Kilise Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Kilise” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Kilise Nedir? Hristiyanlar neden kiliseye gider ve kilise gerçekte neyi temsil eder? Görkemli bir ibadet yeri mi? Kutsal alan mı? Tanrı’nın konutu mu? Neden kiliseye katılmak bir Hristiyan için önemlidir?

Kilise – Tanrı İlişkisi:

Aden Bahçesi’nde Adem ve Havva, ‘iyiyi ve kötüyü bilme ağacı’ndan yediklerinde günah işlemiş oldular ve bu günahın en önemli sonucu olarak Tanrı’dan ayrılmak zorunda kaldılar. Tanrı ile ilişkileri bozuldu ve koptu. Çünkü Tanrı kutsaldır.

Adem ve Havva’nın günahlarının sonucu sadece Tanrı’yla ilişkilerinin kopması değildi tabi. Aslında doğayla ve birbirleriyle aralarındaki ilişki de bozuldu. Ama o noktadan sonra Tanrı’nın asıl planı ve amacı bu ilişkileri tekrar yenilemekti.

İsa Mesih’in yeryüzüne gelme amacı, insanların önce Tanrı’yla, sonra da birbirleriyle ilişkilerini yenilemekti. Bunun için insanların günahlarından ve dolayısıyla sonuçlarından kurtulmaları gerekiyordu. İsa Mesih çarmıhta işte tam da bunu gerçekleştirdi. Tanrı’yla insanlar arasındaki kopuk, kırık ilişkiyi onardı ve insanların birbirleriyle ilişkilerini onarmaya başladı.

Dikkat edilirse, Kutsal Kitap’ta Tanrı sadece Yaratıcı – yaratılan ilişkisiyle değil; sürekli sürüsüyle birlikte olan bir Çoban, halkıyla beraber yaşayan bir Kral ya da aileyle birlikte olan Baba temasıyla öne çıkar.

Kilise – İnsan İlişkisi:

İsa Mesih’in öğrencisi olmanın en önemli getirisi, Tanrı’yla devam eden ilişkimiz boyunca İsa Mesih benzerliğine dönüşmemizdir. İşte gündelik hayatımızda böyle bir lütfu paylaşıp deneyim edeceğimiz yerdir kilise. Kilise her bir Hristiyan’ın önce Tanrı; sonra da birbirleriyle buluştuğu yerdir ve herhangi bir binanın kendisinden daha derin ve güçlü bir anlama sahiptir.

Sevgi, bağışlama, lütuf, alçakgönüllülük gibi anlamlı kelimelerle ilgili birçok şey okuyup öğrenebiliriz; ama bunları diğer insanlarla deneyim edeceğimiz en önemli toplumsal yapı kilisedir. Çünkü kilise bu konularda büyümemiz için doğal bir teşvik kaynağıdır.

Örneğin Matta 5:24’te İsa Mesih şöyle der: “Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun.

İbadet:

İbadet Tanrı’yla ilişkinin doğal bir sonucudur. Tanrı’yla karşılaşan insan bu lütuf ve birliktelik karşısında doğal olarak Tanrı’yı yüceltir. Aynı zamanda Tanrı’dan almış olduklarıyla Tanrı halkına hizmet eder.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu