Kutsal Kitap'a Bakmak İstiyorum


Kutsal Kitap’a Bir Bakalım

Kutsal Kitap Tanrı tarafından sizin için hazırlanmıştır ve bundan dolayı da sizin dilinize tercüme ettirilmiştir. O’nu okumaya başlamak isterseniz, nasıl başlayabilirsiniz?
Kutsal Kitap’ın odak noktası, insan bedeni almış olan Tanrısal Kelamı olan Mesih’tir.
O bakımdan tavsiyemiz:

Mesih’e doğru giden kurtuluş tarih yolculuğunu anlamak için, Tevrat’ın başlangıcı olan Yaratılış adlı kitabıyla başlamanızdır.

Diğer yandan, okuma yolculuğunuza direk Mesih’in gelişini, yaptıklarını ve söylediklerini sergileyen İncil’in Matta kısmıyla ya da bu dünyada O’na en yakın kişi olan Elçi Yuhanna’nın kitabını okuyarak; Mesih’in kimliğini, kişiliğini ve iç dünyasını anlamakla başlayabilirsiniz.

Kutsal Kitap Tanrı’nın eseridir. O’nu merak ederseniz, içine bir bakış atmak isterseniz; size ilk temas için tavsiyemiz şu sıralamayladır:

Tevrat’tan:
Günah’ın bu dünyaya girmesi (Yaratılış 3)
Tanrı buyrukların özeti: On Emir (Mısır’dan Çıkış 20:1-17)

Zebur’dan:
Tanrı ile imanlı arasındaki ilişki (Mezmurlar 23)
Yaşamda ve ölümde Tanrı ile beraberlik (Mezmurlar 16)

Peygamberlik yazılarından:
Tanrı’nın Kutsallığı ve insanların kirliliği (Yeşaya 6:1-7)
Mesih’in günahlarımızın bağışlanması için ölmesi (Yeşaya 53:1-6)

İncil’den:
Mesih’in ana mesajlarından, “Dağdaki Vaaz” (Matta 5-7)
Mesih’in benzetmelerinden, “Kaybolan Oğul Benzetmesi” (Luka 15:11-32)
Sevginin üstünlüğü (1. Korintliler 13:1-8)

Esen Kalın