Hristiyan Kimdir?


Hristiyan Kimdir?

‘Hristiyan Kimdir’ derken öncelikle üzerinde durmamız gereken, ‘Hristiyan kim değildir’ olmalıdır. Hristiyan Batı değildir, Batının savaşları, politikaları, emperyalizmi, felsefesi değildir. Batılı ülkelerin ahlaksız yaşamı da değildir. Hristiyan; çarmıha, ikonlara, resimlere tapan; gösterişli kiliselerinde putperestler gibi mumlar yakan, yılbaşı gecelerinde sefahat içerisinde eğlenen de değildir.

Hristiyan, her şeyden çok Allah’ı seven ve dost düşman herkesi kendisi gibi sevendir. Ancak bu sevgi bir duygu olarak kalmaz, etkin ve eyleme dönüşen, davranışla gelişen sevgidir. Bu nitelikleri yerine getirmeyen kişi, Hristiyan değildir.

Bir Hristiyanın en önemli özelliği, ahlakının da ibadetinin de Allah katında işe yaramayacağını bilmesi ve bu bilinçle kendini Allah’a tamamen teslim etmesidir. Rabbimiz İsa Mesih’in anlattığı Hristiyanlık budur: Allah’ı her şeyden çok sev ve dost düşman herkesi kendin gibi sev.

“İsa şöyle karşılık verdi: ‘En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.’ ” (Markos 12:29-31)

Esen Kalın