İsa Yeryüzüne Geldiği Zaman İman Bulacak Mı?


Soru:
İsa Mesih’in Rab olduğunu kabul eder, şüphesiz inanırız. Yeryüzüne geldiğinde de ne olacağını, her şeyi önceden O’nun bildiğini de biliriz. Fakat şu konuyu anlamakta biraz zorlandım. Bir yerde diyor ki:

İnsanoğlu yeryüzüne geldiği zaman iman bulacak mı ?

Nasıl oluyor her şeyi bilen Rabbimiz bunu bilmiyor ?

Cevap:
Öncelikle soru için teşekkürler! Birkaç örnekle sorunuzu irdelemek ve problemmiş gibi gözüken duruma bir çözüm getirmek isterim.

İlkin şunu çok iyi bir şekilde netleştirmek gerekir ki, kişiler her zaman cevap bulmak için soru sormazlar. Soru sormanın çeşitli amaçları vardır. Örneğin, siz bana bu konu da ki zorluğu ortadan kaldırmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için bu soruyu sorarken, Üniversitede bir öğretim görevlisi öğrencileri düşündürmek ve konuya dahil etmek için soru sorabilir. Yani düşünün en basit haliyle, bir ilkokul öğretmeni sekiz yaşındaki bir öğrencisine çok basit bir matematik problemi sorduğunda, bunu cevabı öğrenmek için değil, ama çocuğun işlem yeteneğinin ortaya çıkması için ya da onun konuyu bilip bilmediğinin görülmesi için yapar.

Benzer bir durumu, RAB Tanrı’nın Adem ve Havva’nın yasak meyveden yemesinin ardından, onlara nerede olduklarını sormasında görebiliriz. RAB Tanrı bilmiyor muydu onların nerede olduklarını? Tabi ki biliyordu. Ama RAB Tanrı’nın soru sormasının bir amacı vardı. Benzer durumu hem Eski Ahit’te hem de Yeni Ahit’te görebiliriz.

İsa’nın buradaki ifadesine gelirsek, ayetin öncesine baktığımız da Luka 18:1’den itibaren dua etmekte gayretli olmanın önemine vurgu yapılır ve İsa Mesih bu konuya ilişkin bir benzetme anlatır. Kendisinde Tanrı korkusu olmayan ve haksız bir yargıcın bile kararlılık ve ısrracı tutum karşısında nasıl davrandığını ve öyleyse adil olan Tanrı’nın bundan çok daha özenle ve adil bir şekilde davranacağını anlatmıştır. Fakat sorun şudur:

Acaba İnsanoğlu geldiğinide dul kadınınkine benzer olan imanlılar bulacak mı? Bu söz aslında bize Rab İsa’ya sadık kalan kişilerin sayısının, Rab yeryüzüne geldiğinde çok az olacağını göstermektedir.

İsa dua etmenin önemine bir çok yerde değinir: Uyanık durup, dua edin ki ayartılmayasınız! (Matta 26:41)

Esen kalın.