Yaşam Ağacı


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Yaşam Ağacı kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Yaşam ağacı birçok kültürde karşımıza çıkar. Antik İran, Antik Mezopotamya, Bahai inancında, Budizm, Antik Çin, Antik Avrupa, Kuzey Avrupa, Antik Amerika uygarlıklarında, İslam dininde ve birçok farklı din ve mitolojide yer alır. Bu kadar yaygın olan Yaşam Ağacı nedir? Neden bu kadar önemlidir?

Yaşam Ağacı ve Kutsal Kitap:

Kutsal Kitap’ta ilk kitap olan Yaratılış kitabında Tanrı dünyada Adem ve Havva’nın yaşaması için Aden Bahçesi’ni yarattıktan sonra onlara her türlü ağaçtan, meyveden yiyebileceklerini söyledi. Tanrı Aden Bahçesi’nin ortasına Yaşam Ağacı dikmiştir ayrıca iyiyi ve kötüyü bilme ağacı dikmiştir. Bu sayede Adem ve Havva’nın iki seçeneği vardı. Yaşam ağacından alıp Tanrı’ya güvenerek sonsuz yaşam ya da Tanrı’ya güvenmeden, kendi bilgeliklerine güvenerek yaşayabileceklerdi. Ancak iyiyi ve kötüyü bilme ağacının sonucu ölümdür. Adem ve Havva iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yiyerek Tanrı’ya karşı geldiler ve Tanrı bunun karşılığında onları Aden Bahçesi’nden uzaklaştırıp yaşam ağacını ulaşmalarına engellemiştir. Bu yüzden biz insanlar olarak tamamen aklanmadan yaşam ağacı, dolayısıyla sonsuz yaşama sahip olamayacağız.

Yaşam Ağacı daha sonra Kutsal Kitap’ta Süleyman’ın Özdeyişleri’nde karşımıza çıkar:

Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,
Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara! (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:18)

Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer,
Bilge kişi insanları kazanır. (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:30)

Okşayıcı dil yaşam ağacıdır,
Çarpık dilse yaşam verir.(Süleyman’ın Özdeyişleri 15:4)

Süleyman’ın Özdeyişleri’nde görüldüğü gibi Tanrı’ya, Tanrı’nın bilgeliğine ve yasasına tutunanlar, Tanrı’ya sadık olanlar doğruluk içerisinde olacaklar, bilgelik ve sevgi sözleri söyleyecekler. Bu şekilde Tanrı bir kişiye esenlikli ve uzun bir yaşam verecektir. Tıpkı Yaşam Ağacı’ndan yer gibi.

Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma’da ve gelecekte gelecek olan Yaşam Ağacı’nın bir gölgesi gibidir. Yeni Antlaşma’da İbraniler kitabında yazılmış olduğu gibi: “Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır.” (İbraniler 10:1)

Vaat:

Kutsal Kitap’ın son bölümü olan Vahiy Kitabı’na baktığımız zaman gelecek çağa, yani Mesih’in ikinci gelişine odaklandığını görürüz. Vahiy yazarı Yuhanna tam bu gelecek resiminde yaşam ağacını görür.

“Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı’nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.” (Vahiy 2:7)

Dünya’ya ve gidişatına yenilmeyen, inanan, tövbe eden ve İsa Mesih’in çarmıhtaki fedakarlığıyla aklanan, sadık olan herkes cennette tekrar Tanrı’nın yaşam ağacını görecek ve meyvesinden yiyecektir.

Adem ve Havva’yla günah ve ölüm dünyaya nasıl girdiyse İsa Mesih günahı ve ölümü çarmıhtaki ölümü ve dirilişiyle yenmiştir. İsa Mesih aracılığıyla bahçeye tekrar dönüp yaşam ağacından yiyebileceğiz.

“Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.” (1. Korintliler 15:21-22)

Kutsal Kitap’taki son bölüme yani Vahiy 22’nci bölüme baktığımızda en son tekrar yaşam ağacından bahsedildiğini görüyoruz:

“İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega , birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!” (Vahiy 22:12-14)

Yaşam Ağacı ve Cennet:

Görüldüğü gibi yaşam ağacı Kutsal Kitap’ta temel bir yere sahip. Tüm tarih aslında günahlarımızdan dolayı uzaklaştırıldığımız Aden bahçesindeki yaşam ağacından, Tanrı tarafından yenilenecek olan Aden bahçesine yolculuktan ibarettir. Ancak bu yolculuğun ortasında İsa Mesih’in çarmıhta ölümüne giden yolda tutuklanmadan önce dua ettiği Getsemani Bahçesi var. Getsemani Bahçesi’nde dua eden İsa Mesih’in çarmıhta günahlarımızı alayan ölümü ve dirilişiyle günah ve ölüm üzerinde zafer kazanıldı ve yenilenen Aden bahçesine gidiyoruz.

Yaşam ağacının ortasında bulunduğu küçük bir bahçeyle başlayan yolculuk İsa Mesih aracılığıyla kurtulanların yaşam ağacının bulunduğu büyük bir kentte, göksel bir kentte bitecek. Hristiyanların umudu tam da budur.