İsa Neden Çarmıha Gerildi?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İsa Mesih’in neden çarmıha gerildiğini irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ile ilgili insanlarda bazı soru işaretleri olabiliyor. Diyelim ki İsa Mesih kendisinin iddia ettiği ve Hristiyanlar’ın inandığı kişi değil de normal biri olsaydı. Koca Roma İmparatorluğu bu basit bir hahamı, öğretmeni neden öldürmek istesin? Bu kişi ne yapmış olabilir ki?

İlk yüzyılın başları… İspanya’dan Suriye’ye, Fransa’dan Cezayir ve Mısır’a uzanan devasa bir imparatorluk Akdeniz’e hükmediyor. Su kemerleri, yollar ve lejyonlarla birleşen mimari harikalar, geniş kapsamlı bir vergi ve nüfus sayımı sistemi, ortak bir dil ve kompleks bir adalet ve hükümet sistemi, Akdeniz’in şimdiye kadar gördüğü en etkileyici imparatorluğu işaret ediyor.

İmparatorluğun bir köşesindeki önemsiz bir eyalette, tanınmayan bir halk grubundan fakir, gezgin bir öğretmen, küçük bir mürit grubuyla kırsalda dolaşıyor ve “düşmanını sev” ve “başkalarının sana davranmasını istediğin gibi davran” gibi dini öğretiler sunuyor.

Hizmetinin üçüncü yılında, bu öğretmen imparatorluğun temsilcileri tarafından vahşice çarmıh üzerinde idam edilir.

Muazzam bir imparatorluğun tuhaf, fakir, gösterişsiz bir hahamla ilgilenmesini sağlayan şey neydi?

İlk başta pek bir şey yoktu tabi; ama yakında işler tersine dönecekti.

Octavian Augustus
Octavian Augustus Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatorudur.

İsa Mesih Zamanında Roma İmparatorluğu

İsrail ve Yahuda krallarının zamanları, Yahuda’nın son hükümdarının MÖ 586’da Babil kralı tarafından kör edilmesi ve esir alınması ile beraber çoktan geride kalmıştı. Yahudilerin çoğu Babil’e sürgüne gönderildi. Bazıları MÖ 538’de Pers Kralı Kiros’un Kudüs’ü yeniden inşa etmelerine izin veren bir fermanıyla geri döndüler. Ancak, daha sonra, önce İsrail Perslerin, ardından Yunanistan’ın, ardından Selevkosların egemenliği altında kalacaktı. Makabilerin altında kısa bir görece özgürlük dönemi yaşayacaktı. Sonrasında İsrail, MÖ 63’te Roma tarafından fethedildi.

Sezar Augustus, Octavian adlı bir adamın kendi seçtiği unvandı. MÖ 63’te doğdu ve büyük amcası Jül Sezar tarafından evlat edinildi. Roma’nın diktatörü Jül Sezar, ünlü bir şekilde kendisini Roma Cumhuriyeti’nin yüce lideri olarak göstermeye çalıştı, ancak senatörler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Octavian, Jül Sezar’ın görevini henüz 18 yaşında üstlendi ve Roma’nın Roma Cumhuriyeti’nden Roma İmparatorluğu’na geçişini kesin olarak tamamladı.

Octavian parlak bir devlet adamı ve askeri liderdi. Jül Sezar’ın yavaş yavaş gücünü toplamada başarısız olduğu ve kendisini “birinci vatandaş” olarak adlandırarak halkın lideri haline getirmeyi başardı. İsa Mesih zamanında Roma İmparatorluğu, imparatorlukta birlik, gelişen ticaret ve genel barış ve istikrar dönemi olan “Pax Romana”nın tadını çıkarıyordu.

Augustus, Roma’nın boyutunu neredeyse iki katına çıkardı. Etkisi, Büyük Britanya’dan Hindistan’a ve İtalya, Yunanistan, İspanya, Galya, Kuzey Afrika, Mısır, Küçük Asya ve Yakın Doğu’ya etkili bir şekilde uzanıyordu ve hepsi de sağlam bir şekilde Roma İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Roma, Akdeniz’e ve ötesine sınır olan her yere egemen oldu.

Augustus, MÖ 27’den MS 14’e kadar, İsa Mesih’in doğumundan önce ve çocukluğu boyunca Roma İmparatorluğu’nu yönetti. Augustus’un yerine, İsa’nın yetişkinliği ve ölümü sırasında MS 37’ye kadar hüküm süren Tiberius geçti. Tiberius, büyük yeni fetih seferlerine girişmek yerine, Augustus’un kurduğu imparatorluğu güçlendirerek Roma’nın gücünü sağlamlaştırdı ve zenginliğini artırdı.

İsa Mesih’in zamanında, İsrail genellikle garip dini inançlara sahip huysuz insanlarla dolu, durgun bir Roma eyaleti olarak görülüyordu. Yahudiler, dinlerine ve geleneklerine bağlı kalmalarına rağmen çok az özerkliğe sahipti.

Bazı Yahudiler (Havari Pavlus gibi) Roma vatandaşıydı ve bu nedenle belirli haklara ve ayrıcalıklara sahipti, ancak çoğu değildi. Yahudi halkı Roma’ya vergi ödeyip ve Roma yasalarına uyardı. Hirodes ve Pontius Pilatus gibi yerel otoriteler Roma tarafından atanmıştı.

İsa Mesih ve Sanhedrin
İsa Mesih Yahudi din bilginlerinin huzurunda yargılanıyor.

İsa Mesih Yahudiler İçin Nasıl Bir Tehdit Oluşturuyordu?

Tahmin edilebileceği gibi, başka bir kaçık, gezgin din öğretmeni Romalılar için pek bir şey ifade etmiyordu. Roma daha çok Filistin’de ortaya çıkan isyancı grupları ortadan kaldırmaya odaklanmıştı.

Ancak İsa Mesih, Yahudi dini liderler için büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Onlara göre dini kanunlarını hiçe sayması yeterince tehdit ediciydi. Fakat bu adam sosyal normları çiğnemenin çok ötesine geçti; Kendisinin Tanrı olduğuna inanıyordu ve iddia ediyordu.

Günahların bağışlanmasını teklif etmek (Matta 9:2), kurtuluşun yalnızca O’ndan geldiğini iddia etmek (Yuhanna 14:6) ve Tanrı’yı Babası olarak çağırmak, bu katı tek tanrılı Yahudi liderleri öfkelendirdi.

Yuhanna 5:18’de şöyle yazar: “İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.”

En kötüsü de insanların onu dinleyip takip etmesiydi. Binlercesi iyileşmek ve O’nun öğrettiklerini dinlemek için geldi. Dini liderler O’nu kendi sözleriyle ne kadar tuzağa düşürmeye çalışsalar da başarısız oldular. Onlara göre bu küfürbaz, satgısız adamın durdurulması gerekiyordu.

İsa ve Pontius Pilatus
İsa Mesih Roma valisi Pontius Platus tarafından yargılanıyor.

İsa Mesih Romalılar İçin Nasıl Bir Tehdit Oluşturuyordu?

Çok tanrılı Romalı liderler, Yahudilerin küfür olarak gördüğü şeyleri umursamadı. Ancak, Roma gücüne yönelik tehditleri ciddiye aldılar. İsa Mesih, birinci yüzyılda İsrail’de yandaş toplayan tek kişi değildi ve Roma olası herhangi bir ayaklanmayı vahşice bastırmaktan kesinlikle çekinmezdi.

Roma İmparatorluğu’nun yyaklanmaları bastırmaktaki bu eğilimi hiç de sebepsiz değildi. İsa Mesih’in çarmıhta ölümünden birkaç on yıl sonra, İsrail’de büyük ayaklanmalar meydana geldi, bu da on binlerce kişinin ölümüyle ve MS 70’te Kudüs Tapınağı’nın nihai olarak yıkılmasıyla sonuçlandı. Bölge, herkesin bildiği gibi isyana meyilliydi.

İsa Mesih, kalabalıkları toplamak gibi Romalılarlara göre tehlikeli bir yeteneğe sahipti. O’nun konuşmasını dinlemek için aynı anda binlerce kişinin geldiği olurdu. Çünkü Yahudiler binlerce yıl boyunca kurtarıcılarının, Mesih’in gelmesini özlemle bekliyorlardı. Dünyanın her yerinden Yahudiler Fısıh kutlaması için Kudüs’te toplanıp şehri kalabalıkla doldurduğunda özellikle duygusal bir an geldi.

İhanete uğrayıp idam edileceği Fısıh Bayramı için Kudüs’e atıyla gittiğinde, halk O’na övgüler yağdırdı, hurma dallarını salladı ve giysilerini yola serdiler.

Altınla ve savaş ganimetleriyle donatılmamış olsa da alay, Romalı generalleri ve imparatorları fethetmek için düzenlenen Roma zafer yürüyüşüne benziyordu. Bu da insanların İsa’yı bir kral olarak gördüklerine dair endişe verici bir işaret (Matta 21).

İsa Mesih daha sonra hemen Tapınağa girdi ve para bozanların masalarını devirdi ve Babasının evini “hırsız inine” çevirdiklerini öfkeyle ilan ederek orada alım satım yapan tüm insanları kovdu (Matta 21: 13). Bu insanların yerini çabucak iyileştirmek için İsa’ya gelen körler ve topallar ve “Davut Oğlu’na hozanna!” diye bağıran çocuklar aldı. (Matta 21:13-15). İsa Mesih, sık sık yaptığı gibi, bir gürültü koparıyordu.

Kalabalık toplamak, krallık sembolizmine başvurmak, kargaşaya neden olmak… İsa Mesih’in meşhur tabutundaki son çivi, O’nun İsrail’i kurtaracak olan, beklenen Meshedilmiş Kral olan Mesih unvanını talep etmesiydi. Çoğu zaman bunu, İsrail’i Roma’dan kurtarmaya gelecek bir askeri lider, kral olarak anladı. Ve bu, Roma İmparatorluğu’nun asla olmasına izin vermeyeceği bir şeydi.

Yahudi liderler, Romalıların isyanı bastırmasından Romalıların korktuğundan daha fazla korkuyordu. İsa, Roma ile tuttukları çok zayıf barışı tehdit etti.

Yahudi yönetici organı olan Sanhedrin, İsa hakkında ne yapılacağını belirlemek için bir toplantı düzenledi. “Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes ona inanacak ve o zaman Romalılar gelip hem tapınağımızı hem de ulusumuzu alacaklar” (Yuhanna 11:48).

Böylece, en iyi hareket tarzının O’nu yakalayıp öldürmek olduğuna karar verdiler.

İsa Neden Çarmıhta Öldü?
Romalılar İsa Mesih'i çarmıha gerdiklerinde çarmıh üstündeki plakaya "Nasıralı İsa Yahudilerin Kralı" yazısını yazdılar.

Yahudiler ve Romalılar İşbirliği Yapıyor

İsa Mesih’in tutuklanması ve yargılanmasının öyküsü Matta 26-27. bölümler, Markos 14-15. bölümler, Luka 22-23. bölümler ve Yuhanna 18-19. bölümlerde bulunabilir. İsa Mesih’in öğrencilerinden biri olan Yahuda, O’nu Getsemani bahçesinde kuşatan ve tutuklatan Yahudi yetkililere O’nu ele verdi.

İsa ilk olarak, Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia ederek küfürden suçlu bulunduğu Yahudi yönetici konseyi Sanhedrin’in önünde yargılandı. Bunun için Yahudiler O’nu öldürmek istediler.

Ancak Yahudi liderlerin infaz yapma yetkisi yoktu (Yuhanna 18:31). Böylece İsa Mesih, Yahudiye’nin Roma valisi Pontius Pilatus’a götürüldü. İlginç bir şekilde, tarih Pilatus’a acımasız ve kanlı bir hükümdar olarak ün kazandırmış olsa da, Mukaddes Kitap onun İsa’yı öldürme konusunda tereddüt ettiğini ve O’nda kusur bulmadığını kaydeder. Bununla birlikte, halk İsa Mesih’in ölmesini istedi, bu yüzden Pilatus O’nu çarmıha gerilmek üzere teslim etti; bu, asi köleler ve şüpheli devrimciler için tipik bir cezaydı.

Pilatus, İsa Mesih’in öldürülmesi konusunda tereddüt etmiş olsa da, İsa Mesih’in çarmıhına çakılan işaret, kesinlikle Roma’nın yönetimine karşı çıkmaya cüret edenlerin başına gelenlerin güçlü bir ifadesiydi. O’nun üzerindeki bir tabelada “Yahudilerin Kralı” yazıyordu; bu, Roma’nın herhangi bir Yahudi “kralına” tam olarak ne tür bir saygı duyduğunun açık bir göstergesiydi.

Roma’ya Hristiyan Tehdidi

İsa ölü kalsaydı, sorun orada bitmiş olabilirdi; ancak bunun yerine hayata geri döndü ve devrim niteliğinde yeni bir dini hareketi ateşledi.

İsa Mesih’in Roma’yı gerçekten tehdit etmesi, Hristiyanlık sahneye çıkana kadar değildi. Hristiyanlar, imparator tapınması da dahil olmak üzere Roma panteonuna karşı gelerek tek Tanrı ısrarı ve tapınakların etrafında inşa edilen muazzam ekonomi ile statükoyu kesintiye uğrattı. Hristiyanlar kendilerini imparatordan daha büyük gördükleri Birine, dirilmiş olan İsa Mesih’e adadılar.

Hristiyanlara yönelik nefretin büyük bir kısmı yanlış anlaşılmalardan kaynaklansa da (yaygın bir söylenti, Hristiyanların Rab’bin Sofrası uygulaması nedeniyle yamyam oldukları yönündeydi), belki de şüphe ve korku asılsız değildi. Birkaç yüzyıl içinde Hristiyanlık tüm Akdeniz’e yayıldı. ve Roma İmparatorluğu artık gücünü git gide yitirmeye başlıyordu.

Bu Neden Önemli?

O zamanlar Roma İmparatorluğu, İsa’yı çok az önemsiyordu; O, idama mahkûm edilmiş herhangi bir potansiyel devrimciydi. Yahudiler O’nun ne kadar güçlü olduğunu daha çok anladılar ama onların bile hiçbir fikirleri yoktu. Hiçbiri iki bin yıl sonra Tapınağın eski Roma İmparatorluğu tarihi olan tozdan başka bir şey olmayacağını tahmin edemezdi, ama İsa Mesih’i dünya çapında milyarlarca kişi Rab ve Kurtarıcı olarak göreceki.