Ölü Deniz Parşomenleri


Ölü Deniz Parşomenleri

Ölü Deniz Tomarları Kutsal Kitap’ın doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlayan en eski yazılardır. Bir tesadüf eseri ortaya çıkan bu tomarlar, bütün dünyayı şaşkına çeviren bir keşiftir.

İsrail’de bulunan “Dead Sea Scrolls” (Ölü Deniz Tomarları) hakkında ne düşünüyorsunuz?

1947 – 1956 yılları arasında Lut denizi etrafında mağaralarda bir çok eski İbranice Tomar bulundu. Tomarların bulunduğu yer nedeni ile Lut denizi tomarları olarak adlandırıldı. Bu tomarlar 20.000 den fazla el yazması parça ve 100 den fazla Kutsal Kitap’tan oluşmaktadır. Bu muazzam kütüphane İ.S 68 civarında Esseniler denilen bir tarikat tarafından kurulmuştur. Kütüphane Eski Ahit’in büyük bir bölümünü içermektedir.

Esseniler, Ferisiler ve Sadukiler gibi yoldan çıkmış bir tarikat değil; Allah’a ve onun sözlerine bağlılıklarını sürdüren ve kutsal yazıları çok titiz olarak korumaya çalışan bir tarikattı. Esseniler diğer tarikatlardan uzak dururlardı ve zamanlarının yarısınıda kutsal yazıların el yazmalarını çoğaltmasına ayırırlardı.

Bu nüshaların yazılması İ.Ö. ikinci yüz yıl ile İ.S.68 arasındaki tarihlere ait olduğu halde, bu eski Ahit metinleri ile 1008 tarihli Leningrad Kodeks Masoretik metni arasında manayı değiştirecek bir fark yoktur. Demek ki Eski Ahit’imiz (Tevrat ve Zebur) çok güvenilirdir.

Bu “Lut Denizi Tomarları” bu gün İsrail’de “Shirine of the Book” adlı bir müzede sergilenmektedir. Dileyen herkes bu tomarları görebilir.