İsa Mesih Ne Zaman Geri Dönecek?


İsa Mesih Ne Zaman Geri Dönecek

İsa Mesih Ne Zaman Geri Dönecek – İsa Mesih’in ne zaman geleceğini bizlerin bilmesi yada kesin bir zaman vermesi mümkün olamaz. Çünkü bunu Tanrı’dan başka kimse bilemez.

Bizler ancak konuyla ilgili İncil’de anlatılanlara göre Mesihin gelişinin nasıl olabileceği konusunda bilgi sahibi olabiliriz. Çok kapsamlı olan bu konuda pek çok ayet verilebilir. Ancak Matta 24. bölüm bu soruya en iyi şekilde cevap vermektedir.

İncil / Matta 24

Bölümde İsa Mesih gelişini şu sözlerle bize bildiriyor:

İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

Matta 24:4: İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!
Matta 24:5: Birçokları, `Mesih benim’ diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar.
Matta 24:6: Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

Matta 24:7: Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.
Matta 24:8: Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.
Matta 24:9: “O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek.

Matta 24:10: O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

Matta 24:11: Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.
Matta 24:12: Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.
Matta 24:13: Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

Matta 24:14: Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.

Matta 24:15-16: “Danyal peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın.
Matta 24:17: Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.
Matta 24:18: Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin
Matta 24:19: O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!
Matta 24:20: Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Sept gününe rastlamasın.
Matta 24:21: Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır.
Matta 24:22: O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.
Matta 24:23: Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada’, ya da `İşte şurada’ derse, inanmayın.
Matta 24:24: Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.
Matta 24:25: İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.
Matta 24:26: “Bunun için size, `İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın.
Matta 24:27: Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.
Matta 24:28: “Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.
Matta 24:29: “O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak.’

Matta 24:30: “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Matta 24:31: Kendisi, güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve onlar, O’nun seçtiklerini, göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar.
Matta 24:32: “İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

Matta 24:33: Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.

Matta 24:34: Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Matta 24:35: Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Bilinmeyen gün ve saat (Mar.13:32-37; Luk.12:41-48; 17:26-30,34-36)

Matta 24:36: “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.
Matta 24:37: Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun gelişinde de öyle olacak.
Matta 24:38: Nuh’un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.

Matta 24:39: Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak.

Matta 24:40: O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.
Matta 24:41: Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.
Matta 24:42: “Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz.
Matta 24:43: Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık durur, evinin soyulmasına fırsat vermez.

Matta 24:44: Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir.
Matta 24:45: “Efendinin, hizmetkrlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?

Matta 24:46: Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!
Matta 24:47: Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak.
Matta 24:48-51: Ama o köle kötü olur da kendi kendine, `Efendim gecikiyor’ der ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.