İyi Haber Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “iyi haber” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Neye Göre İyi Haber?

Bir haberi iyi haber yapan nedir? “İyi” kavramı sübjektif değil midir? Herhangi bir şeyin iyi olup olmaması, çoğu zaman kişiden kişiye değişir. Aynı şey, ”haber” için de geçerlidir. Birisi için iyi olan şey başkası için kötü olabilir. Bir başkası için de alakasız olabilir. Peki, “iyi haber” gerçekten nedir?

Şöyle örnek verelim: Arjantin ve Brezilya maçı olduğunu düşünelim. Arjantin maçı kazanıyor ve dünya şampiyonu oluyor. Bu haber Arjantinliler için iyidir; Brezilyalılar içinse kötüdür. Arjantinli veya Brezilyalı olmayanlar ya da futbolla ilgilenmeyenler için ise alakasız bir haberdir.

iyi haber
Meryem'e melek tarafından duyurulan İyi Haber

İncil ve İyi Haber:

İncil için orijinal dilde Evangelion, yani, Müjde ya da İyi Haber kavramları kullanılır. O zaman İncil’i İyi Haber yapan şey nedir?

Hristiyan dünya görüşüne göre iyi haber şudur: 2000 yıl önce Tanrı çok önemli işler yaptı ve bunun sonucunda dünya artık eskisi gibi değil. Herkes bu iyi habere ortak olmaya davetlidir.

Peki Tanrı 2000 yıl önce ne yaptı? Tanrı, İsa Mesih’in hizmeti, sadakati ve çarmıhtaki fedakarlığı aracılığıyla insanları günahlarının sonucundan kurtardı. İyi haberin merkezinde tam da bu var. Dünyanın yaratıcısı Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla öyle derin bir şey yaptı ki dünyanın içerisinde bulunduğu durumun tamamen değişmesi için ilk ve en büyük adımı attı. İnsan özünü alan Tanrı çarmıhta günahın ve ölümün insanlar üzerindeki yetkisini ve gücünü kırdı. Bu şekilde, daha sonra gelecek olan nesiller, bu işlerin tam ortasında yer alan İsa Mesih’e bakıp O’nda kalıp bu iyi habere ortak olabiliyor.

İyi Haberin Kaynağı:

İyi haberin kaynağında, merkezinde İsa Mesih vardır. İsa Mesih’in dünyadaki hizmeti, mucizeleri, karakteri, öğretişleri, çarmıhtaki fedakarlığı, ölümü ve dirilişi vardır. Dolayısıyla, İsa Mesih’i bu iyi haberden çıkardığımız zaman elimizde sadece boş teoriler, 2000 yıl önce olmuş alakasız olaylar dizini kalıyor. Bu iyi habere halen dinamik bir şekilde bizi ortak eden asıl kaynak, İsa Mesih’tir.

İyi Haberi Kabul Etmek:

İyi haberi kabul etmek dünya görüşümüzü kökten değiştirmek anlamına gelebilir, ki bu tabi ki de zor bir şeydir. Bunun için tövbe etmemiz ve kendi yolumuzdan dönüp İsa Mesih’in yoluna girmemiz gerekir. Dolayısıyla, Yaratıcımızın, günahlarımızdan dönüp İsa Mesih’in çarmıhı aracılığıyla günahlarımızın bağışlanması için bize tövbe etme olanağı vermesi, iyi haberin önemli bir parçasıdır.

İyi Haber’e Dahil Olmak:

İyi haberin bir başka boyutu da bizi buna dahil etmesidir. Peki iyi habere nasıl dahil olabiliriz? İyi haber sadece bizi daha iyi bir insan yapma amacı taşımaz. Tabi ki hayatımıza dikkat edip iyilik yapmalıyız ve Tanrı’nın kurallarına uymalıyız. Ancak Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla yaptığı inanılmaz işlerinde bizi sadık bir hayata çağırır ve  en önemlisi bize umut verir. Çünkü Tanrı, İsa Mesih’le yeni şeyler yaparken bir şeyi hedefler. Bu da yaratmış olduğu mükemmel yaratılışa dönüş ve O’nun egemenliğinde, O’na benzer yaşamlar yaşamamız. Aslında yeryüzünde O’nun kahinler topluluğu olarak, O’nun yaradılışıyla ilgilenip tüm yaratılışı Tanrı’ya yaklaştırmaktır. 2000 yıl önce önemli olaylar oldu, bugün bu geçmişe dahil olup hayatımızı ona göre yaşıyoruz; ancak ileride tamamen pekişecek olan Tanrı’nın egemenliğine bakıyoruz.

O halde siz bu iyi haberin neresinde yer alıyorsunuz? Peki size bahsettiğimiz bu dönüm noktası sizin için iyi bir haber mi, kötü bir haber mi ya da alakasız bir haber mi?