüm eden kişilikler olmuşlardır.

 

Referans

Adı Soyadı: Mehmet ÇOLAK

Okulu: Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi

Bölümü: Rus Dili ve Edebiyatı

Tez Öğretmeni: Yelena ÇIV