Eğer İsa Tanrı ise Kime Dua Etti


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Dua kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih Kime Dua Etti?

İsa Mesih’in Tanrılığına ilişkin en çok sorulan sorular arasında bu soru da yer almaktadır. Bu soruya yanıt Üçlü Birlik’te ve İsa’nın yeryüzüne gelip beden almasında yatmaktadır.

Üçlü birlik, tüm yaradılışta tek Tanrı’nın olduğunu anlatan öğretiştir. Bu tek Tanrı üç kişilikten oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üç tanrı yoktur, sadece tek Tanrı vardır. Her biri ayrı kişiliktir, fakat yine de özde her biri tanrısal doğaya sahiptir.

dua
İsa Mesih Getsemani Bahçesi'nde Tanrı'ya dua etti.

Üçlü birliğe yakın bir benzetmeyi, zaman kavramını yakından inceleyerek bulabiliriz. Zaman geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandır. Zamanın üç, “kısmı” veya “yönü” vardır. Bu tek olan zaman dışında, “üç” zaman olduğu anlamına gelmez. Her biri bir anlamda ayrıdır, fakat her biri aynı doğayı veya özü taşır. Aynı şekilde, Üçlübirlik aynı doğayı paylaşan üç farklı kişilikten oluşur.

Tanrı’nın Beden Alması

İsa’nın beden alma öğretisine göre, İsa kendi Tanrı doğasına insan doğasını ekledi ve insan oldu.

Kutsal Kitap, İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu söyler, “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı…Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:1,14) ve, “Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.” (Koloseliler 2:9). İsa bundan dolayı iki doğaya sahiptir. O hem Tanrı hem de insandır. İsa tamamen insandır, fakat aynı zaman tanrısal doğaya da sahiptir.

Tanrı / İnsan

Kendisine tapınıldı (Matta 2:2,11; 14:33; 28:9)
Kendisine dua edildi (Elçilerin İşleri 7:59; 1. Korintliler 1:2)
Tanrı ismiyle çağrıldı (Yuhanna 20:28; İbraniler 1)
Tanrı’nın Oğlu ismiyle çağrıldı (Markos 1:1)
Günahsızdı (1. Petrus 2:22; İbraniler 4:15)
Her şeyi bildi (Yuhanna 21:17)
Sonsuz yaşam verdi (Yuhanna 20:2)
Tanrı’nın tüm doluluğu O’ndadır (Koloseliler 2:9)

İnsan

Baba’ya tapındı (Yuhanna 17)
Baba’ya dua etti (Yuhanna 17:1)
İnsan olarak çağrıldı (Markos 15:39; Yuhanna 19:5)
İnsanoğlu ismiyle çağrıldı (Yuhanna 19:35-37)
Sınandı (Matta 4:1)
Hikmette büyüdü (Luka 2:52)
Öldü (Romalılar 5)
Kemikleri olan bir bedene sahiptir (Luka 24:39)

Sonuç:

İnsan doğası itibariyle İsa’nın dua etmeye ihtiyacı vardı. Dua ederken duayı Kendisine etmiyordu, fakat Baba Tanrı’ya etmekteydi.