On İki Havari

On İki Havarinin Sonu Ne Oldu?

sa Mesih’in çarmıhtaki ölümü, tarihte kaydı tutulan en…


Eski Ahit ve Yeni Ahit

Kutsal Kitap iki ana bölümden oluşur. Bunlar, "Eski Ahit"…


Kutsal

Kutsal Kitap’ın Bütünlüğü

Kutsal Kitap iki ana kitaptan oluşur. Bunlar, “Eski Ahit”…