Kuran'a Göre İncil Değiştirildi Mi?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Kuran’a göre İncil’in değiştirilip değiştirilmediği konusunu irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Bir inanç hakkında yorum yapılması gerektiğinde, hurafelerden ve insanların yazdığı kitaplardan çok, inancın kendi kitabına, yargılamayı yapan inancın kitabına ve bilimsel ve tarihsel gerçeklere bakmak gerekmektedir.

KURAN’A GÖRE İNCİL DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Toplumumuzda yaygın olan önyargılardan biri de İncil’in değiştirilip değiştirilmediği hakkındadır. ”Önyargıdır” diyoruz, çünkü bu görüşü iddia eden birçok kişi Kuran’ı- Kerim’de bu konuda neler yazdığına bakmadan, sadece kulaktan dolma bilgiler ile bunu söylemektedirler.

Kuran, Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğinden söz eder mi? Peki ya Hz. Muhammed, Tevrat ve İncil’in değiştirildiğini söylemiş midir?

“Andolsun ki biz Musa ile Harun’a bir nur, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için de bir nasihat olarak hak ile batılı ayıran Tevrat’ı vermiştik.” (Enbiya (21) Süresi, 48. ayet)

“Meryem oğlu İsa’yı kendinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. İsa’ya inananları doğru yola iletmek üzere içinde nurla hidayet bulunan ve kendinden önce inen Tevrat’ı tasdik eden İncil’i verdik.” (Maide (5) Süresi, 46 ayet)

Kuran’ın bu ayetlerine göre, Tevrat ve İncil Allah tarafından, insanların doğruyu bulması için gönderilmiştir. Acaba bu kitaplar daha sonra değiştirilmiş miydi?

“Yahudiler dediler ki: ‘ Hıristiyanların hiçbir dayanakları yoktur’. Sonra Hıristiyanlar dediler ki: ‘Yahudilerin hiçbir dayanakları yoktur.’ Oysa her iki cemaatte kendilerine inen kitapları okuyorlar. Kitap ehli olamayan ve okuma bilmeyenler de böyle konuşuyorlar ama Allah kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.” (Bakara (2) Süresi, 113. ayet)

Bu ayete göre, hem Yahudiler hem de Hıristiyanlar, Allah’ın onlara indirdiği kitapları hala okuyorlar. Dikkat ederseniz, “okuyorlardı” denmiyor, “okuyorlar” deniliyor. Eğer bu kitaplar değiştirilmiş olsalardı, “kendilerine inen kitapları okuyorlar” denilir miydi? Demek ki o zamana kadar Tevrat ve İncil değiştirilmemişti. Kuran’ın bu ayetinde, birbirini saymayan Yahudi ve Hristiyanlar da, “ehli kitap” yani Yahudi ve Hristiyan olmamakla suçlanıyor ve, “okuma yazma bilmeyenlerle” yani cahillerle bir tutuluyor.

“Seni nasıl hakem seçerler. Halbuki Tevrat yanlarındadır. İçinde Allah’ın hükmü yazılıdır. Yine bundan sonra da yüz çeviriyorlar. İşte bunlar asla inanmış değildir.” (Maide (5) Süresi 43.ayet)

Bu ayete göre de, “içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat” hala Yahudilerin elinde bulunuyor. Buna rağmen Yahudilerin Tevrat’ı bırakıp Muhammed’in hakemliğine başvurmaları anlamsız ve, “gerçek inanmışlıktan uzak” bulunuyor.

“Ey müminler, Yahudi ve Hıristiyanlara deyin ki: ‘Biz Allah’a ve Kuran’a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya ve bütün Peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara inandık. Onların arasında fark gütmeyin.” (Bakara (2) Süresi, 136. ayet)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine ve ona indirdiği kitaba ve ondan önceki indirdiği kitaplara gereği gibi inanın.” (Nisa (4) Süresi, 136 ayet)

Eğer Tevrat, Zebur ve İncil değiştirilmişse, neden aralarında fark güdülmesin? Değiştirilmeyen ile değiştirilmiş ve bozulmuş kitaplar bir olur mu hiç? Ve onlara niçin inanmaya devam edilecek? Bu ayetler, Tevrat ve İncil ‘İn değiştirildiği iddiasının Kuran tarafından kabul edilmediğini göstermektedir. Bunun aksini, yani Tevrat ve İncil’in değiştirildiğini ayetler de var mıdır?

“Kitap ehlinden bir grup ta, uydurduklarını kitaptan sanasınız diye, kitap okuyormuş gibi dillerini oynatırlar. Halbuki okudukları şey kitapta yoktur.” (Ali İmran (3) Süresi , 78.ayet)

Bu ayete göre, bir grup kitap ehli, kitapta olmayan bir şeyi kitaptan okuyormuş gibi yapıp, kitabı sözlü olarak, “ değiştiriyor”. Ama bu grup, Yahudi mi yoksa Hıristiyan mı? Sözlü olarak değiştirilen kitap Tevrat mı yoksa İncil mi? Bu soruların yanıtı yok.

“Yahudi olanlardan bazıları, kelimeleri yerinden kaydırırlar; dillerini eğip bükerek ve dini taşlayarak ‘işittik ve isyan ettik’, ‘ işit, işitmez olası’ derler…” (Nisa (4) Süresi, 46 ayet)

Bu ayette, her ne kadar bazı Yahudilerin, “kelimeleri yerinden kaydırmasından” söz ediliyorsa da, hemen ardından, “dillerini eğip bükmelerinden” söz edildiği için, kitaplarda metinsel bir değiştirme değil, yine sözlü, “değiştirmeden” söz edildiği anlaşılıyor. Ancak Hıristiyanlar için, İncil’in değiştirilmesi veya tahrif edilmesi konusunda herhangi bir suçlama yok. Sonuç olarak, Kuran’ın hiçbir yerinde, “Tevrat, Zebur ve İncil değiştirilmiştir” şeklinde açık bir iddia yoktur.

ACABA HADİS KİTAPLARINDA BU KONUDA NELER VAR?

Hz. MUHAMMMED’İN HUZURUNDA TEVRAT OKUNUYORKEN,

sağlam kabul edilen hadis kitaplarından biri olan, “ Sahih-i Buhari”de şöyle bir hadis var, “Abdullah İbn-Ömer radiyal’llahu anhuma’dan rivayete göre (Medine’de) birtakım Yahudiler gelip Resulullah salla’llahu aleyhi ve sellem’e gelerek içlerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini hikaye ettiler, (ve ne hükmedersiniz? dediler.) Resulullah salla’llahu aleyhi ve sellem onlara:— Siz , Recim –taşlamak- (hükmü) hakkında, ‘Tevrat’ta ne bulursunuz?’ diye sordu. Onlar:— Biz, zina edenleri teşhir ederiz, bunlar bir değnekle de dövülürler. Abdullah İbn-Selam bunlara: — Yalan söylüyorsunuz! Tevrat’ta Recim (ayeti) vardır, dedi. Bunun üzerine Tevrat’ı getirdiler. Ve kitabı açtılar. Yahudilerden birisi (Abdullah İbn-ni Surya) elini Recim ayeti üzerine koyarak ondan önceki ve sonraki ayetleri okumaya başladı. Abdullah İbn-i Selam ona: — Elini kaldır! dedi. O da elini kaldırınca Recim ayeti görülüverdi. Yahudiler:— Ya Muhammed! Abdullah İbn-i Selam doğru söylemiştir :Tevrat’ta hakikatten Recim ayeti vardır, dediler.

Bunun üzerine (Resulullah zinanın vukûu hakkında şahid istedi. Dört Yahudi zani ile zaniye aleyhinde vech-i mahsûs üzere şehadet ettiler) Resulullah da bunların recmolunmalarına hükmetti de recmolundular (taşlandılar). ( Sahih-i Buhari, çev.Kamil Miras9.c., 1482.hadis, 317-318 .s., Diyanet İşleri Başkanlığı yay. 8.baskı, Ankara-1986)

Bu hadisten de gayet açık bir şekilde anlaşıldığı gibi, Hz.Muhammed gerektiğinde Tevrat’ı getirtiyor ve ona uygun hükümler veriyordu. Bu da demektir ki, Hz. Muhammed döneminde Tevrat’ın değiştirildiği iddiası yoktu, olsa bile Hz. Muhammed buna inanmıyordu. Eğer Hz. Muhammed Tevrat’ın değiştirildiğini kabul etseydi, Tevrat’ın ayetlerine göre bir hüküm verir miydi? Bir başka örnek ise; Hz. Muhammed’in yakın çevresinden Abdullah-İbn-i Amr, sık sık Tevrat okurmuş. Bir gece rüyasında bir elinde bal, diğerinde yağ tuttuğunu, bazen bal tutan elini, bazen de yağ tutan elini yaladığını görmektedir. Abdullah-İbn-i Amr, rüyasını Hz. Muhammed’e anlatır. Hz. Muhammed, Abdullah’ın rüyasını iki kitap, yani bazen Tevrat bazen de Kuran okumasıyla yorumlar (Sahih-i Buhari, 6.c,439 .s., 987.hadisin yorumuna bakınız. Diyanet İşleri Başkanlığı yay. 8.baskı, Ankara)

Eğer Hz. Muhammed Tevrat’ın değiştirildiğini kabul etseydi, Abdullah’a, “Tevrat değiştirilmiş bir kitaptır, artık okuma” ya da, “Okurken dikkat et, bazı yerleri değiştirilmiştir” demez miydi? Bütün bunlar, Tevrat ve İncil’in Hz. Muhammed’den önce değiştirilmediğini kanıtlıyor. Bunların Hz. Muhammed’den sonra değiştirildiğini ise kimse ileri süremez. Çünkü o döneme ait Kutsal Kitap ile şu anda elimizde olan Kutsal Kitap arasında herhangi bir farklılık yoktur.

Esen Kalın.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu