Yaratılış


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız Kutsal Kitap’ı oluşturan 66 kitabın özetinden oluşan yazı dizimizin birinci yazısıdır ve Yaratılış kitabına odaklanmaktadır. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Yaratılış Özeti: İlk Kitap

Kutsal Kitap’ın ilk kitabı olan Yaratılış Kitabı, Kutsal Yazıların geri kalanını anlamak için temel oluşturur. Tanrı’nın insanlıkla ilişkisinin, günahın dünyaya girişinin ve İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa yönelik ortaya çıkan planın anlatımına zemin hazırlıyor. Bu makale, yaratılış, ilk günah, tufan, Babil Kulesi ve iman atalarımızın (İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf) hikayeleri gibi önemli olayları vurgulayan Yaratılış kitabının ayrıntılı bir özetini sunmaktadır.

Yaratılış: Her Şeyin Başlangıcı

Yaratılış, evrenin Tanrı tarafından yaratılışının görkemli anlatımıyla açılıyor. Tanrı altı günde gökleri ve yeri yaratır ve sonunda kendi benzeyişinde erkek ve kadını yaratır. Tanrı yedinci günü, Şabat günü olarak ayırıp, dinlenme günü olarak kutsamıştır.

Yaratılış Kitabının birinci bölümünde evrenin yaratılışı anlatılır.

Yaratılışın İlk Altı Günü

1. Gün: Tanrı ışığı yaratır, onu karanlıktan ayırır ve ona Gece ve Gündüz adını verir.
2. Gün: Tanrı, yukarıdaki suları aşağıdaki sulardan ayırmak için geniş bir alanı (gökyüzünü) yaratır.
3. Gün: Tanrı kuru toprağı ortaya çıkarmak için suları toplar ve bitkiler, bitkiler ve ağaçlar ortaya çıkarır.
4. Gün: Tanrı, gündüzü ve geceyi yönetmek ve mevsimleri, günleri ve yılları işaretlemek için güneşi, ayı ve yıldızları yaratır.
5. Gün: Tanrı suları canlılarla, gökyüzünü kuşlarla doldurur.
6. Gün: Tanrı kara hayvanlarını yaratır ve sonra insanoğlunu Kendi benzerliğinde yaratır, onları verimli olmaları ve çoğalmaları için bereketler ve onlara diğer tüm yaratıklar üzerinde egemenlik verir.

7. Gün: Şabat ya da Dinlenme

Yedinci günde Tanrı, yarattığı tüm işten dinlenir, günü kutsar ve onu kutsal kılar. Bu, bir dinlenme ve ibadet günü olan Şabat’ın modelini oluşturur. Tanrı, Şabat gününü bu gerçeğe dayanarak yaratmış ve insanlığın da benzer şekilde kutlayabileceği bir nimet olarak kutsamıştır. Tanrı’nın dinlenmeye ihtiyacı yoktu çünkü biz insanlar gibi yorulmamıştı. O, yedinci günde ne yapmamız gerektiğini göstererek ve bizi yaratmadaki amaçlarını gerçekleştirmek için bu günü özel bir gün olarak kutsayarak bize bir örnek olarak dinlendi.

Aden Bahçesi ve İlk Günah

Erkek ve Kadının Yaratılışı

Tanrı, Adem’i topraktan yaratır ve ona hayat üfleyerek onu işlemesi ve saklaması için Aden Bahçesi’ne yerleştirir. Havva, Adem’in kaburga kemiğinden ona yoldaş olsun diye yaratılmıştır. Tanrı ve birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde yaşarlar.

Günaha ve Düşüş

Yılanın Havva’yı İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı’ndaki yasak meyveyi yemesi için kandırmasıyla Aden bahçesindeki kutsal huzur darmadağın olur. Adem de katılır ve gözleri çıplaklıklarına açılır, utancı tanımaya başlarlar. İlk ya da orijinal (asli) günah olarak bilinen bu itaatsizlik eylemi dünyaya ölüm ve acı getirir.

Günahın Sonuçları

Tanrı yılana, Havva’ya ve Adem’e günahlarının cezalarını bildirir. Yılan, karnı üzerinde sürünmeye lanetlenmiş, onun soyu ile kadının soyu arasına düşmanlık konmuş, Havva acılı doğuma mahkum edilmiş, Adem ise geçimini sağlamak için toprağı didik didik etmeye mahkum edilmiştir. Aden bahçesinden kovuldular, Hayat Ağacı’ndan yemeleri ve sonsuza kadar düşmüş hallerinde yaşamaları engellendi.

İlk Mesih Kehaneti

Yaratılış 3:15’te Tanrı, Protoevangelium olarak bilinen ilk mesih kehanetini bildirir. Kadının soyunun yılanın başını ezeceğini, yılanın ise topuğuna saldıracağı bildirir. Bu kehanet, Şeytan’ı yenecek ve insanlığa kurtuluş getirecek olan İsa Mesih’in gelişinin habercisidir.

Adem’den Nuh’a Nesiller

Adem’in Soyu

Yaratılış 4 ve 5, Adem’in soyunun izini sürüyor, Şit’in tanrısal soyunu vurguluyor ve onu Kabil’in soyu ile karşılaştırıyor. Bu soy Nuh’un anlatısına zemin hazırlıyor.

İnsanlığın Kötülüğü

İnsanlık çoğaldıkça kötülükleri de çoğalıyor. “Tanrı’nın oğulları” insan eşleri alır ve onların çocukları olan Nefilimler de yozlaşmaya katkıda bulunur. Tanrı, insanı yarattığına pişman olur ve yeryüzünü yozlaşmadan temizlemeye karar verir. Ancak doğru bir adam olan Nuh, Tanrı’nın lütfunu bulur.

Nuh Tufanı
Nuh tufanı Yaratılış kitabında önemli bir yer kaplar.

Tufan: Tanrı’nın Yargısı ve Merhameti

Tufan ve Nuh’un Gemisi

Tanrı, Nuh’a ailesini ve her hayvan türünden çiftleri kurtarmak için bir gemi inşa etmesini söyler. Tufan suları gelir ve geminin dışındaki tüm yaşamı yok eder. Kırk gün ve gece yağan yağmurun ardından sular çekilir ve Nuh’un ailesi yeryüzünde yeniden nüfus oluşturmak için karaya çıkar.

Nuh’la Anlaşma

Tanrı, Nuh’la bir antlaşma yapar ve yeryüzünü bir daha asla tufanla yok etmeyeceğine söz verir. Gökkuşağı bu antlaşmanın bir işareti, Tanrı’nın merhametinin ve sadakatinin bir hatırlatıcısı olarak verilmiştir.

Nuh’un Nesilleri

Nuh’un Oğulları

Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafet yayıldılar ve yeryüzünü yeniden doldurdular. Ham’ın oğlu Kenan’ın torunları, Ham’ın Nuh’a karşı saygısızlığı nedeniyle lanetlenir.

Milletler Tablosu

Milletler Tablosu olarak bilinen Yaratılış 10, Nuh’un oğullarının torunlarını listeleyerek çeşitli halkların ve milletlerin kökenlerini ayrıntılarıyla anlatır.

Babil Kulesi: Milletlerin Dağılması

İnsanlığın İsyanı

İnsanlar yeniden çoğaldıkça Şinar’a yerleşirler ve bir şehir ve göklere ulaşan bir kule inşa etmeye karar verirler, kendilerine isim yapmak ve dağılmamak için çabalarlar.

Tanrı’nın Müdahalesi

Tanrı onların dilini karıştırır, onların projelerinden vazgeçip yeryüzüne dağılmalarına sebep olur. Bu olay farklı dillerin kökenini ve insan gruplarının dağılışını açıklamaktadır.

Sam’dan Avram’a Nesiller

Sam’ın Soyu

Yaratılış 11, Sam’ın soyundan gelenlerin izini Avram’ın (daha sonra İbrahim) babası Terah’a kadar sürer. Bu soy, İbrahim’in çağrısına ve Tanrı’nın seçilmiş halkının oluşumuna zemin hazırlar.

İbrahim ve Antlaşma: Bir Ulusun Doğuşu

Avram’ın Çağrısı

Tanrı, Avram’ı (daha sonra İbrahim adını aldı) memleketini terk edip kendisine göstereceği ülkeye gitmesi için çağırır. Tanrı, Avram’ı büyük bir ulus haline getireceğini, onu kutsayacağını ve adını yücelteceğini vaat ediyor.

Antlaşma ve Vaatler

Tanrı Avram’la bir antlaşma yaparak ona çok sayıda çocuk, toprak ve bereket vaat ediyor. Bu antlaşma, Sara aracılığıyla bir oğul vaadi de dahil olmak üzere birçok kez yeniden onaylandı.

İsmail’in Doğumu

Sara kısır olduğundan cariyesi Hacer’i çocuk doğurması için Avram’a verir. İsmail doğar, ancak Tanrı antlaşma vaatlerinin Sara’nın kendi oğlu aracılığıyla yerine getirileceğini açıkça belirtir.

Sünnet Antlaşması

Tanrı, sünneti kendisi ile İbrahim’in soyundan gelenler arasındaki antlaşmanın işareti olarak belirler. Bu fiziksel işaret onları Tanrı’nın seçilmiş halkı olarak diğerlerinden ayırır.

İshak’ın Doğumu

İbrahim ve Sara yaşlılıklarında mucizevi bir şekilde vaat edilen çocuk olan İshak’a hamile kalırlar. İshak’ın doğumu, Tanrı’nın İbrahim’e verdiği sözlerin gerçekleşmesinin başlangıcını işaret eder.

İshak’ın Kurban Edilmesi

Tanrı, İbrahim’e İshak’ı kurban etmesini emrederek imanını sınar. İbrahim itaat eder, ancak Tanrı son anda müdahale ederek onun yerine bir koç sağlar. Bu olay, İsa Mesih’in kurbansal ölümünün habercisidir.

İshak: Vaat Edilen Oğul

İshak’ın Çocukluğu

İshak’ın erken yaşamı, İbrahim’in Tanrı’ya olan sarsılmaz inancını gösteren ve İsa’nın kurban niteliğindeki ölümünün habercisi olan Moriya Dağı’ndaki neredeyse kurban edilmesi de dahil olmak üzere önemli olaylarla işaretlenmiştir.

İshak ve Rebeka

İshak, İbrahim’in hizmetkarı tarafından kendisi için seçilen Rebeka ile evlenir. Onların birliği kutsanmıştır ve onlar Tanrı’nın seçilmiş halkının soyunu sürdürürler.

İshak’ın Oğulları: Esav ve Yakup

Rebekah, Esav ve Yakup adında ikiz oğulları doğurur. Tanrı, yaşlı olanın gençl olana hizmet edeceğini, gelecekteki çatışmalara ve Tanrı’nın egemen seçimine zemin hazırlayacağını açıklıyor.

Yakup: Bir Ulusun Babası

Yakup’un Aldatmacası ve Kaçışı

Yakup, annesi Rebeka’nın yardımıyla İshak’ı kandırarak Esav’a ait olan ilk oğulluk kutsamasını alır. Esav’ın gazabından kaçan Yakup, amcası Laban’ın evine gider ve burada Lea ve Rahel ile evlenir ve İsrail’in on iki kabilesi olan on iki oğlunun babası olur.

Yakup’un Merdiveni

Yakup, Laban’ın evine yaptığı yolculukta rüyasında cennete uzanan ve üzerinde meleklerin inip çıktığı bir merdiven görür. Tanrı, bu yere Beytel adını veren Yakup’a verdiği antlaşma vaatlerini yeniden doğruluyor.

Yakup’un Eşleri ve Çocukları

Yakup on dört yıl boyunca Laban için çalışıyor, Lea ve Rahel ile evleniyor ve on iki oğlu ve bir kızının babası oluyor. Lea ve Rahel arasındaki rekabet, İsrail’in on iki kabilesinin doğuşuna yol açar.

Yakup’un Kenan’a Dönüşü

Uzun yıllar sonra Yakup Kenan’a geri döner. Yolda ilahi bir varlıkla güreşir ve İsrail adını alır. Bu olay onun dönüşümünü ve soyundan gelenlerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olarak yerleşmesini ifade eder.

Yakup'un Merdiveni
Yakup rüyasında meleklerin çıkıp indiği bir merdiven görür.

Esav ile Barışma

Yakup ve Esav barışır ve Tanrı’nın bozulan ilişkileri iyileştirmedeki lütfunu gösterir. Yakup, Tanrı’nın seçilmiş halkının soyunu sürdürerek Kenan’a yerleşir.

Yusuf: Köleden Kurtarıcıya

Yusuf’un Düşleri ve Uğradığı İhanet

Yakup’un en sevdiği oğlu Yusuf, kardeşlerini kızdıran kehanet dolu rüyalar görür. Onu, birçok denemeye rağmen öne çıktığı Mısır’da köle olarak satarlar.

Yusuf Potifar’ın Evinde

Mısır’da Yusuf, Potifar’a hizmet eder ve Potifar’ın karısı tarafından haksız yere suçlanır ve bu da onun hapsedilmesine yol açar. Yusuf, içinde bulunduğu koşullara rağmen Tanrı’ya sadık kalır.

Yusuf’un Yükselişi

Yusuf, Tanrı’nın takdiri sayesinde Firavun’un rüyalarını yorumlar ve Firavun’dan sonra Mısır’ın hükümdarı olarak atanır. Şiddetli bir kıtlık sırasında ülkenin kaynaklarını yönetir.

Yusuf’un Mısır’daki Kardeşleri

Kıtlık sırasında Yusuf’un kardeşleri yiyecek bulmak için Mısır’a gelirler. Joseph, karakterlerini test ettikten sonra kimliğini açıklar, onları affeder ve tüm aileyi Mısır’da yaşamaya getirir. Bu hareket, İsrailoğullarının gelecekteki köleleştirilmesine ve nihai göçüne zemin hazırlıyor.

Yakup ve Yusuf’un Ölümü

Yakup’un Son Bereketleri

Yakup, ölümünden önce on iki oğlunu kutsar, onların ve onların soyundan geleceklerin geleceği hakkında kehanetlerde bulunur. Vaat edilen toprakların önemini teyit ederek Kenan’a gömülmeyi talep ediyor.

Yusuf’un Son Sözleri

Yusuf kardeşlerine Tanrı’nın planı konusunda güvence verir ve onlarla ilgileneceğine söz verir. O da Tanrı’nın vaatlerine olan inancını göstererek kemiklerinin Kenan’a götürülmesini talep eder.

İsa Mesih’in Anlatısında Yaratılış Kitabının Önemi

Mesih Kehanetinin Temeli

Yaratılış, İsa Mesih’e işaret eden mesih kehanetlerinin temelini oluşturur. Yaratılış 3:15’teki vaat, İsa’da gerçekleşen kurtuluş ve günaha ve Şeytan’a karşı zafer temasını ortaya koyar.

İbrahim Antlaşması

İbrahim’le yapılan antlaşma, Tanrı’nın kurtuluş planını anlamanın merkezinde yer alır. İbrahim’in soyu sayesinde tüm uluslar kutsanır ve bu, Kurtarıcı İsa’nın doğuşuyla sonuçlanır.

Tipoloji ve Peygamberlik

Yaratılış’taki birçok olay ve figür, Mesih’in örnekleri ve habercisi olarak hizmet eder. İshak’ın neredeyse kurban olması, İsa’nın kurban niteliğindeki ölümünün habercisidir ve Yusuf’un ailesinin kurtarıcısı olarak rolü, İsa’nın insanlığın Kurtarıcısı olarak rolünü yansıtır.

İsa’nın Soyu

Yaratılış’taki soyağacı, Adem’den atalara ve İsa’ya kadar olan soyun izini sürerek, Tanrı’nın vaatlerinin yerine getirildiğini ve O’nun kurtarıcı planının sürekliliğini vurgular.

Sonuç

Yaratılış Kitabı yalnızca eski öykülerden oluşan bir koleksiyon değildir; tüm Kutsal Kitap anlatısının temelidir. Bütünüyle nihai çözümünü İsa Mesih’te bulan yaratılış, günah, yargı ve antlaşma temalarını tanıtıyor. Yaratılış’ı anlamak, Tanrı’nın kurtarıcı planının tüm kapsamını ve İsa’nın Mesih ve Kurtarıcı olarak önemini kavramak için çok önemlidir.