Hristiyanlıkta Bağışlanan ve Bağışlanmayan Günahlar


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde bağışlanan ve bağışlanmayan günahları Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Bağışlanan ve Bağışlanmayan Günahlar

Bir insan daha önceden ne yapmış olursa olsun, birçok günah işlemiş bile olsa, onun için kurtuluş mümkün müdür? Doğru yola girip affedilmesi mümkün müdür? Yoksa yaptıklarının cezasını düzelse bile çekecek midir?

Apolojist’in Cevabı:

Öncelikle şöyle başlayalım. Kutsal Kitap bizlere günahın bir bedelinin olduğunu öğretir. Bu bedelde, “ölümdür”. [1] Adem’in günahının ardından ölüme mahkum olan insanlık için Tanrı’nın kendisi bedelin ödenmesi ve kendi ilahi adaletinin bozulmaması için biricik Oğlu’nu göndermiştir. [2]

Kutsal Kitap bizlere şunu söyler:

(İsa) Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak…” [3]

İncil’in bir başka ayetinde şöyle der:

”Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes… O’nun aracılığıyla aklanır.” [4]

Buradan öğrendiğimiz, günahların Mesih İsa aracılığıyla bağışlanacağıdır. Şimdi ise, her günah bağışlanır mı, sorusuna bakalım.

İsa Mesih şöyle diyor:

”Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh’a edilen küfür bağışlanmayacaktır.” [5]

Peki, ayette (Kutsal) Ruh’a küfür olarak geçen ve aynı zamanda ölümcül ya da bağışlanmayan günah olarak adlandırılan günah nedir?

Bu ayetin bağlamından gördüğümüz şey şudur: O zamanın Yahudi din adamları, İsa Mesih’in yaptığı harikalara tanık olmuş, ama bunları reddetmiş ve ayrıca bunları Şeytan’a atfetmiştir. Tanrı’nın kendisi (Üçlü Birliğin bir kişisi olan Kutsal Ruh) İsa Mesih’in yaptıklarına ve O’nun beyanlarına tanıklık etmesine ve onaylamasına karşın, bu din adamları bunu inatla reddetmişler, üstelik bunun Şeytani bir güç olduğunu belirtmişlerdir.

Bu noktada, bağışlanmayan günah, Kutsal Ruh’un İsa Mesih ile ilgili tanıklığına yönelik son derece kötü ve kararlı bir tutum takınmak ve bu tanıklığı Şeytan’a atfetmektir. [6]

Bu yüzden, İsa Mesih’in yaptıklarına ve söylediklerine ilişkin öğretileri kabul etmeye diretmek, bunları Şeytan’a atfetmek ve bu tavrından tövbe etmemekte diretmek; insanı helak olmaya götüren bir günahtır.

Kutsal Kitap şöyle der:

”Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” [7]

______________________________________________

Dipnot:
1. Yaratılış 2:17; Romalılar 6:23
2. Yuhanna 3:16
3. Luka 24:46
4. Elçilerin İşleri 13:38
5. Markos 3:28
6. Wayne Grudem, Hristiyan İlahiyatı, syf 237
7. 1. Yuhanna 1:9