Kutsal Kitap'ın İçindekiler


Kısaca İçindekiler

Tanrı insanlarla düşüncelerini, duygularını, fikirlerini ve isteklerini Kutsal Kitap’ta paylaşıyor.
Aşağıda bazı konular ile ilgili örnekler bulunuyor:

Kutsal Ruh (Yuhanna 14:15-27, 16:5-16)
Para (Matta 6:19-34)
Aile (Efesliler 5:21-6:4)
Sevgi (1. Korintliler 13:1-8)
Ölüm (Yuhanna 11:17-46)
Yalnızlık (Mezmurlar 139:1-18)
Cehennem (Markos 9:43-48, Vahiy 20:11-15)
Cennet (Yuhanna 14:1-6, Vahiy 22:1-5)
İsa Mesih’in Tanrılığı (Yuhanna 1:1-3, 14, 18)
Vaftiz (Matta 28:18-20, Romalılar 6:1-11)

Esen Kalın