İsa Mesih Tanrılık İddiasını Nasıl Desteklemiştir?


İsa Mesih Tanrılık İddiasını Nasıl Desteklemiştir?

1) O’nun ahlaki karakteri, iddialarını desteklemektedir.
Birçok akıl hastası kendisini ünlü birisi, bir peygamber ya da Tanrı zanneder; ancak bu kişilerin iddiaları karakterleri ile desteklenemez. İsa Mesih’de ise durum böyle değildir. O benzersizdir ve benzersizliği Tanrı’nınkiyle ile aynıdır.
İsa Mesih günahsızdı. O’nun yaşamı o kadar temizdi ki, düşmanlarına şu ifade ile meydan okuyabildiği:

“Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?” (Yuhanna 8:46)

Bu sorusuna aldığı tek cevap sessizlikti, soruyu yönelttiği kişiler ise O’nu öldürmek isteyenlerdi.

İsa Mesih’e yönelen ayartmaları okuruz. Ancak asla O’nun bir itirafını, bir günahını duymayız. O asla bağışlanmak için dua etmedi, ancak herkese bunu yapmasını öğretti.

İsa Mesih’in ahlaki başarısı, tüm çağlardaki öğretmen veya peygamberler ile kıyaslandığında şaşırtıcıdır. Tanrı’ya daha çok yaklaştıkça, kendi başarısızlığımızı, çürümüşlüğümüzü ve kusurlarımızı daha çok fark ederiz. Aynaya baktığınızda tıraş olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, odanın içi ne kadar aydınlıkken daha iyi anlarız. Ahlak alanında, sıradan ölümlüler için bu tartışılmaz gerçektir.

En erken çocukluk yaşlarından beri günahın evrenselliği öğretilen Yuhanna, Pavlus ve Petrus’un İsa Mesih’in günahsızlığını vurgulaması ilginçtir:

“O, günah işlemedi, ağzından hileli bir söz çıkmadı.” (1 Petrus 2:22)

Pilatus İsa için bu adamın ne suçu var ki demiş, O’nun suçsuzluğunu kabul etmiştir. “İsa’yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve, «Bu gerçekten Tanrı’nın Oğluydu!» dediler” (Matta. 27:54).

2) İsa Mesih, doğaya hükmetmiştir, ki bu sadece doğanın Yaratıcısı olan Tanrı’nın yapabileceği bir şeydir.
Celile denizinde rüzgârı ve dalgaları durdurup onları azarlamıştır. Teknedekiler bu olay karşısında şu soruyu sormaktan kendilerini alamamışlardır:

“Bu adam kim ki, rüzgâr da göl de O’nun sözünü dinliyor?” (Markos 4:41). Suyu şaraba döndürmüştür, beş somun ekmek ve iki balık ile 5.000 insanı doyurmuştur, tek oğlu ölen bir dulun acısını dindirmek için çocuğu diriltmiştir, kızının ölümüne ağlayan babanın gözyaşlarını silmek için kızı diriltmiştir. Arkadaşı ölünce ona,

“Lazar, dışarı çık!” demiş, Lazar dirilmiştir. O’nun düşmanlarının bu mucizeleri inkar etmemeleri ayrı bir önemli noktadır. Buna rağmen O’nu öldürmeyi denemişlerdir. “Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes O’na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar” (Yuhanna11:48).

3) İsa Mesih, hastalık üzerine Yaratıcı olan Tanrı’nın yetkisini kullanmıştır.

Topalları yürütmüştür, dilsizleri konuşturmuştur, körlerin gözünü açmıştır. Önemli mucizelerin bir tanesi Yuhanna 9’da kaydedilen kör adam mucizesidir. Adam Yahudilerin spekülatif sorularını cevaplayamamasına rağmen, yaşadığı tecrübe, onu yeteri kadar ikna etmiştir. “Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum” (Yuhanna 9:25). Arkadaşlarının bu iyileştiren kişiye inanmamalarını ise şaşkınlıkla karşılamıştır:

“Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır” (Yuhanna 9:32). O’nun için kanıt açıktır.

4) İsa Mesih’in Tanrı olduğunun en büyük delili öleceğini ve 3 gün sonra dirileceğini bildirip bunu gerçekleştirmesidir.
Öğrencilerine en az beş kere bu gerçeği bildirmiştir. Ölecek ve üç gün içerisinde dirilecekti, bu ispatı çok kolay bir iddiaydı. Ölürdü, dirilirdi yada dirilmezdi.

Hristiyanlığın düşmanları da taraftarları da, İsa’nın ölümden dirilmesinin Hristiyan inancının en temel öğretisi olduğunu kabul ederler. Eğer dirilme gerçekleşmemiş ise Hristiyanlık boş bir inançtır. 1. Korintliler 15:14:

“Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur.” Eğer İsa Mesih ölümden dirileceğini söyleyip bunu yaptıysa, bu tarihte eşsiz bir olaydır.

Eğer İsa Mesih ölümden dirilmiş ise, bizler Tanrı’nın gerçekten var olduğuna emin olabiliriz. O’nunla kişisel bir ilişkimizde olabilir. Evren, yaşam, hayat her şeyin bir anlamı vardır ve bu anlama sadece Tanrı ile bu yaşamda başlayacağımız bir ilişki ile ulaşabiliriz.

Esen Kalın.