Hristiyanlık ve Para


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Hristiyanlık ve para ilişkisi konusundan bahsedeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Hristiyanlık’ta Paranın Önemi

Para ve para ile ilgili konular çağlar boyunca tüm insanlığı meşgul etmiştir. Para, pek çok ihtiyacımızı kolaylaştırması açısından yararlıdır, ancak pek çok insanın ayartılıp düşmesine neden olması bakımından sorunlara yol açar. Öyleyse bir inanan olarak paraya bakışımız nasıl olmalıdır?

Para
Hristiyanlıkta parayı sağlıklı, verimli ve yararlı kullanmak önemlidir.

Kutsal Kitap’a Göre Para

Para ile ilgili İsa Mesih’in sözlerinden çıkartabileceğimiz pek çok ilke vardır. İncil’in Matta 6:19-21 ayetinde İsa Mesih şu buyruğu verir, “Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.” Hiçbirimiz bu dünyadan bir şey götüremeyeceğimizi biliriz, ama pek azımız buna göre yaşarız.

Ayrıca Rab’bimizin iki efendiye birden kulluk edemeyeceğimizle ilgili ciddi uyarıları vardır. “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum:‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?” (İncil: Matta 6:24-25)

Bu sözler hiçbir şekilde çalışmamamız ya da tembellik yapmamız anlamına gelmez, sadece yüreğimizi paraya vermememiz anlamında gelir. Ailemizi geçindirmemiz için canla başla emek vermemiz ve para kazanmamız gerekir. “Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih’e kulluk ediyorsunuz.” (İncil: Koloseliler 3:23)

Gayretle emek verirken uymamız gereken kurallar vardır:

1- Borçlarımızı ve Her Türlü Harcamamızı Ödemeliyiz

  • “Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın.” (Tevrat: Levililer 19:13)
  •  Kötüler ödünç alır, geri vermez; doğrularsa cömertçe verir.” (Zebur: Mezmur 37:21)
  •  ”Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı yerine getirmiş olur.” (İncil: Romalılar 13:8)

2- Paramızı İyi Bir Şekilde Kullanmalıyız ve Ondalığımızı Vermeliyiz

  • “Her yıl tarlalarınızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız. (Tevrat: Yasa’nın Tekrarı 14:22)

3- Plan ve Bütçe Yapmalıyız

  • “Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi?’‘ (İncil: Luka 14:28)

4- İnsanlara Yardım Etmeliyiz

  • Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi? (İncil: 1. Yuhanna 3:17)

5- Dürüst Olmalıyız

  • RAB hileli teraziden iğrenir, Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:1)
  • Havadan kazanılan para yok olur, Azar azar biriktirenin serveti çok olur. (Süleyman’ın Özdeyişleri 13:11)

Para ile ilgili tehlikeli başka bir durum da, onu kontrol edemediğimizde, beraberinde getirdiği pek çok yalanla karakterimizin bozulmasına yol açmasıdır. Hırs, açgözlülük, rüşvet, yalan, ihtiyaç içerisinde olanları görmemek Rabbimizin sevgisiyle şifa vermesi gereken alanlardır.

“Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.” (İncil: 1.Timoteos 6:9-11)

Böylece para, İsa Mesih’e inanan bir kişi için bir öncelik değildir. Öncelik, her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Tanrı’yı onurlandırmak, O’nun sevgisiyle doymak ve O’nunla yaşamaktır. Böylece para ile ilgili diğer konularda da bilgelik içerisinde davranmayı bize öğretecektir.