Gelecek Kaygısı Nedir? Tanrı Bize Nasıl Yardım Edebilir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde gelecek kaygısından bahsedeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Gelecek Kaygısını Anlamak

Teknolojik yeniliklerin, toplumsal değişimlerin, ekonomik problemlerin ve jeopolitik karmaşıklıkların yönlendirdiği bir dünyada, bireylerin gelecek endişesiyle boğuşması alışılmadık bir durum değil. Bu kaygı biçimi, kişisel özlemler, kariyer yörüngeleri veya dünyanın daha geniş anlamda gelecekte neye dönüşeceğine dair oluşan belirsizlikten kaynaklanır. Gelecek üzerinde kontrolden uzakta olma hissi göz korkutucu olabilir ve birçok kişiyi çeşitli kaynaklardan teselli ve bilgelik aramaya yönlendirebilir. Maneviyat genellikle burada çok önemli bir rol oynar.

kaygı
Gelecek kaygısı belirli zamanlarda hepimizin uğraşmak zorunda olduğu durumlardan biridir.

Tanrı’nın Bilgeliğini Kucaklamak

Binyıllara dayanan bilgeliğiyle Hristiyanlık, gelecek kaygısı ile boğuşanlar için sağlam bir umut temeli sunuyor. Hristiyan doktrininin merkezinde, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve tamamen iyi bir Tanrı inancı yer alır. Bu temel ilke, imanlılara geleceklerinin tesadüfi değil, Tanrı’nın gözetimi altındaki ilahi bir planın parçası olduğuna dair güvence verir.

“Kaygılanmayın” – Matta 6:25-34

İsa Mesih’in öğretileri, gelecek kaygısı yaşayanları bu durumu yönetme konusunda derin teselli ve öğütler içerir. Matta kitabında, özellikle Matta 6:25-34’te İsa, bir güvence mesajıyla kalabalığa seslenir. Bu bölüm, bireyleri şimdiki ana öncelik vermeye ve Tanrı’nın gelecek günlerde ihtiyaçlarını karşılayacağına güvenmeye teşvik eder. Okuyalım:

Kaygılanmayın

“Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar?

“Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.”

gelecek kaygısı
İsa Mesih Matta'da dağdaki vaaz bölümünde kaygıya değiniyor.

Gelecek Kaygısı: Korku Yerine İmanımızı Geliştirmek

“Çünkü Sizin İçin Düşündüğüm Tasarıları Biliyorum” – Yeremya 29:11

Yeremya kitabında, belirsizlikle karşı karşıya kalanlara derin bir vaatte bulunulur. Yeremya 29:11, “Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum,” diyor Rab. Kötülük için değil, sana bir gelecek ve umut vermek için refah planları yapıyorum. Bu ayet, Tanrı’nın niyetinin olumlu ve geleceğe dönük olduğunu hatırlatır. İnananları kaygılı düşüncelerden odaklarını değiştirmeye ve bunun yerine Tanrı’nın amaç ve umutla dolu bir geleceğe götüren kapsayıcı planına güvenmeye davet ediyor.

” Bütün Kaygılarınızı O’na Yükleyin ” – 1 Petrus 5:7

Elçi Petrus’un 1. Petrus 5:7’deki sözleri, gelecek kaygılarından bunalmış hissedenler için teselli edici bir rehberlik sunar: ” Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.” Bu ayet, endişelerin ağırlığını İsa Mesih’in gözetimine bırakarak dua ederek Tanrı’ya dönmenin önemini vurgular. Bireylerin belirsizliğin yükünü tek başına taşımaları gerekmediği, inançları aracılığıyla güç ve rahatlık bulabilecekleri fikrini pekiştiriyor.

Gelecek Kaygısı: Şimdiki Zamanda, Bugünü Yaşamak

“Öyleyse Yarın İçin Kaygı Duyma” – Matta 6:34

İsa Mesih, Matta 6’daki önceki öğretilerini temel alarak yarının belirsizliklerine takılıp kalmama konusunda öğüt vermeye devam ediyor. Matta 6:34, “O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.” Bu ayet, gelecekte neler olabileceğine dair endişelere enerji harcamak yerine, mevcut olmanın ve bugünün zorlukları ve fırsatlarıyla tam olarak meşgul olmanın önemini vurgulamaktadır.

Kaygı ve Esenlik
İsa Mesih kaygılarımızda bize güven ve esenlik verir.

İman Yoluyla Huzur Bulmak

“Size Esenlik Bırakıyorum” – Yuhanna 14:27

İsa, Yuhanna kitabında takipçilerine derin bir sükunet duygusu aşılar: “Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.” Bu ayet, Mesih’e iman yoluyla sağlanan esenliğin ve huzurun dünyevi hiçbir teselliye benzemediğini vurgular. Gerçek barışın dış koşullara bağlı olmadığını, Tanrı’nın bir armağanı olduğunu ve belirsiz bir gelecekle ilgili endişeleri giderebileceğini hatırlatır.

Sonuç: Yarına İmanla Yön Vermek

Hızlı değişim ve belirsizlikle karakterize edilen bir dünyada, gelecek kaygısı yaygın bir deneyimdir. Hıristiyanlık, bu endişelerle karşılaşanlar için derin içgörüler ve rehberlik sunar. Tanrı’nın takdirine güvenmeyi, şimdiki zamanda yaşamanın önemini ve inanç yoluyla barış arayışını teşvik eden öğretiler aracılığıyla, bireyler bilinmeyene doğru yolculuk ederken teselli ve güç bulabilirler. İsa’nın zamansız öğretileri ve Kutsal Kitap’ın hikmeti, geleceğe cesaret ve umutla yüzleşmek için bir yol haritası sağlar ve inananlara ileriye doğru yolculuklarında yalnız olmadıklarına dair güvence verir.

Filipililer 4:6-7

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.”

Mezmur 46:10

“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!
Uluslar arasında yüceleceğim,
Yeryüzünde yüceleceğim!”

Yeşaya 41:10

Korkma, çünkü ben seninleyim,
Yılma, çünkü Tanrın benim.
Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;
Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

1 Petrus 5:7

Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

Matta 11:28-30

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.”

Mezmur 37:3-5

Sen RAB’be güven, iyilik yap,
Ülkede otur, sadakatle çalış.

RAB’den zevk al,
O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.

Her şeyi RAB’be bırak,
O’na güven, O gerekeni yapar.

Yeremya 29:11

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Özdeyişler 3:5-6

RAB’be güven bütün yüreğinle,
Kendi aklına bel bağlama.
Yaptığın her işte RAB’bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.

Romalılar 8:28

Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Bu ayetler, gelecekte endişe duyanlar için güvence, cesaret ve rehberlik sağlar. Bize Tanrı’nın varlığını, bakımını ve yaşamlarımız üzerindeki egemenliğini hatırlatarak, O’na güvenmemizi ve belirsizliğin ortasında huzur bulmamızı teşvik ederler.