Altıncı Söz: Mükemmelliğin Dışavurumu


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız İsa Mesih’in Son Yedi Sözü yazı serimizin devam yazısıdır. Bu yazımızda İsa Mesih’in çarmıhtan söylemiş olduğu altıncı söze odaklanacağız. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

“Tamamlandı”: Mükemmellik ve Zafer Bildirgesi

Bu yazıda İsa Mesih’in çarmıhtaki altıncı sözünün derin anlamını araştırıyoruz: “Tamamlandı.” Anlam açısından zengin olan bu ifade, Türkçe’deki kesinlik çağrışımının ötesine geçerek, Yunanca mükemmellik ve istenilen sona ulaşma özünü anlatıyor. Latince versiyonu “Consummatum est” onun ihtişamını muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Bu kritik anda, İsa yenilgiye uğramak şöyle dursun, galip olarak zaferini duyuruyor.

“Tamamlandı” Kelimesinin Derinliği

Salt Tamamlanmanın Ötesinde

“Tamamlandı” umutsuzluğun sona ermesi anlamına gelmez; bir görevin tamamlandığını, ilahi bir planın mükemmelleştiğini müjdeler. Beden alan Söz olan İsa, dünyaya yapmak için geldiği işlerin artık tamamen tamamlandığını ve başarıya ulaştığını bildirir.

Tamamlandı
"Tamamlandı!" umutsuzluğun değil mükemmel bir planın zaferinin dışavurumudur.

İtaat Kavramının En Mükemmel Dışavurumu

İsa’nın Yuhanna İncili’nde daha önce yer alan sözleri üzerine düşündüğümüzde – “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır.” (Yuhanna 4:34) – “Tamamlandı” ifadesini itaatin nihai beyanı olarak görüyoruz. Yani İsa Mesih aslında bu ifade ile Baba’nın iradesinin yerine getirdiğini belirtiyor.

İsa, Sonsuz Yaşamın Kaynağı

Çarmıh Sahnesinin Arkasında Derin ve İnce Gerçekler

Çarmıha gerilme sahnesindeki ilginç ironiler ile İsa’nın ilahi kimliğini ve misyonunu dokunaklı bir şekilde vurgulamaktadır:

Ölümünde ekşi şarap içen İsa, Kendisini asma, yaşamın ve bereketin kaynağı olarak ilan etti:

“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin.” (Yuhanna 15:1, 5, 16)

Çarmıhta açlığın acısını yaşayan Kişi, bize şu güvenceyi veren kişidir:

“İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. ” (Yuhanna 6:35)

O, susuzluk çekerken O’nun şu vaadini hatırlıyoruz:

“Benim vereceğim sudan içen asla susamaz” (Yuhanna 4:14).

Ölümle yüzleşirken, dirilişin ve yaşamın somutlaşmışı olarak kalmaya devam ediyor ve bize şu güvenceyi veriyor:

“Diriliş ve yaşam Ben’im”. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (Yuhanna 11:25-26).

Çarmıh: Ölüm ve Yaşam Paradoksu

Çarmıhtaki bu ironiler, İsa’nın acı çekmesi ve ölümü aracılığıyla ruhsal geçim, yaşam ve dirilişin nihai kaynağı haline geldiğini gösteriyor.

Yuhanna Bölümü Işığında Çarmıh

Yuhanna’da Açıklanan Amacı Yerine Getirmek

Çarmıhta tamamlanan şeyin tamamını kavramak için Yuhanna İncili’nin başlangıcına dönüyoruz. Burada Rabbin kurbanının amacı açıkça ortaya konmuştur.

Günahı Kaldıran Tanrı Kuzusu

Vaftizci Yahya, İsa’yı iki kez “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” olarak ilan eder. (Yuhanna 1:29-36). Bu başlık yalnızca bir tanımlayıcı değildir; insanlığın günahını ortadan kaldırmak, eski peygamberlikleri yerine getirmek ve yeni bir lütuf çağını başlatmak için İsa’nın yaşamının ve ölümünün özünü özetlemektedir.

“Tamamlandı”nın Hristiyanlar Açısından Anlamları

Mesih’in Tamamlanmış, Mükemmel Eserini Kucaklamak

İnananlar için “Tamamlandı”, Mesih’in kazandığı zafer ve özgürlüğü yaşamaya bir çağrıdır. Bizi, kurtuluşumuz için İsa’nın tamamlanmış işine güvenmeye davet eder ve bizi Tanrı’nın yargısından ihtiyacından kurtarır.

Zaferle Dönüşen Bir Hayat

Bu derin ifadeyi anlamak bizi şükran, hizmet ve tanıklığın damgasını vurduğu bir hayata yönlendirir. Bu zaferi başkalarıyla paylaşmaya, Mesih’te bulunan umut ve lütfu genişletmeye çağrılıyoruz.

Sonuç: İsa Mesih’in Zaferi

Kurtuluşun Tamamlanmasını Kutlamak

Çarmıhın altıncı sözü olan “Tamamlandı”, kurtuluşun tamamlanmasını, ilahi peygamberliklerin gerçekleşmesini ve İsa’nın Zaferli Mesih olarak ortaya çıkmasını kutluyoruz. Bu, zaman içinde yankılanan, umut, güvence ve yeni bir yaşam tarzı sunan bir ifadedir.

Son Söze Yaklaşırken

İsa’nın son sözleriyle ilgili serimizin sonuna yaklaşırken, O’nun sevgisinin, fedakarlığının ve çarmıhtan gelen mesajlarının dönüştürücü gücünün derinliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz.

Çarmıhtaki altıncı söz olan “Tamamlandı”, İsa’nın dünyevi görevinin tamamlandığının, ilahi kehanetin gerçekleştiğinin ve O’nun günah ve ölüm üzerindeki zaferinin bir kanıtıdır. İnanlıları, Mesih’in fedakarlığının derinliğini derinlemesine anlamaya ve O’nun sağladığı zaferin, O’nun olduğu kadar bizim de olan zaferin ışığında yaşamaya çağırır.