İncil Kayıtları 


İsa Mesih Hakkındaki İncil Kayıtları Doğru mudur?

Tarihçiler, bir biyografinin güvenilirliği çoğunlukla şu soru ile kararlaştırır, “Değişik kaynaklar aynı ayrıntıları aktarıyor mu?”. John F. Kennedy hakkındaki biyografilerin toplandığını göz önüne alalım. Bir biyografi JFK’nin yaşamının on yılını Güney Afrika’da rahip olarak geçirdiğini iddia edebilir. Ancak bizler daha çok ona yakın olan kişilerin kaleme aldığı biyografilere bakarız ve bu yayınlarda bu iki iddianın da yalanlandığını görürüz.

Yalan iddialara içeren biyografileri ise çöpe atarız. Yine de, eğer pek çok kaynak bu iddiaları destekleseydi, bu durumda bu iddiaların gerçekliğinin olasılığı artardı.

Nasıralı İsa’ya bakalım:

O’nun yaşamını benzer gerçeklerle anlatan çeşitli biyografiler var mı? Evet. Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabı (Matta, Markos, Luka, Yuhanna), İsa Mesih’in yaşamın hakkında uzun ayrıntılara yer verir. Bu kitaplardan ikisi İsa Mesih’e yakın olan, üç sene boyunca yanından ayrılmayan Matta ve Yuhanna tarafından kaleme alınmıştır; diğer ikisi ise İsa Mesih’in havarileri ile yakın ilişki içerisinde olan iki kişi tarafından yazılmıştır.

Bu dört yazarın her biri İsa Mesih’in yaşamını derinlemesine kaydetmiştir ve bu kayıtlar arasında büyük bir benzerlik vardır. Bir kişinin yaşamını kayıt altına alan dört ayrı kişinin üsluplarında izlenebilecek farklılıklar, bu metinlerde de görülmekte, ancak anlatımın içeriğinde ve detaylarda etkileyici bir uyum görülmektedir. Bu dört biyografide de, sansasyonellik veya yaratıcılık unsuru gözlenmemekte, bir haberci üslubu ile, “olanlar buydu” şeklinde bir anlatım tarzı kullanılmıştır. Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabında verilen kültürel detaylar ve özel coğrafi isimler, tarihçiler ve arkeologlar tarafından doğrulanmıştır.

İsa Mesih’in mesajlarının içeriği ve diğerleri ile olan etkileşimi, tamamen Kendisine özgü, benzersiz ve tarihidir.

Esen Kalın