Tanrı’yı kım tasarladı?


 

Tanrı’yı kım tasarladı?

Tanrı’yı kım tasarladı? – Bu videonun içeriğini okumak ister misiniz?

Merhaba, tartışma bloguna hoş geldiniz. Bilim ve inanç üzerine tartışmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu da tasarımcıyı kim tasarladı, Yaratanı kim yarattı tarzında. Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” kitabında öne sürdüğü soru.

Bu soruyu ele alırken iki şekilde ele almak istiyorum.Birincisi bilimsel metodoloji açısından bu sorunun yarattığı problemleri göstermek, ikincisi de teolojik açıdan bu sorunun ne kadar saçma olduğunu ifade etmek istiyorum.Birinci olarak bilim felsefecilerinin yaptığı açıklamaya baktığımızda şunları okuyoruz. Diyorlar ki X açıklamasının en iyi açıklama olduğunu kabul etmek için, X açıklamasının bir başka açıklamasına ihtiyaç ya da gerek yoktur. O zaman bir açıklamayı en iyi açıklama olarak kabul etmek için onun da bir açıklamasının olmasına gerek yok. Bu bilimsel camia içerisinde kabul edilen bir yöntemsel gerçek aslında.

Çünkü burada örnekler içerisinde görebiliyoruz ki mesela Newton yerçekimi yasasını bulduğunda şöyle demedi: aa bak ben bir yasa buldum o zaman bunun da bir açıklamasını bulmam gerekiyor diye düşünmedi. Eğer böyle düşünseydi sanıyorum bilimsel açıklamaları bulmamız çok kolay olmayacaktı. Neden çünkü şöyle bir döngü içerisine girecektik. Tahtada gördüğünüz gibi açıklamanın açıklamasının açıklamasının açıklamasının açıklamasının… diye giden sonsuz bir döngü içerisine girecektik.

O zaman bu bizim hiçbir zaman gerçekten açıklamaya sahip olamayacağımız anlamına gelecekti. Yani bir açıdan baktığımızda Dawkins kendi sorusuyla beraber bilimin de açıklamaya sahip olamayacağını söyleyerek bir yerde bilimsel metodolojiyi yerle bir etmekte.

İkinci olarak teolojik açıdan bakarsak Tanrı’nın yani biz Tanrı derken biz ne kastediyoruz; Yaratan, Yaratıcı. Yaratan’ın da bir Yaratıcısı’nın olması gerektiğinden ya da varsayım yaparak aslında saçma bir soru önümüze getiriyor, neden? Yaratan’ın Yaratıcısı kimdir?

Hristiyan inancında bilindiği gibi Tanrı yaratmıştır, Yaratıcıdır ama yaratılmamıştır. O zaman zaten konsept olarak Tanrı kavramına baktığımız zaman yaratılmış bir Tanrı Dawkins’in de ifade ettiği gibi kitabının başlığında bir yanılgı olacaktır. John Lennox de buraya atıfta bulunarak Dawkins’in bahsettiği yaratılmış Tanrı’nın bir yanılgı olduğundan bahsetmektedir.O zaman teolojik açıdan da Dawkins’in sorusu aslında geçerli bir soru olmamaktadır. Çünkü hristiyanlık inancında Tanrı Yaratıcıdır ve yaratılmamıştır.

İki noktada Dawkins’in maalesef insanları yanlış yönlendirdiğini ve yanlış soruları ve saçma soruları sorduğunu görüyoruz. O zaman doğru kavramı ve konsepti elde etmek için inancın kendisine bakmamız lazım. O zaman Dawkins’in de aslında bir yerde Dawkins gibi düşünenlerin de gerçekten bu kişiler mesela Hristiyanlar Tanrı’ya inanıyorlar diye düşünmeleri araştırmaları gerekiyor.