Vahiy Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Vahiy” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Vahiy Olgusu Nedir?

Maalesef çoğu zaman Hristiyanlık-İslam tartışmalarında kavram kargaşalıkları yaşanıyor ve bu yüzden konu sağlam bir zemine oturtulamıyor.

Vahiy konusu da bu kavramlardan biridir.

Ne Hristiyanlıkta ne de Yahudilikte “vahiy” olgusuna Cebrail dahil edinilmektedir. Yani ne İsa, ne Musa ne de tarihte hiçbir peygamber kitaplarını ya da söylediklerini kendilerine Cebrail’in direk Allah’tan alıp getirdiğini söylerler. Bu tür bir vahiy olgusu tamamen İslam dinine ait bir inanıştır.

Kutsal Kitap ise Kutsal Ruh esinlemesiyle peygamberlerin kimi zaman görümlerini ya da rüyalarını ya da yaşadıkları olayları ya da Tanrı’ya olan yakarışlarını ya da Rab’bin onlara olan emirlerini kaleme almalarıyla oluşmuştur. Peygamberler kendi kelime dağarcıklarını kullanarak bu kitapları yazmışlardır. Sadece 10 emiri Tanrı taş levhalara bizzat kendisi kazımıştır.

“Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. (2. Petrus 1:20-21)”

İncil’de İsa Mesih’in yüceliğini burada da görürüz. O bir peygamber gibi “Rab bana şöyle buyurdu” diye hiçbir zaman konuşmadı. Aksine “ben size buyuruyorum ki..” diyerek otoritesini göstererek konuşmuştur.

O bir din kurmaya, bir kitap yazmaya gelmedi.

O’nun geliş amacı zaten baştan beri kendisinin de sık sık talebelerine söylediği gibi bir çoklarını kurtarmak için acı çekmek, ölmek ve Kutsal yazılar uyarınca 3 gün sonra dirilmek için geldi. Bize Tanrı’nın adaletini, sevgisini göstermek ve kurtuluşumuzu sağlamak için geldi.

Tabi ki bir olay vuku bulmadan onun hakkında yazılamaz. Tanrı’nın hikmeti gereği bütün bunlar olduktan sonra Kutsal Ruh’un hatırlatması ve yönlendirmesiyle öğrenciler ayrı zaman ve mekanlarda ve değişik muhatap gruplarına göre tanıklıklarını kaleme aldılar. Nasıl ki bir olayda ne kadar çok görgü tanığı varsa ve bu tanıklıklar birbirleriyle çelişmiyor aksine detayları tamamlıyorsa, o olayın vuku bulduğu bizim için daha kesinlik kazanır. İncil’e de bu perspektiften bakmak gerekir.

İsa: “Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta 24:35)

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu