İsa Neden Haçta Öldü?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İsa Mesih’in neden haçta öldüğünü irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İsa Mesih’in Haçta Ölmesinin Nedeni Nedir?

Tanrı, İnsanlar için Dünyayı harika bir şekilde tasarlamıştır ve İnsanları da kendi benzeyişinde yaratarak onlara önem vermiştir. (Tevrat-Yaratılış 1:27)

Kusursuz olarak yaratılan ilk insanlar, Tanrı’nın yemesini yasakladığı meyveden yiyerek ilk defa Tanrı’ya itaatsizlik etmişlerdir.

Tanrı kutsal ve adil olduğu için itaatsizliğin bedeli cezasız kalamazdı. Biz İnsan olarak biri hata yaptığı zaman ceza veriyorsak, Tanrı da aynı şekilde ceza verecekti, ve verdi. Normalde Adem ve soyunun yok olması gerekirken, Tanrı hayvan derisi ile onların günahını kapattı. Bu demek oluyor ki Tanrı’ya karşı yaptığımız bu utanç verici sonuç karşısında bizim ayıbımızı kapatmak için bir hayvanın ölümü gerçekleşmiş oldu. Aslında bu eylem bize; Tanrı’ya olan itaatsizliğimizin bedeli olarak kan borcu olduğunu göstermektedir. Tanrı’nın adaletine göre biz ölümü hak ettik ama o bize bir fırsat sağlamak için bir kurban sağladı.

Tanrı, İnsanların utancını kaldırmak için planını yılan görünümündeki İblise açıkladı ve insanlara umut verdi. “Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
YARATILIŞ‬ 3‬:15

Bu ayetlere bakıldığında kadından doğan birinin geleceği ve günahı ortadan kaldıracağını işaret etmektedir.

Tevrat kitabı, İsrail halkının Mısır’da köle olduğunu anlatır ve Tanrı’dan yardım istediklerini yazar. Tanrı kendine tapınan insanları, Mısır’dan çıkartmak için istediyse de Firavun bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Mısır’a on farklı bela geldi.

Gerçekleşen son bela da ilk doğanların ölümü gerçekleşmiştir. Tanrı, kendisine tapınan halkı korumak için, o gün kusursuz bir kuzu kurban edilmesini istedi. Bu kurbanın kanı, her evin kapı sövelerine sürülmesi gerekiyordu. Bu kan aracılığı ile kimin evinin kapısının sövesinde kan varsa o ev de ölüm gerçekleşmediğini Tevrat’ta okuyoruz. (Mısır’dan Çıkış 12:27-29)

İsa Neden Çarmıhta Öldü?
Romalılar İsa Mesih'i çarmıha gerdiklerinde çarmıh üstündeki plakaya "Nasıralı İsa Yahudilerin Kralı" yazısını yazdılar.

İsa Mesih’in Haçta Ölmesinin Anlamı Nedir?

İsrail halkı kuzunun kanı sayesin de ölümden kurtuldu. Bu günü anmak için Fısıh (İbranice: פסח Pesach) adı verilen bayramı kutlarlar. Tevrat’a göre Fısıh kurbanının kemikleri kırılmadan yenilmesi gereklidir. (Mısırdan Çıkış 12:46)

Mezmur yazarı Rab’be yakın olan doğru insanlar için şöyle demiştir; “Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.” Mezmurlar 34:20

Hristiyan bakış açısına göre; kadından doğacak biri, şeytana karşı zafer kazanacak ve Fısıh bayramında ki sembolde olduğu gibi Ruhsal ölümden kurtaracak ve kemikleri kırılmayacaktı. Kemiklerinin kırılmayacağı hakkında Zebur yani Mezmurlar’da da dile getirilmiştir.

Roma döneminde fiziksel şiddetli idam yöntemlerine bakıldığı zaman, boğularak ölme, asılarak ölme, uçurumdan atılma, gladyatör savaşları ve haçta öldürme şeklinde olduğu görülmektedir.

İslamiyet Hz.İsa’nın haçta ölmediğini kabul etse de o dönemde haçın kullanıldığını işaret etmektedir. (Kuran-Nisa Süresi 4/157)

İnsanların günahlarını kapatacak kuzunun (beklenen kurtarıcı’nın), kan dökmesi ve kemiklerinin kırılmaması gerektiğine bakacak olursak bu yöntemlerden sadece haçta ölüm şeklinin uygun olduğu düşünülebilir.

Tevrat’ı incelediğimiz de insanların günahları için kahine kusursuz bir kurban getirdiğini görürüz. Böylelikle İnsanlar kurban kanıyla Tanrı’nın önün de temiz olmaya çalışırdı. Ama ne yazık ki; İnsanların içinde ki itaatsizlik isteği nedeni ile tamamen günahsız olamıyorlardı. Bu demek ki günahlarından kurtulmak için sürekli sembolik olarak hayvan gerekliydi.

İnsanlar, Mısır’dan mucizelerle çıktıktan bir müddet sonra gördükleri mucizelerdense günlük ihtiyaçları için sürekli şikâyet etmeye başladılar. Mısır’da köle olarak kalmayı tercih ediyorlar ve Tanrı’ya güvenmek konusunda sıkıntı çekiyorlardı.

Rab, İnsanların yakınmaları üzerine zehirli yılanlar gönderdi. Birçok kişi öldü.

“Halk Musa’ya gelip, “RAB’den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın” dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. RAB Musa’ya, “Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır” dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.”
ÇÖLDE SAYIM‬ 21‬:7‬-9

Çok ilginçtir ki Tanrı, Musa’dan bir yılan yapmasını istedi ve direkte asılmasını istedi. Tunç yılana bakan yaşam aldı. Normalde onların yaptıkları Günah yüzünden gelen yılan ölümü işaret ederken, Tanrı onlara gelecekteki planını direkte asılan Tunç yılanla da göstermiş oldu. Direkte asılan yani haçta bir kişi aracılığı ile şeytana karşı zafer kazanıldığını anlayabiliriz.

İsa Mesih’in Ölümü İle İlgili Peygamberlik Yazıları

Eski Antlaşma’da Yeşaya 53:5 ayetleri bize;”Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.” der.

Mezmur 22:16 ayetinde “Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.” yazmaktadır. Ellerin ve ayakların delinmesi yine bu kurbanın haç üzerinde olacağını göstermektedir.

Bu kitaplar doğrultusunda şunu görebiliriz; İnsanlar günah işlediği için Tanrı’dan yoksun kaldı. Tanrı bize sevgisini göstermek için gerekli kurbanı kendisi seçti ve tunç yılan örneğini göstererek bu kurbanın haç üzerin de gerilmesi gerekiyordu. Böylelikle ona bakanlar şifa alabilir ve Tanrı ile olan bozuk ilişkisini haçta ölen İsa Mesih sayesin de tamir edilebilirdi.