Hristiyanlar Tanrı Oğlu Demekle Neyi Kastederler?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde, ”Allah’ın Oğlu” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih’in Tanrı Oğlu Olması Ne Demektir?

Hristiyanlar Allah’ın Oğlu demekle neyi kastederler biliyor musunuz? Öncelikle şunu, net ve kesin bir dille söylemek gerekir ki, buradaki ifade, “cinsel” bir birleşmenin sonucunda meydana gelen, “Oğul” değildir. Zaten bunun düşünülmesi, Hristiyanlıktaki Allah kavramının hiç anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu, Müslümanların iddia ettiği gibi olsaydı, o zaman bu terim, mitolojik bir görüntü oluşturacaktı. Ama hamd olsun Tek Tanrılı Hristiyanlık inancında böyle bir inanış yoktur.

Zaten Allah’ın Oğul kelimesinin cinsel bir birleşmenin sonucu olduğunu düşünmek, İsa Mesih’in kendi sözleri ile ters düşmektedir. Mesih İsa Allah’ın ruh olduğunu söylemektedir. Allah’ın bir vücudu ya da cismani bir yapısı yoktur. Allah’ın bir cinsiyeti de yoktur. Ruh olan Allah’ı, cinsel birliktelik gibi fiziksel ya da cismani bir eylemde düşünmek zaten büyük bir saçmalık ve küfür olacaktır. O zaman Hristiyanlar bu ifade ile ne kastetmektedirler? Kısaca bu sorunun cevabını arayalım.

Allah’ın Oğlu ifadesinin taşıdığı anlam öncelikle İsa Mesih’in Baba ile sahip olduğu derin ilişkiyi resmektedir. Oğul ifadesi bizlere, İsa’nın Baba Allah ile kimsenin sahip olmadığı bir ilişkinin varlığını bildirir. İsa Mesih’in çarmıha gerilmeden önceki son duasında, kendisi ve Babası arasındaki ilişkinin ne kadar derin ve köklü olduğunu vurgular:

Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. (Yuhanna 17:5)

Oğul’un Baba ile olan ilişkisi zamandan ve mekandan münezzehtir. Öyle ki, daha evren yaratılmadan, zaman kavramı ortaya çıkmadan önce Baba, Oğul ile birliktedir. Baba, Oğul’u dünyanın kuruluşundan önce sevmiştir. Yani dikkatinizi çekmek istediğim nokta, daha Meryem Ana yokken Oğul vardır!

Aynı şekilde Yuhanna kitabını okuduğumuzda, Oğul’un Baba ile olan muazzam ve eşsiz ilişkisini fark ederiz. Zaten Yuhanna’da 3.bölüm 16. ayette Mesih için, “Biricik Oğul” ifadesi kullanılmıştır. Buradaki ifadenin Türkçesi, Biricik, Eşsiz ve Yegane anlamlarına gelir. Bu da Mesih’i diğer her şeyden ayrı bir konuma getirir.

İkinci olarak,

Allah’ın Oğlu ifadesi Mesih’in Krallığı ile de ilgilidir. Önceki yazımda Allahı’ın Oğlu ile Mesih ifadelerinin, Mesih’in öğrencileri tarafından birlikte kullanıldığını görmüştük. Aynı zamanda Mezmur 2:7’den alıntı yapmıştım. Mezmur’daki ifadeye baktığımızda bu deyişin Krallık ile ilgili olan anlamını da görebiliriz.

”Sana Baba oldum” ifadesi, birebir olarak, ”Seni açığa çıkardım” olarak çevrilir. Fakat aynı zamanda bir Kralın halkın önüne kendisinin yanında kral etmek için Oğlunu çıkarması anlamında kullanılan bir terimdi (1. Krallar 1:32-34; Davut’un, oğlu Süleyman’a yaptığı gibi). Burada İsa’nın Allah’ın Oğlu olarak halkın huzuruna gelmesi ve peygamber, kahin ve kral olarak meshedilmesine uyarlanır (bknz. Matta 3:12, Elçilerin İşleri 13:32-33, İbraniler 1:5; 5:5; 7:28, 2.Petrus 1:13). [1]

Son olarak, Allah’ın Oğlu ifadesi öz ile ilgilidir. Örneğin İnsanoğlu deyişi insan soyundan gelen ve insan olma özelliklerini taşıyan kişiler için kullanılır. Benzer şekilde, Allah’ın Oğlu derken aslında Allah’ın özünden gelen, Allah ile aynı öze sahip olan anlamında söylenmektedir. Zaten Türkçe sözlüğe bakarsanız, oğul ifadesinin pekiştirme amaçlı kullanımının da var olduğunu göreceksinizdir.

İsa Mesih’in doğumu ile ilgili ifadelere baktığımızda, İsa Mesih’in doğal bir şekilde değil, ama Allah’ın direkt müdahalesiyle dünyaya insan bedeninde geldiğini görürüz. Kutsal Ruh, Oğul’un beden almasında (daha önceki Enkarnasyon ile ilgili yazımda da açıkladığım gibi) Meryem’i aracı olarak seçmiştir. Bu noktada şunu altını iyice çizmek gerekir. Hristiyanlar, İsa Mesih bakireden doğduğu için Allah’tır demezler. Allah’ın özü, bakire bir kadın aracılığıyla beden almayı, insan doğasını üstlenmeyi seçtiği için Allah’tır derler.

Bu noktada tekrar ulaştığımız sonuçlara bakmakta fayda vardır. Birincisi, Allah’ın Oğlu ifadesi yeni ya da uydurulmuş bir kelime değil, ama Allah’ın önceden bildirdiği vahiylerde var olan ve Mesih ile birlikte değerlendirilen bir kavramdır. İkincisi, Allah’ın Oğlu ifadesi, insanlar arasında genellikle değerlendirildiği gibi cinsel bir birleşimi işaret eden bir kavram değil, ama derin bir ilişkiyi gösteren, özsel bir anlam taşıyan ve Allah’ın özüyle aynı öze sahip olmayı ifade eden bir kavramdır.