Evlilik Nedir? Tanrı Gözünde Evlilik Nasıldır?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Evlilik” konusunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Evlilik Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Evlilik bir toplumda sağlıklı ailelerin oluşması için gerekli olan en temel birliktelik biçimidir. Bir zamanlar birbirini tanımayan iki insan, evlenerek bir aile oluşturmaya karar verir. Bundan dolayı evlenmek ne kadar mutluluk verici olsa da bazen bir o kadar da zordur. Çünkü dediğimiz gibi iki farklı insan, çok önemli ve kutsal bir birliktelik oluştururlar. Hayatlarını sonuna kadar birbirine adar ve sadakat sözü verirler.

Peki evlilik gerçekte nedir? Evlilik nasıl olmalıdır ve sağlıklı bir birliktelik nasıl oluşur? Bu çerçevede sevgi ve saygı kavramlarının payı nedir?

evlilik
Evlilik bir toplumda sağlıklı ailelerin oluşması için gerekli olan en temel birliktelik biçimidir

Kutsal Kitap’a Göre Evlilik

İncil’e göre evlilik içinde eşler birbirlerine nasıl davranmalı?  İncil diyor ki, “Her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.” (Efesliler 5:33) Sevgi ve saygı.  Bu, ne demek?  

Evlilik ve Sevgi

İncil kocaların, karılarını sevmelerini söylüyor. Ama dünyadaki boş ve geçici sevgiden bahsetmiyor. Sosyal olarak anlaşabilmekten bahsetmiyor. Diyor ki, “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.” (Efesliler 5:25) İncil kocaların karılarını nasıl sevmeleri gerektiğini söylüyor? İsa Mesih’in kiliseyi sevdiği gibi evli olan çiftlerin birbirini sevmeleri gerek (Kilise derken, İsa Mesih’e iman edenlerden bahsediyor). Peki İsa kiliseyi nasıl sevdi? Ne kadar sevdi? İsa kiliseyi o kadar sevdi ki onun uğruna kendini feda etti, çarmıha gerildi.

İnsanlar evliliğe bencil bir yürekle giriyor. “Kendim için evlilikten ne alabilirim? Bu insan beni mutlu eder mi?” diye düşünüyorlar. Ama İncil kocalara diyor ki, karınızı o kadar sevin ki onun uğruna canınızı feda etmeye razı olun. Her koca karısı için, İsa Mesih’in çarmıhta kendini feda ettiği gibi kendisini feda etmiyor olabilir. Ama özverili bir şekilde karılarını sevmeleri lazım. Kendilerini sevdikleri gibi, eşlerini sevmeleri lazım. 

Evlilikte Saygı

Kadınlara ise İncil, kocalarına saygı göstermelerini söylüyor. “Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.  Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.”  (Efesliler 5:22-24) İncil tekrar, İsa Mesih ve kilise hakkındaki metaforu kullanıyor. İsa Mesih’in kilisenin başı olması gibi, bir koca karısının, ailesinin başıdır. Ama nasıl bir baş bu? Sert bir baş değil. Yukarıda yazanlara baktığımızda görüyoruz ki bu seven, kendisi feda eden bir baştır.  

İsa Mesih kendi liderliği de anlattı. “Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: ‘Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.’”  (Matta 20:25-28) İncil kadınların böyle bir kocaya bağımlı olmasını, saygı göstermesini söylüyor.

evlilik
Saygı ve sevgi sağlılık evliliğin temelidir.

Evlilikte Uyum

Evlilikteki bu güzel ilişkinin armonisini görebiliriz. Bir koca, karısını o kadar seviyor ki onun uğruna kendisini feda ediyor, ona hizmet ediyor. Kadın böyle bir kocaya memnuniyetle bağımlı oluyor, saygı gösteriyor.

Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz.

“Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. (Efesliler 5:22-33)