Hristiyanlar Neden Kiliseye Gider?


Kilise Tam Olarak Nedir?

Hristiyanlar neden kiliseye gider? Kiliseye gitmek ve gerçek kilisenin anlamı bugün toplumumuzda bilinenin aksine daha derin anlamlar taşımaktadır.

Ülkemizde, kilise, dendiğinde genelde aklımıza çan kuleleri ve eski büyük binalar gelir. Ancak kilise, yani soruda da belirtilen kilise, bu mudur?

Hayır!

Kilise
Kilise Hristiyanların ibadet ettikleri yerdir.

Kilise denilince akla, İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman edenlerin oluşturduğu bir topluluk gelmelidir.

Bu nedenle tek bir Kilise vardır ve onun başı şu ya da bu papaz değil, İsa Mesih’tir.

Mesih inanlıları her şeyden önce İnsanın yegane yaratılma amacının sonsuza dek Tanrı’yı yüceltmek ve O’na tapınmak olduğuna iman ederler. Her şeyin yaratıcısı yüce Allah dünyayı altı günde yaratmış ve yedinci gün dinlenmiştir. Aynı uygulamayı bizden de beklemektedir. Sept günü, yani 7. gün Tanrı’nındır ve O bu günü, dünyanın telaşından uzak ve yalnızca O’na olan şükran ve teşekkürümüzle geçireceğimiz bir gün olarak kendine ayırmıştır.

Ancak Mesih inancında İbadet yada tapınma yalnızca haftanın belli bir gününde yapılan ve biten, diğer günlerde ise ibadetin yerine getirilmiş olmasının verdiği rahatlık ve rehavet içerisinde geçiştirilen bir uygulama değildir. Kilise ibadeti aynı imanı paylaşan insanların bir arada birbirlerini teşvik ederek gerçekleştirdikleri tapınmadır.

Yukarıda da belirttiğimizi gibi, yegane amacımız Tanrı’yı sonsuza dek yüceltmektir ve bu yaşamımızın tamamını kapsamaktadır.