Günah Çıkartmak Nedir?


Günah Çıkartmak Nedir?

Günah Çıkartmak Nedir? – Televizyonda gördüğümüz gibi günah çıkartma bütün Hristiyanların bir uygulaması mıdır? Amacı nedir? İncil’e göre günahları bağışlamak ancak Tanrı’nın işidir.

Günah çıkartmak: Hristiyanlık’taki günahları itiraf etmek ilkesinin Katolik Kilisesi tarafından kurumsallaştırılması yani belli bazı şekil şartlarına bağlanmış olmasını ifade eder. Bu günah çıkartma müessesesi, bazı farklılıklarına karşın, Ortodoks ve Protestan mezheplerinde de yer alır.

Protestanlar buna : “Tövbe ve günahların affı” derler. Günahları Tanrıya itiraf etmek ve bağışlamayı Tanrıdan istemek gerekir. Ancak kalbini kırdığımız ya da üzdüğümüz biri varsa, bizi günaha düşüren bu eylemimizi Tanrı’ya itiraf ederek af dilemek yeterli olmaz. Bu kişiye de günahımızı itiraf ederek bizi bağışlamasını istemeliyiz.

Ayrıca, bizi kıran ya da üzen biri varsa, biz onu bağışlamadan Tanrı’nın huzuruna çıkarak bağışlanmamızı isteyemeyiz. İncil şöyle diyor: “….günahlarımızı bağışla, çünkü biz de bize karşı suç işleyenleri bağışlıyoruz.”

Siz günahlarınızı Tanrı’ya ya da bir başka Hristiyan’a Tanrı huzurunda itiraf ederek pişmanlığınızı dile getirebilir ve af dileyebilirsiniz. Sizden af dileyen birine kendisini affettiğinizi söyleyebilirsiniz ama asla birinin günahını çıkaramazsınız.

Protestan inanışına göre bunu ancak Tanrı yapar. Hatta Katolik Pederler dahi günah çıkartmadıklarını ancak kişiye günahlarının Tanrı tarafından bağışlandığını bildirdiklerini söylerler.

Esen Kalın,

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu